Vertimas "buvimo ligoninėje" Tajų kalba:


Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

ligoninėje
ร กษาในโรงพยาบาล
Ligoninėje.
เขาอย ท โรงพยาบาลจ ะ
Ligoninėje.
โรงพยาบาล
Mayview ligoninėje.
โรงพยาบาลจ ตเวชเมย ว ว
Ilgo buvimo Amerikoje?
การพำน กระยะยาวในอเมร กา?
Nustatau buvimo vietą.
ตรงต อไปข างหน า
Ji lauko ligoninėje.
เธอไปเย ยมโรงพยาบาล
Mane paaukštino ligoninėje.
โรงพยาบาลเล อนตำแหน งให ฉ น
Turi apsilankyti ligoninėje.
ค ณต องไปตรวจร างกายในโรงพยาบาล
Jūsų Didenybe, žinoma, buvimo
จะทรงม พระของหล กส ตรอย ใน
Jūsų Didenybe, žinoma, buvimo
ในป จจ บ น พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วของค ณจะของหล กส ตรอย ใน
Mėginio buvimo vieta nežinoma.
เราไม ทราบตำแหน งของช นต วอย าง
Ji buvo ligoninėje slaugytoja.
เธอเป นพยาบาลท โรงพยาบาล
Tu buvai Nairobyje, ligoninėje.
ร แล วว าเจอท ไหน
Manau, kažką palikau ligoninėje.
ฉ นค ดว าฉ นล มของไว ท โรงพยาบาล
Kurį laiką praleidau ligoninėje.
ฉ นร กษาต วอย ในโรงพยาบาลพ กใหญ เลย
Sao Paulo... gaisras ligoninėje?
เซาเปาโล ไฟไหม โรงพยาบาล?
Betlehemo karališkoje ligoninėje, Londone.
โรงพยาบาลรอย ล เบธเลเฮม จนกระท งเม อ 2 เด อนก อน
Tačiau buvimo? Nutraukė p. Marvel.
แต เบาะแส? ข ดจ งหวะนายมห ศจรรย
Numerio buvimo vieta yra Šanchajus.
อย โอเค
Deseptikonams aptikta vaikino buvimo vieta.
ซาวด เวฟ รายงานด เซ ปต ค อนส .
Gali nustatyti Hendrikso buvimo vietą?
เบนจ ค ณระบ ตำแหน งของเฮนดร คส ได ม ย?
Buvimo su Ronu nepavadinčiau įsikūrimu .
ช นไม เร ยกการคบก บรอนว า ลงหล กป กฐาน นะ
Mes atskleidėm savo buvimo vietą.
เพราะเราเป ดเผยต วเอง
Bet... Šrėderio buvimo vieta nenustatyta?
แต ไม ร พ ก ดเชร ดเดอร
Įvardykit Kristiano Desaulto buvimo vietą.
หาท อย ป จจ บ นคร สเต ยน ด สโซลต
Taigi, ilgą laiką gulėjau ligoninėje.
เอาล ะ... ผมเคยใช ช ว ตอย ในโรงพยาบาลมานาน
John Hunter ligoninėje ir kitur.
ท งท โรงพยาบาลจอห น ฮ นเตอร และ ท อ นๆ
Ar galėsiu aplankyti tave ligoninėje?
ผมไปหาค ณท โรงพยาบาลได เปล า?
Susipažinome ligoninėje. Atlieku gydimo procedūras.
เราเจอก นท โรงพยาบาล ผมเข าร บการร กษา
Ar tu gyvendavai šioje ligoninėje?
เด ยว ๆ ฉ นร ส กเหม อน... ว ญญาณท งหลาย ค ณไม ต องกล วพวกเรา
Išsigandau pamačius tiek policijos ligoninėje.
ม นทำให ฉ นตกใจ ท เห นตำรวจเยอะแยะในโรงพยาบาล
Ei, ji vis dar ligoninėje.
เฮ เธอย งอย ในโรงพยาบาล
Esu Lenokso ligoninėje, nubėgo vandenys.
ฉ นอย ท รพ. แลนนอกซ น ำเด นแล ว
Ronas yra kardiologas mano ligoninėje.
รอนเป นแพทย ห วใจท โรงพยาบาลของช น
Jis dvi savaites gulėjo ligoninėje.
ไปนอนโรงพยาบาลต ง2อาท ตย
laidotuvėse, ir buvimo vakarienė. Exeunt. gt
mourners และอาหารเย นอย Exeunt.
Jei aš buvimo ieškoti savo ketinimų.
ถ าฉ นไม อย ท จะด บน intents ของเขา
Jame nurodyta Triušio pėdos buvimo vieta.
ถ าแกทำอะไรเธอ...
Nurodykite sekliams Borno buvimo vietą parduotuvėje.
บอกก บเขาว าบอร นอย หล งร าน
Turime šių dviejų spynų buvimo vietas.
เราร ตำแหน งท ต งของท ง 2 ล อคแล ว
Ar žinote savo buvimo vietą, pone?
แล วค ณร ม ยคะว าค ณอย แถวไหน
Kitų Raitelių buvimo vieta išlieka nežinoma.
เบาะแสของคนอ นอ กสาม ข ม าย งไม ทราบในเวลาน .
Packard vaikų ligoninėje, Stenforde, Palo Alto.
โรงพยาบาล Packard Children's ท สแตนฟอร ดใน Palo Alto
ligoninėje mane penkiasdešimt pėdų mano įžvalgų
โรงพยาบาลในต วผม ห าส บฟ ต ความเข าใจของฉ นลงใน

 

Susijusios paieškos: Buvimo Ligoninėje - Buvimo Užsienyje - Buvimo Trukmė - Akių Ligoninėje - Pacientas Ligoninėje - Ginekologinės Ligoninėje - Mokomojoje Ligoninėje -