Vertimas "susitraukimas prevencija" Serbų kalba:


  žodynas Lietuvos-Serbų

Susitraukimas - vertimas : Prevencija - vertimas : Susitraukimas - vertimas : Prevencija - vertimas : Susitraukimas prevencija - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Susitraukimas
Контракција
Pirmojo plano netekimo prevencija
Спречавање крађе фокуса
Mūsų vienintelis išsigelbėjimas prevencija, generole.
Preventivni udar je jedina akcija, generale.
Ji yra naudojama visuomenės sveikatos informavimo kampanijoms, tokioms, kaip choleros prevencija.
Користила се за кампање јачања свести о јавном здрављу, као што је превенција колере.
Prevencija gerai, ir aš darau, tai kas gali užkirsti kelią Alzheimerio ligai.
Prevencija je dobra i ja činim sve što može da spreči Alchajmerovu bolest.
Atliekų susidarymo prevencija gali padėti sumažinti poveikį aplinkai per visus išteklių gyvavimo ciklo etapus.
Превенција отпада може допринети смањењу утицаја на животну средину у свим фазама животног циклуса ресурса.
Atsižvelgiant į tai, kartu su stipria aiškių duomenų baze išlieka svarbiausi ir turi būti plačiai bei nuosekliai taikomi pagrindiniai aplinkosapsaugos principai atsargumas, prevencija, padarytos žalos atitaisymas poveikio vietoje ir teršėjas moka .
Њихова шира примена током транзиције ка зеленој економији подстакнуће иновације које напуштају често монополистичке и конвенционалне технологије које су се показале као штетне на дуги рок за људе и екосистеме (26).
O daugumai žmonių visame pasaulyje, vėžio prevencija keičiant mitybą gali būti vienintelė prieinama išeitis. Ne kiekvienas išgali įsigyti brangius, aprobuotus vaistus nuo vėžio, tačiau kiekvienas gali patirti privalumus sveikos mitybos, pagrįstos vietiniais, neišsenkančiais antiangiogeneziškais produktais.
I za mnoge ljude širom sveta prevencija raka ishranom može biti jedino praktično rešenje jer ne mogu svi da priušte skupa lečenja ali svi mogu imati koristi od zdrave ishrane koja se zasniva na lokalnim, održivim antiangiogenetskim usevima.
Mes žinome iš kitų valstijų patirties, kad yra plati įvairių įsikišimo būdų įvairovė, kurią derėtų panaudoti Teksase ir visose kitose valstijose, kuriose jie nebuvo panaudoti kaip prevencija pasekmėms, kurios visų mūsų bendru susitarimu yra blogos.
Iz iskustva iz drugih država znamo da postoji širok dijapazon mera intervencije koje bismo mogli da koristimo u Teksasu i svim drugim državama koje ih ne koriste, kako bismo sprečili posledicu za koju se svi slažemo da je loša.

 

Susijusios paieškos: Susitraukimas - Prevencija - Gaisro Prevencija - Nelaimingų Atsitikimų Prevencija - Nuostolių Prevencija - Antrinė Prevencija - Nelaimingų Atsitikimų Prevencija Reguliavimas - Nusikalstamumo Prevencija - Atliekų Prevencija -