Top 1000 Lietuvos žodžiai

 

1: Truputi2: Šiek Tiek Geriau3: Keletas
4: Keletą Dienų5: Porą Valandų6: Kelios Minutės
7: Keletas Mėnesių8: Kelias Sekundes9: Kelios Savaitės
10: Keli Metai11: Prieš Daug Laiko12: Daug
13: Prieš Minutę14: Prieš Mėnesį15: Tam Tikras Skaičius
16: Perkūnijos Yra įrideno17: Prieš Savaitę18: Prieš Metus
19: Esu20: Atgalios21: Skaitytuvai
22: Apleisti23: Apleistas24: Atsisakymas
25: Nužeminti26: Pažeminimas27: Sugėdintas
28: Sumažinti29: Mažinimas30: Abatė
31: Abatija32: Abatas33: Sutrumpinti
34: Sutrumpintas35: Santrumpa36: Atsisakyti
37: Išsižadėjimas38: Pilvas39: Pilvo
40: Pagrobti41: Pagrobimas42: Lova
43: Aberacija44: Kurstyti45: įsikūnijimas
46: Laikinas Sustabdymas47: Neapkęsti48: Pasibjaurėjimas
49: Nekenčiamas50: Tvirtai Laikytis51: Patvarus
52: Gebėjimas53: Apgailėtinas54: Apgailėtinai
55: Išsižadėti56: Liepsnojantis57: Pajėgus
58: Apsiplovimas59: Sumaniai60: Paneigimas
61: Nenormalus62: Anomalija63: Neįprastai
64: Laive65: Buveinė66: Panaikinti
67: Panaikinta68: Panaikinimas69: Panaikinimo šalininkas
70: Bjaurus71: Bjauriai72: šlykštėtis
73: Aborigenas74: Nutraukti75: Abortą
76: Abortas77: Abortų78: Neišsiplėtojęs
79: Gausu80: Pertekęs81: Apie
82: Apie 10 Minučių83: Apie 5 Colius84: Apie 5 Km
85: Apie 5 šviesmečius86: Apie 5 Mylių87: Apie Metus
88: Apie Veidą89: Apie Apsisukimo90: Aukščiau
91: Virš Vidutinio92: Anksčiau Paminėtas93: Abrakadabra
94: Susidėvėjimas95: Abrazyvinis96: Greta
97: Sutraukimas98: Užsienyje99: Staigus
100: Staiga101: Staigumas102: Abscesas
103: Abscisė104: Pasislėpti105: Nusileisti Virve
106: Nebuvimas107: Nėra108: Neatvykęs
109: Neatidžiai110: Absentas111: Absoliutus
112: Visiškai113: Būtina114: Visiškai Ne
115: Išrišimas116: Absoliutizmas117: Atleisti
118: Sugerti119: Sugeriamas120: Absorbuojamas
121: Absorbuojantis122: Absorbcija123: Susilaikyti
124: Saikingas125: Susilaikymas126: Abstinencija
127: Abstraktus128: Abstrakti Sąvoka129: Užsisvajojęs
130: Užsisvajojus131: Abstrakcija132: Painus
133: Absurdas134: Absurdiškai135: Abu Dabis
136: Abudža137: Gausa138: Gausus
139: Gausiai140: Piktnaudžiavimas141: Piktnaudžiavimo Narkotikais
142: Piktnaudžiavimas Valdžia143: Piktnaudžiauja144: Užgaulus
145: Piktnaudžiaujant146: šlietis147: Bedugnis
148: Bedugnė149: Abisinijos150: Akacija
151: Akademinė Bendruomenė152: Akademinis Pasiekimas153: Akademinė Karjera
154: Akademiniai Sluoksniai155: Akademinės Diskusijos156: Akademinė Disciplina
157: Akademinis Diskursas158: Mokslo įstaiga159: Akademinis žurnalas
160: Akademinis Gyvenimas161: Akademinės Veiklos162: Akademiniai Tyrimai
163: Akademiniai įgūdžiai164: Akademinis Tyrimas165: Akademinė Sėkmė
166: Akademinis Darbas167: Akademinis Pasaulis168: Akademinis Rašymas
169: Mokslo Metai170: Akademinis171: Akademija
172: Prisijungti173: Katalizatorius174: Paspartinti
175: Paspartėjo176: Pagreitis177: Greitintuvas
178: Akcentas179: Kirčiuotų180: Paryškinti
181: Priimti182: Priimti Iššūkį183: Priimti Pralaimėjimą
184: Priimti Atsiprašymą185: Priimti Argumentą186: Priimti Kvietimą
187: Prisiimti Atsakomybę188: Sutikti Su Sąlygomis189: Priimtinas
190: Priimtinas Elgesys191: Priimtinas Lygis192: Priėmimas
193: Priimamos194: Priimamos Pasiūlymas195: Priėjimas
196: Prieinamas197: Prisijungimas198: Accessorize
199: Papildomas200: Avarija201: Atsitiktinis
202: Mirties Dėl Nelaimingo Atsitikimo203: Netyčia204: Pripažinimas
205: Pripažintas206: Audringas Pritarimas207: Aklimatizuotis
208: Pagerbimas209: Apgyvendinti210: Apgyvendinami
211: Būstas212: Akompanimentas213: Akompaniatorius
214: Lydėti215: Bendrininkas216: Atlikti
217: Atliktas218: įvykdyti219: Pasiekimas
220: Sutarimas221: Pagal222: Darnus
223: Atitinkamai224: Akordeonas225: Užkabinimas
226: Sąskaita227: Atskaitomybė228: Atskaitingas
229: Apskaita230: Buhalteris231: Akra
232: Akredituoti233: Akredituotas234: Suaugti
235: Priaugimas236: įgyti237: Kaupti
238: Susikaupęs239: Kaupimas240: Tikslumas
241: Tikslus242: Tiksli Vertinimas243: Tiksli Aprašymas
244: Tiksli Informacija245: Tiksli Matavimo246: Tiksli Nuotraukos
247: Tiksli įrašas248: Kruopščiai249: Kaltinimas
250: Apkaltinti251: Kaltinamas252: Kaltintojas
253: Kaltindama254: Pratinti255: Pripratęs
256: Tūzas257: Acetatas258: Acto
259: Acetilenas260: Skausmas261: Skausmai
262: Pasiekti263: Pasiekti Tikslą264: Pasiekti Rezultatą
265: Pasiekti Rezultatus266: Pasiekti Galus267: Pasiekti Lygį
268: Pasiekė Rekordinius269: Pasiekti Sėkmės270: Achiever
271: Rūgštis272: Rūgštingumas273: Pripažinti
274: Acme275: Aknė276: Patarnautojas
277: Gilė278: Akustinis279: Supažindinti
280: Pažintis281: Susipažinęs282: Sutikti
283: Sutikimas284: įsigyti285: įgyti žinių
286: įgytas287: įgytos žinios288: įgijimas
289: įsigijimas290: Išteisinti291: Išteisinimas
292: Išteisintas293: Akras294: Akrai
295: Kandus296: Dygus297: Dygumas
298: Akrobatas299: Akrobatinis300: Akronimas
301: Akropolis302: Per303: Per Lentą
304: Akrostihs305: Akrilas306: Aktas
307: Veikti įtartinai308: Vaidyba309: Veiksmas
310: Veiksmo Filmas311: Veiksmų Planas312: Aktyvinti
313: Aktyvavimo314: Aktyvus315: Aktyvus Ingredientas
316: Aktyvus Dalyvavimas317: Aktyvus Narys318: Aktyvus Dalyvis
319: Aktyvus Vaidmuo320: Aktyvus Vulkanas321: Aktyviai
322: Aktyviai Dalyvauja323: Aktyvistas324: Veikla
325: Aktorius326: Aktorė327: Faktinis
328: Iš Tikrųjų329: Tikrovė330: Aktualizavimas
331: Tikrai332: Aktuarijus333: įjungti
334: įžvalgumas335: Akupresūra336: Akupunktūra
337: Akupunktury338: Stiprus339: ūmiai
340: Puikiai žino,341: Aštrumas342: Reklama
343: Nuospauda344: Posakis345: Nepalenkiamas
346: Kietas347: Prisitaikyti348: Pritaikomas
349: Pritaikymas350: Pritaikytas351: Adapteris
352: Papildyti353: Pridėti Informacijos354: Pridėti
355: Pridėta356: Papildomas Pranašumas357: Pridėtinė Vertė
358: Priedas359: Gyvatė360: Narkomanas
361: Priklausomas362: Polinkis363: Priklausomybę
364: Adis Abeba365: Papildymas366: Papildomas Privalumas
367: Papildomas Argumentas368: Papildomas Mokestis369: Papildoma Kaina
370: Papildomas Veiksnys371: Papildomų Pajamų372: Papildoma Informacija
373: Papildoma Problema374: Papildomų Išteklių375: Papildoma Parama
376: Kliuksėti377: Supuvęs378: Adresas
379: Spręsti Problemą380: Spręsti Klausimą381: Spręsti
382: Adresatas383: Pateikti384: Adenokarcinoma
385: Adenomos386: Alchemikas387: Pakankamas
388: Tinkamai389: Ištikimybė390: Sekėjas
391: Sukibimas392: Klijai393: Atsisveikinimas
394: Gretimas395: Būdvardis396: Atidėti
397: Pertrauka398: Priteisti399: Priimti Sprendimo
400: Teisėja401: Prisaikdinti402: Reguliuoti
403: Reguliuojamas404: Reguliavimas405: Adjutantas
406: Tvarkyti407: Administracija408: Administracinis
409: Administracinė Praktika410: Administratorius411: Puikus
412: Pagirtinai413: Admirolas414: Admiralitetas
415: Susižavėjimas416: Grožėtis417: Gerbėja
418: žavėtis419: Apbrīnojami420: Pripažinti Pralaimėjimą
421: įėjimas422: Pripažino423: Mišinys
424: įspėti425: Perspėjimas426: Rūpesčiai
427: Plaušamolis428: Paauglystė429: Paauglys
430: Priimti Procedūrą,431: Priimti Stilių432: Laikytis Požiūrio
433: Priėmė434: Požiūris435: Priėmė Būdas
436: Priėmė Planas437: Priėmė Politika438: Priėmė Procedūra
439: įtėviai440: Garbintinas441: Garbinimas
442: Dievinti443: Garbinamas444: Dievinātājs
445: Susižavėjusi446: Puošti447: Puošmena
448: Adrenalinas449: Adrift450: Gudrus
451: Liaupsinimas452: Pataikaujantis453: Suaugęs
454: Klastoti455: Svetimautojas456: Cudzołożną
457: Neištikima458: Svetimavimas459: Suaugus
460: Išankstinis461: Pažangus462: Išplėstinė Ekonomika
463: Pažangi Technologija464: Pažanga465: Pranašumas
466: Naudingas467: Atėjimas468: Nuotykis
469: Nuotykių Turizmas470: Nuotykių Kelionės471: Nuotykių Ieškotojas
472: Avantiūristė473: Drąsus474: Prieveiksmis
475: Prieveiksminis476: Priešininkas477: Nepalankus
478: Nepageidaujamas Sąlygos479: Neigiamas Poveikis480: Nepageidaujama Reakcija
481: Neigiamai482: Neigiamos įtakos483: Nelaimė
484: Skelbimas485: Reklamuoti486: Reklamuotojas
487: Reklaminis488: Patarimas489: Tikslingumo
490: Patartinas491: Patarti492: Patarėjas
493: Konsultuoja494: Patariamasis495: Konsultavimo Tarnyba
496: Gynimas497: Advokatas498: Adz
499: Testai500: Amžinybė501: Vėdinti
502: Antena503: Aerodromas504: Aerodinaminis
505: Aerodinamiškai506: Aerodinamika507: Lėktuvas
508: Aerozolio509: Aviacija510: Estetas
511: Estetinis512: Estetika513: Toli
514: Mandagus515: Mile516: Reikalas
517: Paveikti518: įtakos Vystymuisi519: įtakos Rezultatams
520: Dirbtinumas521: Prisirišimas522: Meilus
523: Meile524: Priesaikos525: Partnerių
526: Narių Priėmimas527: Giminingumas528: Patvirtinti
529: Teigimas530: Teigiamas531: Pritvirtinti
532: Nuliūdinti533: Vargas534: Turtai
535: Intakas536: Turėti537: Prieinamos
538: Peštynės539: įžeidimas540: Afganistano
541: Afganistanas542: Gaisras543: Liepsnose
544: Ant Vandens545: Rengiamas546: Pirmiau
547: Minėtas548: Minėtasis549: Išsigandęs
550: Iš Naujo551: Afrika552: Afrikos
553: Afroamerikietis554: Būrai555: Laivagalyje
556: Po557: Po Jūsų558: Po Efekto
559: Afterlife560: Atolas561: Popietė
562: Poskonis563: Pavėluotai Atėjusi Mintis564: Po To
565: Vėliau566: Vėl567: Prieš
568: Prieš įstatymą569: Išsižiojęs570: Agatas
571: Agave572: Amžius573: Senas
574: Amžinas575: Agentūra576: Darbotvarkė
577: Agentas578: Aglomeracija579: Agliutinacija
580: Susinervinti581: Pablogėjimas582: Pasunkinti
583: Aukštinimas584: Apsunkina585: Paaštrėjimas
586: Bendras587: Suvestinio588: Masė
589: Aggress590: Agresija591: Agresyvus
592: Agresyviai593: Agresorius594: Nukentėjęs
595: Priblokštas596: Judrus597: Judrumas
598: Senėjimas599: Agituoti600: Susijaudinęs
601: Agitacija602: Agitatorius603: Sunerimęs
604: Agnostikas605: Nekantriai Laukiantis606: Agonal
607: Kankintis608: Skausmingai609: Agonija
610: Agorafobija611: Agoraphobic612: Agrarinis
613: Susitarti614: Malonus615: Sutartas
616: Sutiko Sutartis617: Sutiko Data618: Sutiko Spręsti
619: Sutiko Su Sąlygomis620: Susitarimas621: žemės ūkio
622: Artojas623: Žemdirbystė624: Ant Seklumos
625: Drugys626: Ah627: Priekyje
628: Ei629: Pagalba630: Padėti
631: AIDS632: Skaudinti633: Varginantis
634: Liga635: Tikslas636: Siekiant
637: Betikslis638: Be Tikslo639: Oro
640: Oro Pagalvė641: Oro Lova642: Oro Kondicionierius
643: Oro Pajėgos644: Orinis Ginklas645: Oro Eismo Juosta
646: Oro Kokybė647: Antskrydis648: Oro Streikas
649: Oro Kondicionavimas650: Airbrush651: "Airbus"
652: Lėktuvo įgula653: Lėktuvų654: Oro Desantas
655: Aviatorius656: Oro Uostas657: Dirižablis
658: Oro Erdvės659: Oro Greičio660: Sėdimos Aikštelė
661: Kvėpavimo Takų662: Lakūnas663: Erdvus
664: Perėjimas665: Praviras666: įsisprendus
667: Artimas668: Alebastras669: Gyvumas
670: žadintuvas671: Nerimą672: Panikos Kėlėjas
673: Deja674: Albanija675: Albanų
676: Albatrosas677: Nors Ir678: Albino
679: Albumas680: Baltymas681: Alchemija
682: Alkoholis683: Alkoholikas684: Alkoholizmas
685: Alcove686: Aldehido687: Alksnis
688: Miesto Tarybos Narys689: Alus690: Budrus
691: Budrumas692: Liucerna693: Dumbliai
694: Algebros695: Alžyras696: Alžyro
697: Algoritmas698: Kitaip699: Alibi
700: Svetimas701: Atstumti702: Susvetimėjimas
703: Išlipti704: Lygiuoti705: Išlyginimas
706: Vienodai707: Maistas708: Maisto
709: Alimentai710: Gyvas711: šarmas
712: šarminis713: Visi714: Visą Popietę
715: Visai Vienas716: Visą Laiką717: Visą Dieną
718: Iš Viso719: Visą Rytą720: Visa Nakti
721: Visame722: Gerai723: Viskas Kas Geriausia
724: Visi Vienodi725: Visur Aplinkui726: Visavertis
727: Viskas Viename728: Aplink729: Desmitcīņnieks
730: Nuraminti731: Tvirtinimas732: Tvirtinti
733: Tariamas734: Tariamai735: Alegorinis
736: Alegoriškai737: Alegorija738: Alergiškas
739: Alergologė740: Alergija741: Palengvinti
742: Alėja743: Gatve744: Aljansas
745: Sąjungininkų746: Aligatorius747: Paskirstyti
748: Paskirstyti Išteklius749: Paskirstymas750: Leisti
751: Suteikti Prieigą752: Leiskite Man Pristatyti753: Leistinas
754: Pašalpa755: Leidžiama756: Lydinys
757: Kvapieji Pipirai758: Priminti759: Vilioti
760: Masinimas761: Masinantis762: Aliuzija
763: Primenantis764: Samplovinis765: Aliuviumas
766: Sąjungininkas767: Almanachas768: Visagalis
769: Migdolas770: Jałmużnik771: Beveik
772: Beveik Neabejotinai773: Beveik Identiškas774: Išmalda
775: Przytułek776: Aukštai777: Vienas
778: Palei779: šalia780: Nuošaliai
781: Abejingas782: Garsiai783: Alpaka
784: Alfa785: Abėcėlė786: Alfabetinis
787: Abėcėlės Tvarka788: Abėcėliniame789: Alpine
790: Jau791: Elzaso792: Taip Pat
793: Taip Pat-Ran794: Altorius795: Pakeisti
796: Pakeitimas797: Vaidas798: Alternatyva
799: Pakaitomis800: Kaitaliojimasis801: Alternatyvus Požiūris
802: Alternatyvi Energija803: Alternatyvus Paaiškinimas804: Alternatyva Forma
805: Alternatyvus Aiškinimas806: Alternatyvios Priemonės807: Alternatyvioji Medicina
808: Alternatyvus Metodas809: Alternatyvus Modelis810: Alternatyvus Sprendimas
811: Alternatyvus šaltinis812: Alternatyvi Strategija813: Alternatyvus
814: Alternatyvus Būdas815: Alternatyviai816: Generatorius
817: Althea818: Nors819: Aukštimatis
820: Aukštis821: Altas822: Altruizmas
823: Altruistinis824: Aliuminis825: Absolwentka
826: Buvęs Auklėtinis827: Visada828: Aš Ištarti Teisingai?
829: Amalgama830: Susijungti831: Susivienijimas
832: Amanuensis833: Amaryllis834: Mėgėjas
835: Amatory836: Stebinti837: Nustebęs
838: Nuostaba839: Nuostabus840: Nuostabiai
841: Amazonė842: Ambasadorius843: Gintaras
844: Ambiance845: Aplinka846: Aplinkos
847: Dviprasmybė848: Dviprasmiškas849: Dviprasmiškai
850: Ambicija851: Ambicingas852: Ambicingas Planas
853: Ambicinga Programa854: Ambicingas Projektas855: Dvilypumas
856: Prieštaringas857: Krocz858: Ambrosia
859: Greitosios Pagalbos Automobilis860: Ambulate861: Pasala
862: Ameba863: Pagerinti864: Pagerinimas
865: Amen866: Pasiduodantis867: Iš Dalies Pakeisti
868: Pakeitimais Aktas869: Pataisa870: Kompensavimas
871: Malonumas872: Amerika873: Amerikos
874: Amerikos Anglų Kalba875: Americana876: Amerikanizmas
877: Amerikietinti878: Ametistas879: Amharų
880: Geraširdiškumas881: Draugiškas882: Maloniai
883: Draugiškumas884: Taikiai885: Tarp
886: Apsuptyje887: Negerai888: Draugystę
889: Amanas890: Amoniakas891: Amonio
892: šaudmenys893: Amnestija894: Meilės
895: Amorfinis896: Suma897: Amour
898: Amperas899: Amfetaminas900: Amfibija
901: Desantinis902: Amfiteatras903: Didelis
904: Pakankamai įrodymų,905: Daug Galimybių906: Stiprintuvas
907: Didinti908: Amplitudė909: Ampulė
910: Amputuoti911: Amputacija912: Amsterdamas
913: Amuletas914: Linksmintis915: Linksmins
916: Pramoga917: Juokingas918: Prieš Valandą
919: Anachronizmas920: Anachronistiškas921: Anestetikas
922: Anestezuotojas923: Anestezuoti924: Anagrama
925: Analgezija926: Analgetikas927: Analogas
928: Analogiškas929: Analogija930: Analizuoti
931: Analizė932: Analitikas933: Analitinis
934: Analitinis Požiūris935: Analitinė Priemonė,936: Analitiškai
937: Analizuojami938: Anarchistas939: Anarchija
940: Prakeikimas941: Anatominis942: Anatomas
943: Anatomija944: Protėvis945: Protėvių
946: Protėviai947: Inkaras948: Standus įtvirtinimas
949: Ančiuvis950: Senovės951: Senovės Menas
952: Senovės Miestas953: Ir954: Ir Taip Toliau
955: Andalūzija956: Andalūzijos957: Andante
958: Andai959: Andora960: Andoros
961: Androgenų962: Androidas963: Andrologist
964: Netiesioginiai Duomenys965: Anekdotas966: Plukė
967: Anesteziologas968: Anesteziologija969: Apmarinti
970: Angelas971: Mirties Angelas972: Angeliškas
973: Pyktis974: Kampas975: žvejys
976: Anglizuoti977: Anglo-amerikiečių978: Anglosaksų
979: Angola980: Angolos981: Angoros
982: Angoros Ožkos983: Piktai984: Piktas
985: Kančia986: Skausmingas987: Kampinis
988: Gyvūnas989: Gyvūnų Globos990: Animalizm
991: Pagyvinti992: Animacinis993: Multiplikacija
994: Animatorius995: Anime996: Animizmas
997: Animistas998: Animistic999: Priešiškumas
1000: Kėslas