Vertimas "padėties daviklis" Tajų kalba:


Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Daviklis
ต วตรวจจ บ
Daviklis perspėjaComment
แจ งเต อนจากเซนเซอร Comment
Daviklis viršijo kritinį limitąName
เก นจ ดจำก ดว กฤต ของเซนเซอร Name
Jo... padėties žmogus?
ต วเช นน น
Štai čia yra vandens daviklis.
และอ นน เป นต วตอบร บส มผ สน ำคร บ
Skelbiu kritinės padėties būklę.
ห ามท งขยะลงในทะเลสาบอ ก และผมขอประกาศภาวะฉ กเฉ น
Aukštakilmis , tavo padėties žmogus ,
ความส งของคนเคระ บ ร ษของร ปป นของท าน
Apsauga, pradėkite ypatingos padėties procedūras.
การร กษาความปลอดภ ยข นตอน การม ส วนร วมในกรณ ฉ กเฉ นท งหมด
Toni, lipk ir imkis padėties valdymo.
โทน กล บข นไป ร บม อสถานการณ เด ยวน เลย
Jis davė savo socialinės padėties tarp kaimynų .
จะให สถานะทางส งคมของเธอในหม เพ อนบ าน.
Turime kokias dvi minutes iki kritinės padėties.
เราม 2 นาท ก อนม นจะเข าภาวะว กฤต
Jeigu jaudinatės dėl naujausios padėties, galiu išrašyti PEP .
แน นอนคร บ ถ าค ณก งวลเร องเพศส มพ นธ ท เพ งเก ดข น ผมส งยาต านเอชไอว ให ค ณได
Iš šios padėties naujokui nepavyks išsisukti! Bent jau sveikam.
ไม ม ทางท ม อใหม สามารถทำให ม นผ าน!
Remiantis šiuo dekretu ir karo padėties įstatymu, keičiami šie reikalavimai
ส ทธ ในการเบ กความบนศาล ถ กระง บ ส ทธ ท จะขอทนาย
Mano padėties žmogus keliauja su siena, ieško darbo, kad pragyventų.
ผมทำงานสร างกำแพง เด นทางไปเร อยๆ ทำงานหาก นไปว นๆ
Kai tik išimsim bateriją, iš karto įsijungs ypatingos padėties rėžimas.
เม อแบตเตอร ถ กปลด เร อนจำจะต ดเข าโหมดฉ กเฉ น
Dėl beždžionių gripo sukeltos ekstremalios padėties neribotam laikui pristabdyta vyriausybės veikla.
ความร นแรงของว กฤตโรคซ เม ย ปฏ บ ต การของหน วยราชการได ถ กระง บไม ม กำหนด
Šiuo metu didžiausias jų padėties gerinimo, žinoma, turėjo būti iš būsto pakeitimas.
การปร บปร งท ย งใหญ ท ส ดในสถานการณ ของพวกเขาในขณะน ของหล กส ตรได มาจาก การเปล ยนแปลงของท อย อาศ ย
Pagal šį principą, iš esmės neįmanoma išmatuoti tikslios dalelės padėties, t.y. jos pozicijos ir pagreičio, nes matavimo veiksmas iš esmės ją pakeičia.
ทฤษฎ น กล าวเอาไว ว า ม นเป นไปไม ได ท จะว ดค าใดๆ ได อย างแม นยำ เช น ตำแหน ง
Deja, normos reikalauja, kad mano padėties žmogus linksmintų tokias jaunas ir patrauklias merginas kaip tu nes jei pasikviesčiau vyrą tikrai netekčiau namų, jau nekalbant apie darbą.
โชคไม ด ท , ผ ชายอย างผม จะต องแสดงท าท คอยเอาใจ... ...หญ งสาวน าร ก อย างค ณ เพราะในส งคมของเราเน ย, ถ าผมเป ดเผยต วเองอย างท ใจอยาก...
Kai jis paklausė apie vyrus, ką vyrai šioje šalyje turi daryti, kad atitiktų vyro standartą, atsakymai buvo visada rodyti jausmų kontrolę, darbas yra pirmenybė, padėties siekimas ir smurtas.
เม อถามผ ชาย ผ ชายต องทำอย างไร ให ตรงตามบรรท ดฐานชายส วนใหญ ?

 

Susijusios paieškos: Padėties Daviklis - Padėties Nustatymo Tikslumas - Padėties Jungikliai - Socialinės Padėties - Padėties Indikacija - Palydovinio Padėties Nustatymo - Slėgio Daviklis - Temperatūros Daviklis - Daviklis - Lygio Daviklis -