Vertimas "grafikas datai" Rumunų kalba:


  žodynas Lietuvos-Rumunų

Grafikas - vertimas : Grafikas - vertimas : Grafikas - vertimas : Grafikas - vertimas : Grafikas - vertimas : Grafikas - vertimas : Grafikas datai - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Grafikas
Număr
Grafikas
Grafic
Praėjus šiai datai suspensijos nebevartokite.
Farmacistul trebuie să scrie data expirarii pe eticheta flaconului în căsuţa neagră, după A se utiliza înainte de . Nu utilizaţi suspensia după această dată de expirare.
Stulpelių grafikas
Grafic de bare
2D grafikas
Grafic 2D
2D grafikas
Grafic 3D
Našumo grafikas
Grafic viteză de transfer
Laiko grafikas
Zona de timp
Kalendorinis grafikas
Program
1 grafikas
Graficul 1
Duomenų grafikas
Reprezentarea grafică a datelor Timpii de recoltare se rotunjesc la un număr întreg de ore (cu excepția cazului în care substanța se degradează substanțial într o perioadă de minute sau ore), dar nu la un număr întreg de zile.
A grafikas
Graficul A
Šiai datai praėjus, gelio vartoti negalima.
A nu se utiliza după data de expirare (LL AA) înscrisă pe tub şi cutie.
priemonių įgyvendinimo grafikas,
calendarul realizării acţiunilor,
veiklos užbaigimo grafikas.
un calendar pentru executarea acţiunii.
Pajėgumų paskirstymo grafikas
Calendarul procesului de alocare
Klasifikacijų įgyvendinimo grafikas
Calendarul implementării clasificărilor
pasiūlymų pateikimo grafikas
limita maximă a ofertei (dacă este cazul)
Mūsų įtemptas grafikas.
Avem un program foarte incarcat.
(Grafikas 1 priede)
(Diagrama din anexa 1)
Išsisukamojo manevro grafikas
Diagrama manevrei de evitare
Veiklos rinkoje grafikas
Calendarul operațiunilor pe piață
Praėjus šiai datai nepanaudotą suspensiją reikia sunaikinti.
După această dată, medicamentul nu mai trebuie folosit.
a) antraštė Kalendorinis grafikas keičiama antrašte Kalendorinis grafikas. Uždegimo nuo suspaudimo varikliai
(a) titlul Program se înlocuieşte cu titlul Program motoare cu aprindere prin compresie
Štai mano padarytas grafikas.
Iată un grafic pe care l am făcut.
Tai vadinamasis piltuvo grafikas.
Acesta este un grafic în formă de pâlnie.
c) projekto įgyvendinimo grafikas
(c) calendarul executării proiectului
Ketvirtinių duomenų perdavimo grafikas
Termenele pentru transmiterea datelor trimestriale
d) tiekimų perdirbėjams grafikas
(d) graficul de livrare către prelucrători
d) siūlomas perkėlimo grafikas
(d) calendarul preconizat pentru transfer
Ketvirčio duomenų perdavimo grafikas
Calendar pentru transmiterea datelor trimestriale
d) tiekimo perdirbėjui grafikas
(d) calendarul livrărilor către unitatea de transformare
d) numatomas perdirbimo grafikas.
(d) calendarul previzional al transformărilor.
Ketvirtinių duomenų perdavimo grafikas
Calendarul de transmitere a datelor trimestriale
Rekos vieta ir grafikas .
Rekos loc şi Orar.
7.3. audiometrinių tyrimų grafikas
7.3. programarea controalelor audiometrice
Mano darbų grafikas įtemptas.
Timpul meu e cam limitat .
Komisijos darbo programos grafikas
Calendarul aferent programului de lucru al Comisiei
Reikalavimų paraiškos padavimo datai ir formaliųjų reikalavimų ekspertizė
Examinarea condiţiilor de stabilire a unei date de depunere şi a condiţiilor şi formelor în care se face depunerea
Kalendorinis grafikas. Kibirkštinio uždegimo varikliai
Program Motoare cu aprindere prin scânteie
Čia yra grafikas aš duomenys
Aici este programul am compilat
Mokėjimų grafikas paprastai pateikiamas sutartyje.
De obicei, graficul de plăi este detaliat în contractul dumneavoastră.
Mano grafikas labai įtemptas, Džekai.
Aveam alt program, omule...
atsiprašau, trečią puslapį, veiklos grafikas...
Îmi pare rău, pagina... trei. Graficul de performanţă din 19...
Liza, koks mūsų laiko grafikas?
Lisa, cum stăm cu timpul?

 

Susijusios paieškos: Grafikas - Laiko Grafikas - Darbo Grafikas - Priežiūros Grafikas - Gamybos Grafikas - Pristatymo Grafikas -