Vertimas "į visus klausimus" Tajų kalba:


Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Jie surašys visus klausimus.
เราทำไม ได
Trumpas atsakymas į visus šituos klausimus yra TAIP!
คำถามท งหลายท งมวลน น ฉ นตอบได ส นๆ ว า กล ว
Tave paleisti? Aš atsakiau į visus tavo klausimus.
ฉ นตอบคำถามหมดแล ว
Visus klausimus supratau tik pabaigoje.
ว ธ การอาจจะม ท งสองฝ าย?
Aną kart apie ją aš atsakiau į visus klausimus.
ฉ นตอบค ณ เร องของเธอNไปต งแต คร งก อนแล ว
Visus klausimus pateiks pats Didysis Vadas.
ท กคำถามจะถ กจ ดเตร ยมไว โดยท านผ นำเอง
Ir šiuo metu neturiu atsakymų į visus klausimus, aš tiesiog žinau.
ผมก ไม ม คำตอบตอนน หรอกนะ แต พอผมเห นค ณ ผมร ได เลยว า
Neatsakinėju į jokius sušiktus klausimus.
แล วลอร เบ ยร ล ะ?
Tiesiog reikia atsakinėti į teisingus klausimus.
แสดงว านายเร มมาถ กทางแล ว
Pirma atsakykite į kai kuriuos klausimus.
ไม ม ทาง. ไม ได จนกว าค ณจะ ตอบคำถามบางอย าง
Marija klausimus.
คำถาม
Kokius klausimus?
คำถาม แบบไหน
Saliamonas atsakė jai į visus klausimus. Nebuvo nieko, ko karalius nebūtų galėjęs jai atsakyti.
และ ซา โลม อ น ตร ส ตอบ ป ญหา ของ พระนาง ท งส น ไม ม ส ง ใด ท ซ อน อย พ น กษ ตร ย ซ ง พระองค จะ ทรง อธ บาย แก พระนาง ไม ได
Saliamonas atsakė jai į visus klausimus. Nebuvo nieko, ko Saliamonas nebūtų galėjęs jai atsakyti.
และ ซา โลม อ น ตร ส ตอบ ป ญหา ของ พระนาง ท งส น ไม ม ส ง ใด ท ซ อน เร น อย พ น ซา โลม อ น ซ ง พระองค จะ ทรง อธ บาย แก พระนาง ไม ได
Saliamonas atsakė jai į visus klausimus. Nebuvo nieko, ko karalius nebūtų galėjęs jai atsakyti.
และซาโลมอนตร สตอบป ญหาของพระนางท งส น ไม ม ส งใดท ซ อนอย พ นกษ ตร ย ซ งพระองค จะทรงอธ บายแก พระนางไม ได
Saliamonas atsakė jai į visus klausimus. Nebuvo nieko, ko Saliamonas nebūtų galėjęs jai atsakyti.
และซาโลมอนตร สตอบป ญหาของพระนางท งส น ไม ม ส งใดท ซ อนเร นอย พ นซาโลมอนซ งพระองค จะทรงอธ บายแก พระนางไม ได
Į visus darbastalius
ท กพ นท ทำงาน
Aš nesu įpareigotas atsakinėti į tavo klausimus.
ผมไม ม อำนาจท จะตอบคำถามค ณ
Į anketos klausimus jau atsakiau. Taip, žinau.
ได แต ผมตอบคำถามบนแบบฟอร มแล ว
Džeikai, į kai kuriuos klausimus atsakyti negaliu.
แจ ค... บางคำถาม ฉ นก ตอบไม ได ร ไหม
Kai būsi pasirengusi, mes visi norėtume su tavimi pasikalbėti ir atsakyti į visus tavo klausimus.
โอเคมาเร มก น ตรงน ตรงน ส วนของค ณในการแสดงเล าย อนหล งน
Išbandžiau neįtikėtinus klausimus
ผมลองต งคำถามยากๆ เช น
Šį klausimą suskaidėme į smulkesnius klausimus apie laimę.
เราต องแยกแยะความส ขออกมาเป นแง ม มต างๆ ท เราสามารถต งคำถามได
lšveskite visus į mišką.
ท กคนว งเข าไปในป า
vežk visus į miestą.
ถ าผมไม กล บมาภายใน 2 ช วโมง ให ค ณพาท กคนกล บเข าไปในเม อง
Į visus socialinius būstus.
Is designed.
Neatsakinėkite į visus iškart.
ไม ต องตอบท งหมดท เด ยว
Gerai, peržiūrėkim įžangos klausimus.
มาซ อมคำถามท จะต องตอบด กว า
Tada aptarkime perdavimo klausimus.
มาค ยเร องเก บกวาดด กว า
Morisas aptars organizacinius klausimus.
ม วร ซจะค ยก บเธอเร อง จ ดโครงสร างบร ษ ท
Atsiprašau. Turiu kelis klausimus.
ขอโทษคร บ ผมม คำถามสองสามข อ
Galite apsilankyti interneto svetainėje ir patys atsakyti į klausimus.
ญานน ค ณย งสามารถเข าไปท เวบไซต แล วไปตอบคำถามเหล าน นได
Turiu atsakyti į tris klausimus, ir kad yra pakankamai,
'ฉ นได ตอบคำถามสามข อและท เป นพอ'
Tačiau, bet kuriuo atveju, jis gali atsakyti į klausimus.
ด านบนของห วของเขา แต ในอ ตราท ใด ๆ ท เขาอาจจะตอบคำถาม
Tu į du klausimus atsakei teisingai. Ne visur suklydai.
เธอตอบถ กต งสองข อนะ ไม ได ก นไข ต มซะหน อย
Gal geriau tu atsakinėk į klausimus? Aš einu pasižvalgyti.
นายตอบคำถามว าไงนะ ฉ นค ดคงว าต องไปแล ว
Jie pirma šauna, o tuomet atsako į klausimus... Ei!
พวกเคาย งกอน หล งจากน น คอยตอบคำถาม
Perkelti visus laiškus į šiukšliadėžę
ท งจดหมายท งหมดลงถ งขยะ
Paskambink į EMT, išieškok visus.
ตามแพทย ฉ กเฉ นและหน วยค นหา เราต องการหมดท กคน
Kad visus pastūmėjai į riziką?
นายทำให ท กคนต องเส ยงตายเหรอ
Visus keturis nugabenti į Kilną.
ส งท งส ไปข งท เดอะค ลน
Aš vedžiau ją pas visus daktarus, į visus testus.
ทดสอบท กอย าง และหล งจากการผ าต ดและทำค โม
Tai žinoma. Bet mes norim sužinot atsakymus į savo klausimus.
ข าม เร องปร กษาท านเอลรอนด
Aišku, jei nenorit atsakinėti į klausimus, galite atsistoti ir išeiti.
ง นค ณล กข นแล วเด นจากไปเลยก ได ผมจะไม ห ามหากค ณเล อกจะถอย
Mes labiau mėgstame atvirus klausimus.
พวกเราชอบคำถามปลายเป ดมากกว า

 

Susijusios paieškos: Užduoti Klausimus - Viršija Visus Lūkesčius -