Vertimas "sekti savo klientus" Tajų kalba:


Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Sekti
เร ยกไป
Neatiduosiu jums pinigų, bet išduosiu jums savo klientus.
ผมจะไม ส งเง นให ค ณ แต ผมจะส งช อล กค าให ท กคนเลย
Tada aš nesugeba sekti savo didybę.
จากน นฉ นก ไม สามารถทำตามกษ ตร ย ของค ณ
Jis nori sekti savo tėvo pėdomis.
เขาอยากเด นตามรอยเท าพ อของเขา
Čia kambariai, kuriuose priimam klientus.
ห องเหล าน ใช สำหร บต อนร บล กค า
Taigi, aš stengiuosi sekti savo senelio pavyzdžiu savo pačios būdais.
ด งน นว นน ฉ นพยายามเร ยนร ต วอย างจากป
Sekti šia nuoroda
เป ดด ตำแหน งเช อมโยงน
Sekti eilučių numerius
ต อจากเลขบรรท ด
Sekti eilučių numerius
ตามหมายเลขบรรท ด
Toliau jį sekti?
ต องคอยด เขาต อหร อเปล า
Turime sekti pirkėją.
เราจะนำไปหาผ ซ อ
Kodėl turėtų sekti?
ทำไมถ งจะม
Turim kelis klientus, kurie išleidžia mažai.
แทบไม ม ล กค า แล วท มาก ไม ค อยจ ายก น
Jis atsiveda savo klientus, o mes turim leist jiems pasijausti ypatingiems.
ร ไหม... เขาพาล กค าเข ามาแล วพวกเราก ต องทำให ล กค าม ความร ส ก ....
Tu turi į tapačią bedugnę šliaužti į kurią tu savo klientus verti.
ค ณบ งค บคนของค ณเข าไป โดยเข าไปห องน
Jos nežinojo kito gyvenimo kelio, nei sekti savo svajomis.
พวกเขาร ว า การดำรงช ว ตแบบอ นใดน นไม ม นอกเส ยจาก ทำตามความฝ นของเขา
Kaip jų metų, aš vienintelė priiminėdavau klientus.
อาย แค น น ฉ นก ต องร บแขกคนแรกแล ว
Ir nenorėčiau, kad nužudytum mano klientus. Netyčia.
และฉ นก เกล ยดท จะฆ าพวกล กค าของฉ นโดยอ บ ต เหต
Aš turiu tave sekti.
จร งๆ ผมต องคอยจ บตาค ณ
Kurią mašiną mums sekti?
อยากให ตามด ค นไหน
Palydovas gali mus sekti?
แบบใช ดาวเท ยมน ะเหรอ?
Turime sekti paskui Fišerį.
เราต องตามฟ ชเชอร ลงไปอ กช นหน ง
Ir turime sekti pėdsakais.
และย งต องต ดตามผ ต องสงส ยอย
Mes galime jį sekti.
เราต ดตามม นได
Galite sekti tai fosilijų duomenyse.
ค ณสามารถด หล กฐานได จากซากฟอสซ ล
Romeo ir sekti paskui tave.
ROMEO ผมจะตามค ณ
Yra būdų sekti jo atmintį.
แต ค ณสามารถจะควบค มด แลความทรงจำของเขาได
Dabar mus ėmė sekti akmenys.
เช อก
Išmokiau jį sekti paskui mus.
ผมสอนม นให เด นตามเราด วย
Anksčiau galėjau sekti jo mintis.
ฉ นหมายความว าเม อก อนน ฉ นเข าไปอย ในห วของเค าได ตลอด
Ne, privalau sekti sąrašą. Atleiskite.
ไม ได ค ะ ตามค ว
Tu įsakei mums juos sekti.
ค ณส งให พวกเราท กคนออกมาไล ตามพวกเขา.
lrjei nuspręsime sekti tavo versija.
แต ถ าเราต ดส นใจท จะไปในม มมองของค ณ ท ม นเป นเร องจร ง
Tikiuosi, nepavėluosime. Negalime jų sekti.
แค หว งว าจะไม สายเก นไปนะ
Jei jums tikrai rūpi pradėti judėjimą, turėkite drąsos sekti ir rodyti kitiems, kaip sekti.
หากค ณม ใจท จะเร มกระแสอะไรซ กอย าง จงกล าท จะเป นผ ตาม และแสดงให คนอ นเห นว าจะตามย งไง
Tada aš nesugeba sekti Jūsų Didenybe.
แล วผมก ล มเหลวในการปฏ บ ต ตามพระราชดำร ของค ณ ถ าคนหน มสาวควรผล ตของเธอ
Mes prarandam teisę sekti mūsų likimą.
เราส ญเส ยส ทธ ของต วเอง เพ อไล ตามพรหมล ข ต
Mano tėvas? Negalėdamas sekti pagrindinio taikinio...
เม อล มเหลวจากเป าหมายหล ก
Aš jūsų neprašiau sekti paskui mane.
ใช ม ยล ะ เขาพ ดถ ก
Mes jį galime sekti nuo ten.
เราไม สามารถเข าไปในกงศ ลได เราสามารถตามเขาได จากท น น
Laikas...juk svarbu jį sekti, tiesa?
เน เธงเธฅเธฒ.. เน เธ เน เธ เธชเธดเน เธ เธชเธณเธ เธฑเธ เธ เธตเน เธ เธงเธฃเธ เธดเธ เธ เธฒเธก เน เธกเน เน เธ เน เน เธซเธฃเธญ
Kodėl jis prašė tavęs mane sekti?
เขาให ค ณตามผมทำไม
Lankausi pas klientus, nemokėjusius bankui įmokos ilgiau nei 90 dienų.
ฉ นสำรวจเจ าของ ส นเช อท อย อาศ ย ท ม มากกว า 90 ว นท ค างชำระ
LADY CAPULET Mes sekti tave. Išeiti tarnas.
LADY CAPULET เราปฏ บ ต ตามเจ า ข าราชการออกจาก.
Sakyk vardą. Negaliu sekti visų šių žmonių.
เพ อน, ผมต องการช อ คนเยอะไป ผมไม สามารถระบ เป าหมายได ในท เด ยวหรอก

 

Susijusios paieškos: Aptarnauti Klientus - Sekti - Sekti įrašą - Sekti Sb. - Savo - į Savo - Savo Noru - Savo Pr. - Pareikšti Savo Nuomonę - Savo Pačių Rizika -