Vertimas "ilgesnės trukmės skolinimosi išlaidos" į slovakų kalbą:


  žodynas Lietuvos-Slovakų

Išlaidos - vertimas : Išlaidos - vertimas : Išlaidos - vertimas : Išlaidos - vertimas : Išlaidos - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos
Dlhodobejšie refi nančné operácie
Ilgesnės trukmės tyrimų neatlikta.
Dlhodobé skúsenosti nie sú k dispozícii.
Ilgesnės trukmės tyrimų neatlikta.
Dlhodobejšie skúsenosti nie sú k dispozícii.
Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos
Dlhodobejšie refinančné obchody
Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos
Dlhodobejšie refinančné operácie
PAGRINDINĖS IR ILGESNĖS TRUKMĖS REFINANSAVIMO OPERACIJOSPagrindinės ir ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos įgyvendinamos pagal Eurosistemos
TENDRE S PEVNOU A POHYBLIVOU ÚROKOVOU SADZBOUEurosystém môže uskutočňovať buď tendre s pevnou úrokovou sadzbou (objemové tendre) alebo tendre s pohyblivou úrokovou sadzbou (úrokové tendre).
Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 5.3 .
Dlhodobejšie refinančné operácie 5.3 .
Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 5.3 .
Hlavné refinančné operácie 5.3 .
Ilgesnės trukmės refi nansavimo operacijos
Dlhodobejšie refi nančné operácie
ITRO ilgesnės trukmės refinansavimo operacija
DRO dlhodobejší refinančný obchod
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos
Súvahová položka 5.2
Ilgesnės trukmės refinansa vimo operacijos
Dlhodobejšie operácie refinančné
ITRO ilgesnės trukmės refinansavimo operacija
DRO dlhodobejšia refinančná operácia
Papildomos ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos
Doplňujúce dlhodobejšie refinančné operácie
3.1.3 ILGESNĖS TRUKMĖS REFINANSAVIMO OPERACIJOS
3.1.3 DLHODOBEJŠIE REFINANČNÉ OPERÁCIE
Pagrindinis refinansavimas Ilgesnės trukmės refinansavimas
Hlavné refinančné operácie Dlhodobejšie refinančné operácie
ITRO ilgesnės trukmės refinansavimo operacija paskelb .
vyspor . DRO
Ilgesnės kaip 48 savaičių trukmės gydymas.
Liečba po 48 týždňoch pokračujúca liečba entekavirom po strednú dĺžku trvania 96 týždňov neodhalila žiadne nové bezpečnostné signály.
Galiausiai dėl ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 2010 m. pirmąjį ketvirtį Valdančioji taryba nusprendė paskutinę ilgesnės trukmės ( 6 mėn .
A nakoniec , pokiaľ ide o dlhodobejšie refinančné operácie v prvom štvrťroku 2010 , Rada guvernérov rozhodla , že posledná šesťmesačná dlhodobejšia refinančná operácia sa uskutoční 31 .
neįprastas, sunkesnis arba ilgesnės trukmės fizinis krūvis
neobvyklá, zvýšená alebo dlhšie trvajúca fyzická aktivita,
neįprastas, sunkesnis arba ilgesnės trukmės fizinis krūvis
neobvyklá, zvýšená alebo predĺžená fyzická aktivita,
neįprastas, sunkesnis arba ilgesnės trukmės fizinis krūvis
neobvyklá, zvýšená alebo predĺžená fyzická aktivita,
Pagrindinės refinansavimo operacijos Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos
Hlavné refinančné operácie Dlhodobejšie refinančné operácie posledná streda každého kalendárneho mesiaca 1)
Tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 2015 m. tvarkaraštis
Kalendár cielených dlhodobejších refinančných operácií na rok 2015
Tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 2016 m. kalendorius
Harmonogram cielených dlhodobejších refinančných operácií na rok 2016
Pinigų analizė nustato riziką kainų stabilumui ilgesnės trukmės laikotarpiu .
Riziká narušenia cenovej stability v dlhodobejšom horizonte rozoberá menová analýza .
Todėl reikia atidžiai stebėti ilgesnės trukmės infliacijos lūkesčių kaitą .
V tomto ohľade treba pozorne sledovať vývoj dlhodobejších inflačných očakávaní .
Ilgesnės trukmės laikotarpiu tai paskatintų ekonomikos augimą ir užimtumą .
V dlhodobejšom horizonte by tento krok podporil hospodársky rast a zamestnanosť .
Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų operacinius aspektus galima apibendrinti taip
Charakteristické refinančných operácií
Ne ilgesnės nei 5 metų trukmės gyvenamosios vietos reikalavimas.
Krajiny EZVO.
Ne ilgesnės nei 5 metų trukmės gyvenamosios vietos reikalavimas.
Uznávanie
Ne ilgesnės nei 5 metų trukmės gyvenamosios vietos reikalavimas.
(CPC 87905 okrem úradných alebo autorizovaných činností)
Be to , reikia atidžiai stebėti ilgesnės trukmės infliacijos lūkesčių kaitą .
Okrem toho treba pozorne sledovať vývoj dlhodobejších inflačných očakávaní .
Atsižvelgiant į tai , reikia atidžiai stebėti ilgesnės trukmės infliacijos lūkesčius .
Za daných okolností je preto potrebné pozorne sledovať vývoj dlhodobejších inflačných očakávaní .
B pav. Ilgesnės trukmės indėlių palūkanų normų buvęs dienos kintamumas
Graf B Denná realizovaná volatilita úrokových sadzieb dlhodobejších vkladov
Būtina dėmesį vėl sutelkti į ilgesnės trukmės tikslus ir vertybes.
Znovu sa musíme zamerať na dlhodobé ciele a hodnoty.
Taikomas ne ilgesnės nei 5 metų trukmės gyvenamosios vietos reikalavimas.
CY Prístup sa obmedzuje na fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie od ministra financií.
Taikomas ne ilgesnės nei 5 metų trukmės gyvenamosios vietos reikalavimas.
SE Členstvo v advokátskej komore potrebné len na používanie švédskeho titulu advokat podlieha požiadavke pobytu.
Išduodant ilgesnės nei dvejų metų trukmės leidimą taikoma pilietybės sąlyga.
EÚ Podmienka štátnej príslušnosti v prípade posádky lodí.
Tokios skubios priemonės turėtų būti ne ilgesnės kaip 18 mėnesių trukmės .
Takéto mimoriadne opatrenia by mali byť obmedzené na 18 mesiacov .
Operacinės sistemos pakeitimai taip pat turėjoreikšmės ilgesnės trukmės refinansavimooperacijų (ITRO) vykdymui.
Zmeny operačného rámca sa dotkli aj výkonu dlhodobejších refinančných operácií.
Šiomis operacijomis siekiama suteikti kitoms sandorių šalims papildomą ilgesnės trukmės refinansavimą.
Účelom týchto operácií je poskytnúť zmluvným stranám dodatočné dlhodobejšie refinancovanie.
2 lentelė Įprastos pagrindinių ir ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų įgyvendinimo dienos
Tabuľka 2 Bežné dni uzatvárania hlavných refinančných operácií a dlhodobejších refinančných operácií
Visų pirma sumažinome ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų skaičių, dažnumą ir terminus.
Obmedzili sme hlavne počet, frekvenciu a splatnosť dlhodobejších refinančných operácií.
Sumažėjęs finansavimas vėlgi susijęs daugiausia su trumpesnės trukmės paskolomis , o ilgesnės trukmės paskolų grynasis srautas tebebuvo teigiamas .
Tento nižší objem financovania sa opäť týka predovšetkým úverov s kratšou dobou splatnosti , zatiaľ čo čistý tok úverov s dlhšou dobou splatnosti zostal kladný .

 

Susijusios paieškos: Ilgesnės Trukmės - Vidutinės Trukmės - Vidutinės Trukmės Laikotarpiu - Trukmės Sutartį - Gyvavimo Trukmės Pailginimas - Išlaidos - Laivybos Išlaidos - Pašto Išlaidos - Priežiūros Išlaidos - Papildomos Išlaidos -