Vertimas "lygis" Olandų kalba:


  žodynas Lietuvos-Olandų

Lygis - vertimas : Lygis - vertimas : Lygis - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Raštingumo lygis 15 Raštingumo lygis 15 24Raštingumo lygis 6
Alfabetiseringsniveau 6 niet verwezenlijktniet niet beschikbaarverwezenlijktniet verwezenlijkt
Pradinė dozė Dozės lygis 1 Dozės lygis 2 Dozės lygis 3
Aanvangsdosis Dosisniveau 1 Dosisniveau 2 Dosisniveau 3
Karščio lygis kritinis Karščio lygis kritinis
Hitteniveau is kritiek. Het hitteniveau is kritiek.
Produktyvumo lygis, bendras išsilavinimo lygis ir galimybių mokytis lygis išlieka ypač žemas.
De productiviteitsniveaus, de algemene opleidingsniveaus en de toegang tot opleiding blijven bijzonder laag.
LYGIS
NIVEAU
Lygis
Afronding
Lygis
Afgeschuind
Lygis
Niveau
Lygis
Versterking
Lygis?
Niveau?
Lygis
Niveau
Lygis
Niveau
Lygis
Niveau
Lygis
Niveaus
Lygis
Niveaus
lygis)
(effectgrootte)
lygis
26 32
lygis,
niveau,
Lygis
Rang
Lygis
Werkniveau
Atskaitinis žemės paviršiaus lygis Žemės paviršiaus lygis
Grondreferentie niveau grondniveau
1 lygis tai Valdančioji taryba , 2 lygis T2S programos valdyba , o 3 lygis 4CB .
Niveau 1 bestaat uit de Raad van bestuur , niveau 2 uit de T2S programmaraad en niveau 3 uit de 4CB 's .
Paslaugų lygis
Dienstenniveau
Pirmas lygis
Niveau een
Antras lygis
Niveau twee
Trečias lygis
Niveau drie
Lygis užbaigtas.
Niveau voltooid.
Prieigos lygis
Toegangsniveau
Pirmas lygis
Eerste niveau
Antras lygis
Tweede niveau
Trečias lygis
Derde niveau
Spalvų lygis
Kleurverloopsnelheid
Apribotas lygis
Versterking begrensd
Atsitiktinis lygis
Willekeurig niveau
Sudėtingumo lygis.
Moeilijkheidsgraad.
Dabartinis lygis
Huidig niveau
2 lygis
Niveau 2
5 lygis
Niveau 5
6 lygis
Niveau 6
4 lygis
Niveau 4
7 lygis
Niveau 7
1 lygis
Niveau 1
3 lygis
Niveau 3
Ankstesnis lygis
Vorig niveau
Kitas lygis
Volgend niveau

 

Susijusios paieškos: Lygis - Kokybės Lygis - Jūros Lygis - Gyvenimo Lygis - Vandens Lygis - Triukšmo Lygis - Automatizavimo Lygis - Kainų Lygis - Apsaugos Lygis - Kalbos Lygis -