Vertimas "yra dirbo" Olandų kalba:


  žodynas Lietuvos-Olandų

Dirbo - vertimas : Dirbo - vertimas : Dirbo - vertimas : Dirbo - vertimas : Dirbo - vertimas : Dirbo - vertimas : Dirbo - vertimas : Dirbo - vertimas : Dirbo - vertimas : Dirbo - vertimas :
Raktažodžiai : Werkte Gewerkt Werkten Werkt Hard

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Ji dirbo Kompanijai. Ji dirbo jums.
Ze werkte voor het bedrijf, volgens jou.
Dirbo Libane, Sirijoje, Sudane Jis yra medžiotojas
Hij zat in Libanon, Syrië, Sudan. De man is een jager.
Tiksliau, dirbo.
Beter gezegd, dat deed ze.
Jis dirbo puikiai.
Die werkte heel goed.
Kiti jiems dirbo.
Sommigen werkten voor ondernemingen.
Jis dirbo nenuilstamai.
Hij is onvermoeibaar geweest.
Pusininkas. Sunkiai dirbo.
Landarbeider, hij werkte hard.
Deivas ten dirbo.
Dave werkte daar.
Maikas ten dirbo.
Mike werkte daar.
Ji čia dirbo.
Ze werkte hier.
Ji nuostabiai dirbo!
Natuurlijk wel ! Dubbel zelfs, het werkte prima !
Ji dirbo gynybai.
Niet echt.
Jis dirbo fabrike.
Hij werkte bij de fabriek.
Dirbo su klipatomis.
Ze werkte met invaliden.
Jis dirbo Bažnyčiai.
Hij werkte voor de kerk.
Jis dirbo mums.
...werkte hij voor ons.
Žinoma, kad dirbo.
Natuurlijk.
Šiandien mes matome, kad žmonės, kurie sunkiai dirbo yra suimami.
Wat we vandaag de dag zien zijn arbeiders... die produceerden voor dit bedrijf en hard werkten, dat soort mensen wordt gearresteerd.
1975 1989 m. dirbo prokuroru, vėliau 10 metų dirbo Generalinėje prokuratūroje.
Van 1975 tot 1989 was hij een lokaal officier van justitie procureur, waarna hij tien jaar ten parkette van de procureurgeneraal werkte.
Skaityti daugiauProfesionalus nuorodosProfesionalus nuorodos yra žmonių, kuriuos dirbo arba savanoriškai su.
Lees meerProfessionele referentiesProfessionele referenties zijn mensen die je hebben gewerkt of als vrijwilliger met.
Jis dirbo gerai man.
Het werkte goed voor mij.
Viskas buvo puikiai dirbo
Alles heeft perfect gewerkt
12 metų dirbo prokuroru.
Hij heeft twaalf jaar ervaring als officier van justitie procureur.
Jis tenai dirbo geologu.
Hij was er aan het werk als geoloog.
Komisija dirbo labai įtemptai.
De Commissie heeft een belangrijke taak verricht.
Čia dirbo Fredis Kriugeris.
Fred Krueger werkte hier.
Ir kam jis dirbo?
Ze zeggen dat Kip Raines een klus verknald heeft. Flink verknald. Wie gaf de opdracht ?
Rendelas vakar dirbo viršvalandžius.
Randall heeft overgewerkt.
Tas vyrukas dirbo vorui.
Spyder? Ja.
Ji dirbo ginklų gamintojui?
Ze werkte voor 'n wapenproducent.
Spėkit, kam ji dirbo.
Raad 's voor wie ze werkte.
Mano tevas cia dirbo.
M'n vader werkte hier.
Ji anksciau dirbo man.
Haar. Ze werkte voor me.
Nežinau. Jis dirbo Falkonei?
Werkte hij voor Falcone?
Vadinasi, Kreinas dirbo tau.
Dus Crane werkte voor jou.
Jis dirbo prie bylų...
Hij werkte altijd vanaf een schijf.
Jack Ruby dirbo vienas.
Jack Ruby werkte alleen.
Jis dirbo su Vistleriu.
Hij werkte samen met Whistler.
Jis dirbo Čarlzui Vidmorui.
Hij werkte voor Charles Widmore.
Tavo mama dirbo mums.
Je moeder werkt voor ons. Je moeder leeft nog.
Jis taip sunkiai dirbo.
Dat was een hard werkende man.
Reordan'as dirbo su Blackwood'u.
Reordan werkte samen met Blackwood.
Mano tėvas dirbo dirvoje.
Mijn vader werkte in het veld.
Ji dirbo modeliu Tokijo.
Ze is model geweest in Tokio.
Dirbo vienintelė parduotuvė? Vasarą?
De enige badpakkenwinkel die open is?

 

Susijusios paieškos: Dirbo - Dirbo Iki - Dirbo Per - Jis Dirbo - Yra - Tai Yra - Yra ... - Jis Yra - Ji Yra - Yra Pr. -