Vertimas "projekto planavimas" Tajų kalba:


Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

CPU planavimas
ต วจ ดตาราง CPU
Projekto dydis
ขนาดของโครงงาน
Projekto aplankas
โครงการท จะทำงาน
Projekto vardas
แม แบบไซต
Nėra projekto
เร มทำงานโครงการ
Projekto medis
แผนภาพต นไม ของโครงการ
Projekto failai
แฟ มโครงการ
Nėra projekto
ไม ม โครงการ
Planavimas yra mirties bučinys verslininkystei.
การวางแผน เปร ยบเสม อนจ บแห งความตาย สำหร บผ ประกอบการ
Brasero projekto failas
แฟ มโครงการ Brasero
Audio projekto konvertavimas
การแปลงโครงงานข อม ลเส ยง
Pašalinti iš projekto
เอาออกจากโครงการ
Pašalinti iš projekto
ลบและเอาออกจากโครงการ
KDevelop4 projekto failai
แฟ มโครงการ KDevelop4
Peržiūrėti projekto aplanką
เล อกโฟลเดอร โครงการ
Daugiau projekto nustatymų
การต งค าหล กของโครงการ
Bendrieji projekto nustatymai
การต งค าโครงการท ม รายละเอ ยด
Nusiųsti projekto bylas
อ พโหลดโพรไฟล
Tuomet šeimų planavimas. Šeimų dydis mažėja.
ม การวางแผนครอบคร ว ขนาดของครอบคร วเล กลง
Ankstesnis, Planavimas, Trukdo, Vargingas šlapimu, Atlikimas.
ระด บความสำค ญ. แผนการ. การป องก น
Atsisakyti dabartinio pakeisto projekto
ละท งโครงการป จจ บ นซ งม การเปล ยนแปลง
Nutraukti šio projekto įkėlimą
ยกเล กการอ านโครงการป จจ บ น
Aplankykite digiKam projekto tinklalapį
เย ยมชมเว บไซต โครงการ digiKam
Aplankyti Exiv2 projekto tinklalapį
แวะชมเว บไซต โครงการ Exiv2
projekto ribųfile name
file name
...Gelmės projekto 6 taške.
ม นอย พ ก ดเด ยวก บ จ ดท งโปรเจ ค บ ท ซ ค
Pašalinti pasirinktus failus iš projekto
ลบแฟ มท เล อกจากโครงการ
Šalia projekto rodyti šoninį polangį
แสดงช องด านข างค ไปก บโครงการ
Negalima atverti parsiųstus projekto failus.
ไม สามารถเป ดแฟ มโครงการท ดาวน โหลดมาได
kvt projekto kodas Bendri patobulinimai
โค ดจากโครงการ kvt การปร บปร งท วไป
Šis iš Estelle Willoughsby projekto.
อ นน มาจาก เอสเทลล ว ลล ฟส บ
Prielaida, kad intelektualus visko planavimas reiškia vienodumą absurdas.
ด วยความค ดในการวางแผนโดยรวมอย างชาญฉลาด แสดงถ งความเป นเอกเทศน นไร เหต ผล
Palaukite, kol bus apskaičiuotas projekto dydis.
กร ณารอการประเม นขนาด
Štai viešas skelbimas dėl šio projekto.
และในการเป ดต วของโครงการ
Projekto Venus tyrimų centras, sukurtas Ž.
ศ นย ว จ ย Venus Project
Planavimas, tiesą pasakius, yra nesuderinamas su verslia visuomene ir ekonomika.
การวางแผนน น ท แท จร งแล วเข าก นไม ได เลย ก บส งคมและเศรษฐก จแบบผ ประกอบการ
Projekto turinys nuo paskutiniojo išsaugojimo buvo pakeistas.
เน อหาในโครงการน ม การเปล ยนแปลงหล งจากถ กบ นท กคร งส ดท าย
Google vasaros kodo 2007 KRDC projekto vadovas
Google Summer of Code 2007 KRDC project mentor
Ėmiausi projekto, kurį pavadinau Šeši milijonai kitų .
ผมทำโครงการท ม ช อว า Six Billion Others
Viso projekto kaina apie 1.6 milijardo dolerių,
ค าใช จ ายโครงการท งหมดประมาณ 1.6 พ นล านดอลลาร
Tai mano Kickstarter projekto pabaigos vakarėlis Berlyne.
น ค อ งานฉลองท สน บสน น ค กสตาร ทเตอร ของฉ น ในเบอร ล น
Būtent tokia yra The Long News projekto idėja.
น นค อแนวค ดเบ องหล ง The Long News
Toliau pateiksime daugelį Venus projekto pasiūlymų visam socialiniam spektrui.
ต อไปน ค อหนทางต างๆท Venus Project ให มา เพ อส งคมมวลรวม
Bet galutinis šio projekto rezultatas, jo šerdis, buvo baimė.
แต ผลท ส ด, แก นแท ของแผนการ , ค อ ความหวาดกล ว
Palydovo projekto progresas nereiškia mūsų progreso balistinių raketų srityje.
ความก าวหน าของโครงการดาวเท ยม... ไม ควรถ กใช เป นด ชน ช ว ดความก าวหน า... ของงานข ปนาว ธเรา

 

Susijusios paieškos: Projekto Planavimas - Projekto Vadovas - Projekto Vystymas - Projekto Komanda - Projekto Patirtis - Projekto Etapas - Projekto Verslo - Projekto Planą - Projekto Išlaidos - Projekto Valdymas -