Vertimas "bendras geriausios praktikos" Tajų kalba:


Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Bendras
ข อความท วไป
Bendras
ท วไป
Geriausios rankos.
เธอม ม อด ท ส ดในธ รก จ
Man trūksta praktikos.
เธ เธฃเธฐเน เธ เน เธฒ เน เธ เธ เธญเธ เธชเน , เธ เธกเธ เธ เธ เธฒเธ เธญเธขเน เธฒเธ เธ เธณเธฅเธฑเธ เน เธ เธ เธฒเธ เธ เธธเธ
Bendras garsumas
ระด บเส ยงหล ก
Bendras Midi
General MIDI
Bendras dydis
ขนาดรวม
Bendras vardas
ช อท วไป
Bendras vardas
ช อส วนรวม
Bendras katilas.
ผมรวมเป นก อนเด ยว
Tai geriausios kokybės...
000 เส น
Geriausios pėdkelnės pasaulyje!
กางเกงท ด ท ส ดในโลก!
Aš turėjau gydytojo praktikos.
ผมฝ กมา เพ อเป นหมอคร บ
Paklausyk, 13 metų praktikos,
ด น , 13 ป ของการฝ กฝน,
Tam reikia ilgos praktikos.
ฟ งนะม นก เหม อนก บท เราทำมาแล ว
Tik kai kurios praktikos.
คอลเล คช นส วนต วแองเช ยนว น
Keisti bendras parinktis
ปร บแต งต วเล อกท วไป
Bendras žymės radijas
ป ายกำก บส วนรวม
Bendras muzikos grotuvasName
อ ปกรณ เล นเส ยงท วไปName
Bendras dialogo fonas
พ นหล งกล องโต ตอบท วไป
Bendras atsiuntimo apribojimas
จำก ดการดาวน โหลดท วไป
Bendras išsiuntimo apribojimas
จำก ดการอ ปโหลดท วไป
Bendras redagavimo laikas
เวลารวมในการแก ไข
Mūsų tikslas bendras.
เจ าค อคนโง เขลา เราค อพ น องท ม ป ญหาเด ยวก น
Man reikia geriausios komandos.
ค ณส งต.ย.งานเข ยนมาให ผม
Geriausios skyrybos iš visų.
เป นการบอกเล กท เย ยมท ส ด
Jūs jau geriausios draugės?
เพ อนเธอละ ?
Beprotnamio daktaro geriausios sąjungininkės.
หมอในโรงพยาบาลบ าค อม ตรท ด ท ส ด
Pfizer, aš bendros praktikos gydytojas.
ผมเป นหมอท วไป
Ilgi metai mokymosi ir praktikos.
แล วค ณทำไง เช อมเส นประสาทท ขาด
Bendras naudojimasis failais išjungtas.
การใช แฟ มร วมก นถ กป ดการใช
Neskaidrus bendras dialogo fonas
ภาพท บสำหร บพ นหล งกล องโต ตอบ
Tavo geriausios atostogos. Išskyrus šias?
ค ณจะร ว าค ณจะใช จ ายบางส วนในป ท ผ านมา ถนนและค ณได เร ยนร ว ธ การท จะให อบอ น
Žmogysta, bendrosios praktikos, buvo sunykę smalsumą.
คนโง ท ผ ประกอบการท วไปได ก นด วยความอยากร
Jam reikia daug pastangų ir praktikos.
จงฝ กตนเพ อไปส การไถ บาปอย างถ กต อง
Gavau teisės praktikos licenziją 20čiai mėnesių.
ฉ นได ร บอน ญาต ให ฝ กท งหมด 20 เด อน
Mažo spalvingumo bendras dialogo fonas
พ นหล งกล องโต ตอบท วไปส ส นน อย
Tai paskutinis bendras mūsų mūšis.
น จะเป นสงครามคร งส ดท ายท เราแบ งป น
Mes jau ilga laika geriausios draugės.
เช ญน ง
Niekada nebuvau geriausios nuomonės apie jį.
ไม เคยค ดว าเขา
Buvome geriausios draugės nuo 5 klasės.
เราสน ทก นมาต งแต เกรด 5
Bendras priesas sujungia net seniausias priesus.
ศ ตร ธรรมดา, รวมต วก นเป น ค ต อส ท แข งแกร งกว า
Mūsų bendras draugas turi potraukį dramiškumui.
เพ อนของเราม เร องราวอ นน าท ง
Bent jau čia mūsų tikslas bendras.
อย างน อยท น เราม เป าหมายเด ยวก น
Tiesą sakant, keliauju ten užbaigt savo psichiatro praktikos.
ท จร งฉ นจะไปเป นจ ตแพทย ฝ กห ดท น น

 

Susijusios paieškos: Geriausios Kokybės - Geriausios Sąlygos - Geriausios - Iš Praktikos - Privačios Praktikos - Bendrosios Praktikos - Praktikos Kodeksas - Gamybinės Praktikos Vietą - Bendras - Bendras Svoris -