Vertimas "strateginis planavimas" Tajų kalba:


Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Strateginis žaidimasName
เกมกลย ทธ Name
CPU planavimas
ต วจ ดตาราง CPU
Strateginis žaidimasDescription
GenericName เกมกลย ทธ Description
Galaktikos strateginis žaidimasName
GenericName เกมกลย ทธ Name
Strateginis mokslinis rezervas (SMR).
ผมเอาผลการว จ ยมาให ด สต ฟ โรเจอร ส
Planavimas yra mirties bučinys verslininkystei.
การวางแผน เปร ยบเสม อนจ บแห งความตาย สำหร บผ ประกอบการ
Strateginis gebėjimas neutralizuot priešo taikinius.
ความสามารถในเช งกลย ทธ ท จะต อต าน เป าหมายของศ ตร
Tuomet šeimų planavimas. Šeimų dydis mažėja.
ม การวางแผนครอบคร ว ขนาดของครอบคร วเล กลง
Ankstesnis, Planavimas, Trukdo, Vargingas šlapimu, Atlikimas.
ระด บความสำค ญ. แผนการ. การป องก น
Prielaida, kad intelektualus visko planavimas reiškia vienodumą absurdas.
ด วยความค ดในการวางแผนโดยรวมอย างชาญฉลาด แสดงถ งความเป นเอกเทศน นไร เหต ผล
Turbūt jau supratot, kad mūsų pasitraukimas buvo ne strateginis.
ด งท พระองค ทรงคาดการณ ได ว ากองท พเรา ม ได ล าถอย ด วยเหต ผลทางย ทธศ ก
Planavimas, tiesą pasakius, yra nesuderinamas su verslia visuomene ir ekonomika.
การวางแผนน น ท แท จร งแล วเข าก นไม ได เลย ก บส งคมและเศรษฐก จแบบผ ประกอบการ
Tai strateginis susirinkimas dėI jūsų laukiančios ateities. Keičiasi planai, brolyčiai.
ม การเปล ยนแผน พ อหน ม
Tada atsirado pirmasis realaus laiko strateginis žaidimas iš World of Warcraft serijos.
น นเป นคร งแรกของการเล นเกมแบบเร ยลไทม เลยท เด ยว
Bet klimato krizė tai tas retas, bet itin svarbus pasaulinis, arba strateginis, konfliktas.
เป นว กฤต การณ ท เก ดข นไม บ อยน กแต ม ความสำค ญ ท วโลกหร อในเช งย ทธศาสตร
Strateginis mokslinis rezervas yra jungtinės sąjungininkų pajėgos, kurias sudaro geriausi laisvo pasaulio protai.
The Strategic Scientific Reserve ความเป นพยายามของกล มพ นธม ตร จากกล มคนอ จฉร ยะของโลก
p, li white space pre wrap Tai standartinis laiko keitimosi planavimas procesams be specialių reikalavimų.
p, li white space pre wrap ต วจ ดตารางแบ งเวลามาตรฐานสำหร บ โพรเซสท ไม ม ความต องการพ เศษ
Vestuvių planavimas turi būti linksmas. Jei aš kada vesiu... norėčiau, kad mano vestuvės būtų be streso.
ช นหมายถ ง, ช นเดาว าท กคนค อ ไม ร ซ ทำไมหร อจ ะ?
Tai persipynė su mano ankstesne aistra piešimui, bet buvo šiek tiek kitokia, nes naudojant fotoaparatą svarbiau yra planavimas.
ผสมเข าก บความชอบวาดภาพของผมก อนหน าน น แต การถ ายภาพก ต างออกไป เพราะการใช กล อง
Na aš tikiuosi, kad jie buvo suimti padaryti juda jis buvo šiek tiek trūksta Arkanzaso, ir jūsų gavo žemyn dydžio jus planavimas
ด ฉ นหว งว าพวกเขาได ถ กจ บก ม สำหร บการเคล อนย าย ม นเป นบ ตของการขาดการอาร ค นซอและ ของค ณได ลงขนาดค ณข นสำหร บ การต งเวลา

 

Susijusios paieškos: Strateginis Planavimas - Strateginis - Strateginis Aljansas - Strateginis Suderinimas - Strateginis Valdymas - Strateginis Verslo Vienetas - Planavimas - Projekto Planavimas - Gamybos Planavimas - Finansų Planavimas -