Vertimas "dvigubos valiutos kursas" į vengrų kalbą:


  žodynas Lietuvos-Vengrų

Kursas - vertimas : Kursas - vertimas : Kursas - vertimas : Kursas - vertimas : Kursas - vertimas : Kursas - vertimas : Dvigubos valiutos kursas - vertimas : Kursas - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Valiutos kursas
Árfolyam
Valiutos kursas
Átváltási árfolyam
Laisvaikintantis valiutos kursas.
Szabadon lebegő árfolyam.
Laisvai kintantis valiutos kursas.
Szabadon lebegő árfolyam.
Valiutos kurso strategija valdomo kitimo kursas.
Árfolyam stratégia (irányított) lebegtetés.
Turi būti taikomas toks valiutos kursas
Az alkalmazandó átváltási árfolyam
Grynosios užsienio valiutos pozicijos vidurkinis kursas nekinta .
A fizetések nettó elszámolása kamatswapügyletenként megengedett .
Grynosios užsienio valiutos pozicijos vidurkinis kursas nekinta .
A devizapozíció átlagköltsége nem változik .
Tikslas Forex kursas valiutos kredito arbitražo, būsto
Célja során Forex deviza hitel arbitrázs, a lakhatás
valiutos keitimo kursas nustatomas pagal rinkos kursą.
Annak megállapítása céljából, hogy az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában foglalt kritériumok teljesülnek e, a Bizottság felkérte a Laiwu t a piacgazdasági elbánás kérelmezésére szolgáló igénylőlap kitöltésére.
Valiutos keitimo kursas 1 euro 6,55957 FRF
Alkalmazott átváltási árfolyam 1 euro 6,55957 FRF
valiutos keitimo kursas nustatomas pagal rinkos kursą.
a valutaváltás a piaci árfolyamon történik.
e) perskaičiavimo kursas tai euro ir nacionalinės valiutos valiutų rinkos perskaičiavimo kursas
e) átváltási árfolyam az euró és a nemzeti pénznem közötti devizapiaci árfolyam
Jeigu toks kursas nenustatytas, taikytinas valiutos kursas turi būti nustatomas taikant Komiteto procedūrą.
Ha nem létezik ilyen átváltási árfolyam, a használandó átváltási árfolyamot a bizottság eljárásával összhangban kell meghatározni.
Nustatant statistinę vertę naudojamas arba skaičiuojant apmuitinamą vertę taikytas valiutos kursas, arba eksporto ar importo metu nustatytas oficialus valiutos kursas.
A statisztikai érték megállapításához használandó átváltási árfolyam vagy a vámérték megállapításához használt, vagy a kivitel, illetve behozatal idején érvényes hivatalos árfolyam.
6. Grynosios užsienio valiutos pozicijos vidurkinis kursas nekinta.
(6) A devizapozíció átlagköltsége nem változik.
valiutos keitimo kursas nustatomas pagal rinkos keitimo kursą
az átváltási árfolyamok piaci árfolyamok alapján kerülnek meghatározásra
Jeigu atitinkamas tam tikros nacionalinės valiutos kursas nenustatytas, turi būti taikomas šios valiutos paskutinės dienos kursas, paskelbtas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.
Ha valamely nemzeti valutához nem áll rendelkezésre átváltási árfolyam, az erre a valutára alkalmazandó árfolyam annak az utolsó napnak az árfolyama, amelyre nézve az az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kihirdetésre került.
Jeigu atitinkamas tam tikros nacionalinės valiutos kursas nenustatytas, turi būti taikomas šios valiutos paskutinės dienos kursas, paskelbtas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.
Ha valamely nemzeti valuta árfolyama nem áll rendelkezésre, akkor az érintett valutára vonatkozó átváltási árfolyam annak a napnak az árfolyama, amelyet legutóbb az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétettek.
1. euro ir nacionalinės valiutos keitimo kursas yra Europos centrinio banko paskelbtas valiutų kursas
(1) Az euró és a nemzeti valuta közötti átváltási árfolyam az Európai Központi Bank által közzétett következő átváltási árfolyam
oficialus deklaracijos užpildymo metu taikomas valiutos kursas arba valiutos kursas, taikomas vertei apskaičiuoti muitų tikslu, jeigu valstybės narės nėra nustačiusios specialiųjų nuostatų.
a jelentés kitöltésekor érvényes vagy a vámérték kiszámításakor alkalmazandó hivatalos átváltási árfolyam, a tagállamok által megállapított bármilyen más egyedi rendelkezés hiányában.
Valiutų Bulgarijoje, kur valiutos keitykla, Kur įsigyti Bulgarijos valiuta?, Leva, valiutos keityklos Bulgarijoje, valiutos kursas euro, kaip atsargūs, kai valiutos keitimo?
Valuta Bulgáriában, ahol a pénzváltás, Hol lehet megvásárolni a bolgár valuta?, Leva, valutaváltó irodák Bulgáriában, az árfolyam az euróra, mint óvatos cseréje valuta?
Išlaidų valiutos keitimo kursas yra naujausias iki pirmosios mėnesio, per kurį Bulgarija ir Rumunija pateikė paraiškas, dienos Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas.
A kiadásokra alkalmazott átváltási árfolyam az Európai Központi Bank által annak a hónapnak az első napja előtti utolsó kereskedelmi napon jegyzett árfolyam, amely hónapban Bulgária és Románia benyújtja a kérelmet.
Apyvartinės nuosavybės priemonės Rinkos kaina ir užsienio valiutos rinkos kursas
Tulajdoni részesedést megtestesítő , forgalomképes instrumentumok Piaci áron és devizapiaci árfo lyamon számítva
1. Pagalbos sumoms taikomas 15 straipsnyje minimos dienos valiutos kursas.
(1) A támogatási összegeknél alkalmazandó átváltási árfolyam a 15. cikkben említett napon érvényes átváltási árfolyam.
Taikomas tas valiutos kursas, kuris galioja dieną iki užstato sumokėjimo.
Az alkalmazandó átváltási árfolyam a biztosíték benyújtását megelőző napon érvényes átváltási árfolyam.
Vertinant valiutos kurso stabilumą euro atžvilgiu, žiūrima, ar valiutos kursas yra artimas centriniam kursui VKM II, kartu atsižvelgiama į veiksnius, dėl kurių kursas galėjo sustiprėti.
Összhangban a korábbi megközelítéssel, az euróval szembeni árfolyam stabilitás vizsgálata arra összpontosít, hogy az árfolyam mennyire marad közel az ERM II beli középárfolyamhoz, figyelembe véve közben azokat a tényezőket, amelyek felértékelődéshez vezethettek.
_ išankstinis eurų ir užsienio valiutos (ABC) kursas apsikeitimo sandorio atpirkimo dieną
az euro és az ABC deviza között érvényes határidős árfolyama devizaswap visszavásárlási napján (M) y ABC
d ) įsigijus vertybinių popierių užsienio valiuta , valiutos grynosios pozicijos vidurkinis kursas nekinta , jei ECB jau turi tos valiutos .
mellékletnek . d ) a devizában denominált értékpapírok nem befolyásolják a nettó devizapozíció átlagos bekerülési értékét , ha az EKB már rendelkezik pozícióval az adott devizanemben .
a ) iv ) Apyvartinės nuosavybės priemonės Rinkos kaina ir užsienio valiutos rinkos kursas
a ) ii .
Tokiu atveju nacionalinės valiutos ir euro santykio skaičiavimo kursas bus mėnesio, buvusio prieš įsteigiant SE, paskutinės dienos santykio skaičiavimo kursas.
Ebben az esetben a nemzeti valuta és az euró között az SE alapítását megelőző hónap utolsó napján érvényes átváltási arányt kell alkalmazni.
Valiutos kursas išreiškiamas kaip vertė 1 euro naudojant šešis reikšminius skaitmenis visoms valiutoms .
Az árfolyamot valamennyi valuta esetében hat tizedesre kerekített E1 értékként fejezik ki .
2. Užstato sumai taikomas valiutos kursas, buvęs dieną prieš paliekant užstatą intervencijos agentūrai.
(2) A biztosíték összegére alkalmazandó átváltási árfolyam a biztosítéknak az intervenciós hivatalnál történő letétbe helyezését megelőző napon érvényes árfolyam.
Valiutos kursas paprastai geriausiai tinka bankams, jei bankas yra uždarytas, nedvejodami pereiti prie ...
Az árfolyam általában a legjobb a bankok, ha a bank zárva van, ne habozzon, váltson ...
valiutos kursas, taikomas apmokestinamai vertei nustatyti apmokestinimo tikslu, kai ji yra nustatoma, arba
az adózási célból meghatározott adóalap kiszámítására alkalmazandó átváltási árfolyam, ha azt megállapították vagy
Jeigu toks tam tikros nacionalinės valiutos kursas nenustatytas, turi būti taikomas kursas, paskelbtas pirmąją dieną po pirmosios spalio mėnesio darbo dienos.
Ha egy adott nemzeti pénznem esetében ez az átváltási árfolyam nem áll rendelkezésre, erre a pénznemre az első olyan nap átváltási árfolyamát kell alkalmazni, amelyre október első munkanapját követően közzétettek átváltási árfolyamot.
Jeigu valiutos kursas po pirmosios spalio mėnesio darbo dienos nebuvo paskelbtas, turi būti taikomas vėliausios dienos kursas, paskelbtas iki nurodytosios datos.
Ha nem tettek közzé átváltási árfolyamot október első munkanapját követően, az ezt a napot megelőző utolsó olyan nap átváltási árfolyamát kell alkalmazni, amelyre közzétettek árfolyamot.
Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1290 2005 išlaidų valiutos keitimo kursas yra naujausias iki pirmosios mėnesio, per kurį Bulgarija ir Rumunija pateikė paraiškas, dienos Europos Centrinio Banko nustatytas valiutos keitimo kursas, išreikštas eurais.
Az 1290 2005 EK rendelettel összhangban a kiadásokra alkalmazott átváltási árfolyamnak az Európai Központi Bank által annak a hónapnak az első napja előtti utolsó kereskedelmi napon jegyzett árfolyamnak kell lennie, amely hónapban Bulgária és Románia benyújtotta a kérelmet, és a kiadásokat euróban kell megadni.
b ) iv ) Apyvartinės nuosavybės prie monės Rinkos kaina ir užsienio valiutos rinkos kursas Privalomas
b ) iv . Tulajdoni részesedést megtestesítő , forgalomképes instrumentumok Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva
b ) iv ) Apyvartinės nuosa vybės priemonės Rinkos kaina ir užsienio valiutos rinkos kursas Privalomas
b ) iv . Tulajdoni részesedést megtestesítő , forga lomképes instrumen tumok Piaci áron és devi zapiaci árfolyamon számítva
Iš naujo išnagrinėjus pritaikytas vidutinis dviejų mėnesių prieš tikrąją sąskaitos datą valiutos keitimo kursas.
Az újbóli vizsgálatot követően megállapították, hogy az átlagos árfolyam a számla tényleges dátumát megelőző két hónap árfolyama.
S dabartinis eurų (EUR) ir užsienio valiutos (ABC) kursas (valiutų apsikeitimo sandorio sudarymo dieną)
S az euro (EUR) és az ABC deviza (ABC) azonnali (a devizaswap megkötése napján érvényes) átváltási árfolyama
1. Jeigu euro perskaičiavimo į nacionalinės valiutos vienetus kursas arba euro keitimo į nacionalinę valiutą kursas, galiojantis lemiamo įvykio dieną 1999 m., taikomas
(1) Ha az eurónak az 1999 es meghatározó ügyleti tény napján
d) įsigijus vertybinių popierių užsienio valiuta, valiutos grynosios pozicijos vidurkinis kursas nekinta, jei ECB ar nacionaliniai centriniai bankai jau turi tos valiutos.
d) devizában denominált értékpapír esetén az ügylet nem hat ki a nettó devizapozíció átlagköltségére, ha az EKB NKB k már rendelkezik (rendelkeznek) pozícióval az adott devizanemben.
Šis padidėjimas yra ribotas , nes didesnių naftos kainų poveikį sumažina prielaidos , kad didės valiutos kursas .
szeptemberi prognózishoz képest kissé felfelé módosultak . A felfelé tolódás mértéke korlátozott , mivel az árfolyam feltevések felfelé tolása mérsékli a magasabb olajárak hatását .

 

Susijusios paieškos: Valiutos Kursas - Dvigubos Durys - Dvigubos Kietėjimo: - Dvigubos Padangos - Dvigubos Vadovavimas - Dvigubos Monarchija - Valiutos - Valiutos Perskaičiavimas - Valiutos Rizika - Valiutos Keitimo -