Vertimas "po gimdymo kraujavimas" Olandų kalba:


  žodynas Lietuvos-Olandų

Kraujavimas - vertimas : Kraujavimas - vertimas : Kraujavimas - vertimas : Gimdymo - vertimas : Gimdymo - vertimas : Gimdymo - vertimas : Po gimdymo kraujavimas - vertimas : Gimdymo - vertimas : Gimdymo - vertimas : Gimdymo - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Vartojimas po gimdymo
Na de bevalling
nėščiųjų priežiūra iki gimdymo, gimdymas ir priežiūra po gimdymo.
onderzoeken en procedures die bij een extern consult en in het ziekenhuis zijn uitgevoerd
Tuoj po gimdymo insulino
De insulinebehoefte kan gedurende het eerste trimester afnemen en neemt gewoonlijk tijdens het tweede en derde trimester toe.
Kraujavimas po procedūros
Postprocedurele bloeding
Kraujavimas po operacijos.
bloeding na een operatie
Kraujavimas po oda.
bloeding onder de huid
kraujavimas po operacijos
bloeding na de operatie
vaiko gimimo liudijimą (po gimdymo, pašalpai už gimdymo laikotarpį gauti).
De basisuitkering bedraagt 50 van het referentiedagloon van de categorie van verzekerden waartoe u behoort en wordt voor elk u ten laste komend gezinslid met 10 verhoogd.
Daugumoje atvejų šios komplikacijos nustatytos iš karto po gimdymo arba per 24 valandas po gimdymo.
In het grootste deel van de gevallen worden deze complicaties onmiddellijk of binnen 24 uur na de bevalling waargenomen.
Hematoma po procedūros Kraujavimas po procedūros
Postoperatieve anemie Postprocedurele hematomen Postprocedurele bloeding Postprocedurele afscheiding
Dažni kraujavimas po operacijos,
Bloed en lymfestelsel aandoeningen
Dažni kraujavimas po operacijos,
Vaak postoperatieve bloeding, anemie
Gimus vaikui, išmokama gimdymo pašalpa, iš dalies kaip pašalpa iki gimdymo, iš dalies kaip gimdymo pašalpa ir iš dalies kaip pašalpa po gimdymo.
Elk kind dat in Luxemburg wordt opgevoed en daar zijn wettelijke woonplaats heeft, geeft recht op kinderbijslag.
Dažni kraujavimas po operacijos, tas
Voedings en stofwisselingsstoornissen
dydžio kraujavimas po oda (petechijos)
bloedingen onder de huid ter grootte van een speldenprik (petechiae)
Skausmas po procedūros, įbrėžimai Pūslė, kraujavimas po procedūros
Blaarvorming, postprocedure hemorrhagie
Skausmas po procedūros, įbrėžimai Pūslė, kraujavimas po procedūros
Afgenomen lichaamsgewicht, verhoging van de lichaamstemperatuur Verminderd albuminegehalte in het bloed, verhoogd chloridegehalte in het bloed, verhoogd ureagehalte in het bloed, verlaagd hematocriet, verlaagde hemoglobine, verminderde zuurstofsaturatie, vermindering totaal proteïnegehalte
Tuoj po gimdymo insulino poreikis greitai mažėja.
Onmiddellijk na de bevalling neemt de insulinebehoefte snel af.
3. Paimkite tinkamą lovos pailsėti po gimdymo.
3. Neem de juiste bedrust na de bevalling.
Po gimdymo mažos kalcio koncentracijos kraujyje šunims
Postpartum lage calciumgehalte in het bloed bij honden
Taigi prieš pastojant, nėštumo metu ir po gimdymo (iš karto po gimdymo ir vėliau) reikia stebėti lamotrigino koncentracijas serume.
Daarom dienen de serumspiegels van lamotrigine vóór, tijdens en na de zwangerschap en vlak na de bevalling gevolgd te worden.
Jis dingsta po gimdymo ir gali pasikartoti po kito nėštumo.
Verdwijnt na de bevalling en kan terugkeren in de opeenvolgende zwangerschappen.
Rūpinimasis 40 moterų, esant rizikingam jų nėštumui, gimdymo metu arba po gimdymo, ir jų priežiūra.
Toezicht op en verzorging van 40 zwangere vrouwen bij wie gevaar voor complicaties bestaat tijdens de zwangerschap, tijdens de baring of na de bevalling.
Nėštumo ir gimdymo gimdymo Greitai gimdymo
Zwangerschap en geboorte Bevalling Binnenkort bevalling
Tokios komplikacijos gali atsirasti iš karto po gimdymo.
Dergelijke complicaties kunnen direct na de geboorte optreden.
10 paprastų būdų sumažinti nugaros skausmas po gimdymo
10 eenvoudige manieren te ontlasten rugpijn Na Levering
Daugumai moterų, hemorojus sukelia nėštumo išnyksta po gimdymo.
Voor de meeste vrouwen, aambeien veroorzaakt door de zwangerschap verdwijnt na de geboorte.
Įsitikinkite, kad fizinio krūvio metu ir po gimdymo.
Zorg ervoor dat je uit te oefenen tijdens en na de bevalling.
Galimas kraujavimas skrandyje ar žarnyne, mėlynės, hematomos (neįprastas kraujavimas ar mėlynių atsiradimas po oda), kraujavimas iš nosies, kraujas šlapime.
De bloedingen kunnen voorkomen als bloedingen in de maag of darmen, blauwe plekken, hematomen (ongewone onderhuidse bloedingen of kneuzingen), neusbloedingen, bloed in de urine,.
Galimas kraujavimas skrandyje ar žarnyne, mėlynės, hematomos (neįprastas kraujavimas ar mėlynių atsiradimas po oda), kraujavimas iš nosies, kraujas šlapime.
De bloedingen kunnen voorkomen als bloedingen in de maag of darmen, blauwe plekken, hematomen (ongewone onderhuidse bloedingen of kneuzingen), neusbloedingen, bloed in de urine.
Tai gali būti metu arba po gimdymo, dėl traumos, ar po operacijos.
Dit zou tijdens of na de bevalling, als gevolg van een traumatisch letsel, of na de operatie.
50 , 86 ) mažesnis už stebėtąjį 6 savaites po gimdymo.
50 , 86 ) lager dan die welke 6 weken na de bevalling werd waargenomen.
ergonoviną, metilergonoviną (naudojamus po gimdymo ar nėštumo nutraukimo atsiradusio
ergonovine, methylergonovine (gebruikt voor het stoppen van overmatige bloeding die kan
Tačiau klinikiniais tyrimais nenormalių gimdos susitraukimų po gimdymo nenustatyta.
3 Onvoldoende contractie van de uterus postpartum is tijdens de klinische onderzoeken echter niet waargenomen.
Tačiau klinikiniais tyrimais nenormalių gimdos susitraukimų po gimdymo nenustatyta.
11 Onvoldoende contractie van de uterus postpartum is tijdens de klinische onderzoeken echter niet waargenomen.
Įgytas (sąlyga, kad vystosi kada vėliau gyvenime po gimdymo)
Verworven (voorwaarde dat enige tijd later ontwikkelt in het leven na de geboorte)
PUPPS yra nekenksmingas negimusiam kūdikiui ir dingsta po gimdymo.
PUPPS is onschadelijk voor het ongeboren kind en verdwijnt na de bevalling.
2. Įsitikinkite, kad fizinio krūvio metu ir po gimdymo.
2. Zorg ervoor dat je uit te oefenen tijdens en na de bevalling.
Šie tamsūs lopai linkę išnyks kelis mėnesius po gimdymo.
Deze donkere vlekken hebben de neiging om enkele maanden na aflevering weg te vervagen.
gydymo ir akušerės paslaugos nėštumo laikotarpiu ir po gimdymo
bedrag van de uitkeringen tot 1 432 EUR per maand bedragen (gemiddeld 1 278,25 EUR per maand en 1 918 De bevoegde ongevallenverzekeringsinstelling bepaalt ambtshalve of een ongeval is verzekerd en of er recht op
Šistikslasišesmės buvo pasiektas, tačiau priežiūra po gimdymo buvo nepakankama.
De doelstellingen van het project werden deels bereikt de grootstetekortkoming betrof de postnatale zorgvoorzieningen.
f) skatinti išsamias gimdyvių sveikatos programas, įskaitant kokybišką priežiūrą prieš gimdymą, gimdymo metu ir po gimdymo, ir kvalifikuoto gimdymo priežiūros personalo formavimą ir (arba) didinimą
f) alomvattende programma's te bevorderen voor de gezondheid van moeders, met inbegrip van de verstrekking van hoogwaardige zwangerschapszorg, verloskundige hulp en postnatale zorg en de totstandkoming en of uitbreiding van een vereniging van opgeleide verloskundigen
15 moterų (n 95), VIRAMUNE gėrusių gimdymo metu, organizme, praėjus 6 savaitėms po gimdymo, atsirado nevirapinui atsparių mutantų.
Van de 95 vrouwen die tijdens de bevalling VIRAMUNE ontvingen, ontwikkelde 15 6 weken na de bevalling nevirapine resistente mutaties.
Nėštumo ir gimdymo gimdymo krūties
Zwangerschap en geboorte Bevalling Borst
Nėštumo ir gimdymo gimdymo Žarna
Zwangerschap en geboorte Bevalling darm

 

Susijusios paieškos: Gimdymo Trauma - Gimdymo - Po Gimdymo - Kraujavimas - Kraujavimas Iš Dantenų - Guma Kraujavimas - Kraujavimas Iš Nosies - Vidinis Kraujavimas -