Vertimas "vykdymas" į rusų kalbą:


  žodynas Lietuvos-Rusijos

Vykdymas - vertimas : Vykdymas - vertimas : Vykdymas - vertimas : Vykdymas - vertimas : Vykdymas - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Vykdymas
Выполнение
Vykdymas
Быстродействие
Vykdymas
Выполнение
Terminalo vykdymas
Выполнение терминала
Da niausiai vykdymas atidedamas.
В первый раз почти всегда дают.
Aplanko glaudinimo ir šifravimo vykdymas
Процесс архивирования и шифрования папки
Selma. Tavo bausmes vykdymas atidetas!
Тебе дали отсрочку!
Apvalkalo komandų vykdymas veikia tik vietiniuose aplankuose.
Выполнение команд оболочки возможно только в локальных папках.
Pats sakei operacijų vykdymas skirtas ne visiems.
Вы же сами сказали На оперативную работу не все способны .
kppp pagalbininko procesas nutrūko. Kadangi tolimesnis vykdymas būtų beprasmis, kppp nutraukia darbą.
Вспомогательный процесс kppp завершился. Поскольку дальнейшая работа невозможна, kppp будет закрыт.

 

Susijusios paieškos: Vykdymas - Privalomas Vykdymas - Ir Vykdymas - Dalinis Vykdymas - Projektų Vykdymas -