Vertimas "veiklos kryptys" Ukrainos kalba:


  žodynas Lietuvos-Ukrainiečių

Veiklos - vertimas : Veiklos - vertimas : Veiklos kryptys - vertimas : Veiklos - vertimas : Veiklos kryptys - vertimas : Veiklos kryptys - vertimas : Kryptys - vertimas : Veiklos kryptys - vertimas : Veiklos kryptys - vertimas : Veiklos kryptys - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Veiklos
Простори дій
Veiklos nustatymai
Налаштувати простір дій
Veiklos žurnalo tvarkytuvė
Менеджер журналу активності
Privatumo ir veiklos tvarkytuvė
Конфіденційність і керування діями
Pridėti prie dabartinės veiklos
Додати до поточного простору дій
Jas vadinsime veiklos išlaidomis.
Тож, я називатиму їх накладними.
Keičiate mano veiklos sritį?
Ви змінюєте інструкції?
Be šių jo veiklos požymių,
Крім цих ознак його діяльності,
Šį pelną vadinsime veiklos pelnu.
І це називається операційний дохід.
Vadinasi, pereiname prie operatyvinės veiklos.
Оперативна робота.
Jeigu mano veiklos pelnas lygus 0, tai veiklos kaštai taip pat yra žinomi.
Тож, якщо мій операційний прибуток дорівнює нулю, ми знаємо мої накладні витрати.
Kasmet jis pateikia visos savo veiklos ataskaitą.
Щороку банкпредставляє звіт про своюдіяльність.
Seniai to nedarėme. Jokios operatyvinės veiklos nebus.
Давно вже не було ніякої оперативному роботи!
Teroristas yra puikiai susipažinęs su mūsų veiklos metodais.
Терорист знається на наших системах.
Nustatykite, kas yra įrašoma į jūsų Zeitgeist veiklos žurnalą
Вкажіть дії, які слід записувати до вашого журналу дій Zeitgeist
Nustatykite, kas yra įrašoma į jūsų Zeitgeist veiklos žurnalą
Налаштуй, що вписується в твій журнал активності Zeitgeist
Per visus veiklos metus Netflix naudojo keletą skirtingų algoritmų.
І тож Netflix розглянули протягом кількох років декілька різних алгоритмів.
Todėl mūsų veiklos dėmesio centre yra ikoniškos didžiosios katės.
Тому ми зосередили всю свою увагу на знакових кішках.
Išsamesnį jos veiklos aprašymą rasite tolesniuose šios knygelės puslapiuose.
У книзі подається детальнийопис діяльності Ради.
Tam yra įgyvendinamos politikos kryptys, skatinančios dirbti ne visą darbo dieną ir šalinančioskliūtis karjerą derinti su asmeniniu gyvenimu.
Мова йде про політику заохочення неповноїзайнятості та усунення дисбалансу між роботою і приватним життям.
Esu kūrybinės industrijos atstovas, pagrindinė mano veiklos sritis viešosios instaliacijos.
Я креативний технолог і спеціалізуюся на публічних інсталяціях.
Veiklos išlaidos apskaitininkai ir kepyklos valytojai, ir t.t., ir pan.
Накладні витрати бухгалтери, прибиральники і так далі, і так далі.
Ar jūs norite šios veiklos, kad pastatai būtų nudažomi būtent taip?
Ви підтримуєте цю акцію і хочете, щоб будинки розмалювали?
Jis paskatina darbuotojų moralinį nuosmukį ir sukelia pačios veiklos moralinį nuvertėjimą.
Це призводить до падіння морального духу людей, що займаються цією діяльністю, а також призводить до того, що сама діяльність втрачає етичність.
Šioms patalpoms numatyta veiklos rūšis yra prekyba, tad reikia kažką sugalvoti.
Будинок належить до зони роздрібної торгівлі, вам слід щось вигадати. Вам необхідно щось продавати.
Pono Fišerio popamokinės veiklos dėka... be miego praleidote jau 36 valandas.
Дякуючи понадурочній діяльності містера Фішера, ви вже 36 годин не маєте сну.
Su šiuo veiklos ir triukšmo ji išgąsdino Gregor du kartus per dieną.
З цієї роботи і шуму вона злякалася Грегор два рази на день.
Pirmiausia jis užsikabino ant namų darbų, o vėliau ėmėsi ir kitos veiklos.
Тож він сильно захопився, а тоді почав робити інші речі.
O kai visgi sąmoningai imasi fizinės veiklos, daro tai, kas teikia džiaugsmo.
Коли ж вони вдаються до фізичного навантаження, вони роблять речі, які їм подобаються.
Tai yra trys ugnies veiklos elementai, kurių reikia, norint palaikyti gerą, kontroliuojamą ugnį.
Це три робочі елементи вогню, які потрібні для правильного контролю над вогнем.
Klausdamas Kodėl? aš turiu mintyje ne pelno darymą pelnas yra jau veiklos rezultatas.
І під запитанням чому я не маю на увазі отримати прибуток . Це результат. Це завжди є результатом.
Aš jas vadinsiu tiesiog veiklos kaštais. Ir pažymėsiu juos raudonai, nes tai išlaidos.
Я зроблю їх червоними, бо це витрати.
Taigi, mano veiklos pelnas per metus yra 500 000 dolerių. Visai neblogai, sakyčiau.
Тож, мій операційний прибуток складає 500 000, і це дуже добре.
Sutaupau jums šiek tiek smegenų veiklos, nes jums nereikia naudoti savo plaukų ieškiklio ląstelių.
Я заощаджую трохи вашої мозкової активності, тому що ви не мусите використовувати волоскові сенсорні клітини.
Didžiąją savo profesinės veiklos dalį tyriau žiniasklaidą bei pramogas ir jų įtaką žmonių gyvenimui.
Я витратила більшу частину свого професійного життя досліджуючи медіа та індустрію розваг та їх вплив на життя людей.
Taigi, veiklos pelnas yra mano tikrasis pelnas, nes aš neturiu mokėti mokesčių nuo jo.
Мій операційний прибуток є дійсно прибутком, бо я не маю платити податки на нього.
Sakykime, aš noriu žinoti, kas turi įvykti, kad mano veiklos pelnas būtų lygus 0.
Тож, скажімо, я просто хочу знати, що має статися,щоб мій операційний прибуток 0.
Teisingumo Teismas įtvirtina ES teisės nustatytą tvarką, o Audito Rūmai tikrina Sąjungos veiklos finansavimą.
Суд Європейських Співтовариствслідкує за втіленням європейського законодавства, а Суд аудиторівперевіряє фінансуваннядіяльності Союзу.
Ką jūs matote yra vietovės cheminiai pakitimai, atsiradę dėl senovės egiptiečių statybinių medžiagų ir kitos veiklos.
Те, що ви бачите, це хімічні зміни ґрунту спричинені будівництвом і діяльністю стародавніх єгиптян.
Programa, kuri vadinasi Smegenų elektrinio aktyvumo vizualizavimas (Brain Electrical Activity Mapping), trianguliuoja anomalios smegenų veiklos židinius.
Тоді програма під назвою Brain Electrical Activity Mapping робить тригонометричну зйомку джерела того порушення у мозку.
Tuomet aš gausiu 500 000 dolerių bendrąjį pelną ir atėmęs veiklos išlaidas bent jau nepatirsiu nuostolio.
Тоді я матиму 500,000 валового прибутку і тоді відраховуємо накладні витрати. Принаймні, я не хочу бути в збитку.
Centras taip pat viešina sėkmingusmigrantų ir etninių bei religinių mažumų integravimo veiklos pavyzdžius, rūpinasi tokiosveiklos sklaida.
Спільна наглядова рада, якаскладається з двох експертів іззахисту бази даних від кожноїкраїни члена ЄС, здійснює моніторинг змісту та використання всієїперсональної бази даних Європолу.
Sakoma, jog turintys veiklos žmonės yra laimingesni, jais lengviau rūpintis ir tai netgi gali pristabdyti ligos progresavimą.
Кажуть, що люди, зайняті справами, більш щасливі, за ними легше доглядати, і це, навіть може допомогти уповільнити прогрес хвороби.
Kalba yra dalis socialinės technologijos, kuri skatina kooperacijos naudą sutarimų pasiekimams, sandėrių sutarimams ir mūsų veiklos koordinavimui.
Мова це частина соціальної технології, яка робить співпрацю кориснішою допомагає досягати згоди, укладати угоди і узгоджувати діяльність.
Manau, yra įsitikinimas, kad tai tiesiog neįmanoma, kad neįmanoma skaičiais įvertinti žmonijos veiklos, kad negalima išmatuoti istorijos.
Здається, існує думка, що це неможливо, що не можна виразити кількісно діяння людства, не можна виміряти історію.

 

Susijusios paieškos: Kryptys Eskizas - Veiklos - Veiklos Sąnaudos - Po Veiklos - Veiklos Praktika - Veiklos Saugumas - Veiklos Sritis - Veiklos Sritys - Veiklos Rezultatai - Veiklos Rezultatas -