Vertimas "srauto daviklis" Tajų kalba:


Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Daviklis
ต วตรวจจ บ
Daviklis perspėjaComment
แจ งเต อนจากเซนเซอร Comment
Srauto URL
URL ของกระแสข อม ล
Srauto skaičiavimas
ค ดบ ญช ของปร มาณข อม ล
Srauto kontrolė
โฟลว คอนโทรล
Srauto gerai.
น ำเช อมด .'
Daviklis viršijo kritinį limitąName
เก นจ ดจำก ดว กฤต ของเซนเซอร Name
Įrašykite srauto URL
ป อนท อย URL ของสายข อม ล
Štai čia yra vandens daviklis.
และอ นน เป นต วตอบร บส มผ สน ำคร บ
Srauto spartos tvarkaraščio įskiepisComment
Comment
Iš naujo pradėti srauto skaičiavimą
ต งค าปร มาณการใช ข อม ลของบ ญช ใหม
Jis pasiekė žodžių srauto rekordą
เป นการค ยท เร ว ต ดสถ ต โลกเลย
Tai Osle esantis internetinio srauto centras.
ม นม งม นจะย งข ปนาว ธ
Savarankišku. Atskirtu nuo srauto, atskirtu nuo jūsų.
เป นเน อหน งร างกายท จ บต องได แยกออกจากพล งงานท ไหลเว ยนอย ตลอด
labai didelė viso interneto srauto dalis, įskaitant daug srauto tarp JAV karinių bazių, pradėjo keliauti per Kiniją.
การจราจรบนอ นเทอร เน ตท งโลกในเปอร เซ นต ท มาก รวมท งการส อสารระหว างหน วยงานทางทหารของสหร ฐจำนวนมาก ม การว งผ านไปประเทศจ น
Reikia atsistoti priekyje šio srauto. Tačiau turiu įspėti.
แต ฉ นต องเต อนค ณถ งส งท ม นจะเก ด
Pipirai, daugiausia, sakė virėjas. Srauto , sakė mieguistas balsas už jos.
'พร กไทย, ส วนใหญ ,'ปร งอาหารด งกล าว 'น ำเช อม,'เส ยงง วงนอนอย ด านหล งของเธอกล าวว า
Taigi, jei turėjote neišnaudoto srauto, jūs kažkam nusiųstumėte jo žinutę.
ด งน น ถ าค ณม แบนด ว ดท เหล อใช ค ณก ควรจะช วยส งข อความให คนอ น
Jei jie turėjo šiek tiek laisvo srauto, jie siųstų jūsų žinutę.
และถ าเขาม แบนด ว ดท เหล อใช เขาก จะช วยส งข อความให ค ณ
Tai, faktiškai, yra negalėjimas turėti funkcionuojančią demokratiją, jeigu piliečiai negauna tinkamo informacijos srauto.
ท ว าค ณไม สามารถ ม ประชาธ ปไตยท แท จร งได หากประชาชนไม ได ข อม ลท ครบถ วน
Pažymėkite, norėdami nustatyti srauto sąskaitos reikšmę lygią nuliui. Paprastai tą reikia padaryti kartą mėnesyje.
เล อกท น เพ อต งค าปร มาณการใช ข อม ลของบ ญช ใหม ให เป นค าศ นย ซ งควรจะเล อกทำ หน งคร งต อเด อน
Dar tavo akis, kuris man gali paskambinti į jūrą, Ar atoslūgis ir srauto ašaros žievės tavo kūnas,
สำหร บดวงตาของเจ าย งคงซ งผมอาจจะเร ยกทะเลท น าสนใจลดลงและการไหลด วยน ำตา ท เปล อกร างกายของเจ าค อ
Jūs galite semtis vandens iš vandens gerai, sakė Hatter , kad turėčiau galvoti jums galėtų atkreipti saldliežuvystė Srauto gerai Eh, kvailas?
'ค ณสามารถด งน ำออกจากน ำด ','กล าวว า Hatter 'ด งน นผมควรจะค ดว าค ณ สามารถวาดน ำเช อมออกจากน ำเช อมด EH, โง '

 

Susijusios paieškos: Srauto Daviklis - Slėgio Daviklis - Temperatūros Daviklis - Daviklis - Lygio Daviklis - Veleno Daviklis - Padėties Daviklis - Srauto Matuoklis - Srauto Greitis - Srauto Matavimo -