Vertimas "aukštos delegacija" Norvegų kalba:


  žodynas Lietuvos-Norvegijos

Delegacija - vertimas : Delegacija - vertimas : Aukštos - vertimas : Delegacija - vertimas : Aukštos delegacija - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Aukštos kokybės
Colorspace fallback
Aukštos klasės.
Kakse.
Vadinasi, yra tokia delegacija?
Så det er secesh delegater?
Ar konfederatų delegacija sostinėje?
Er det Confederate kommisjonærer i hovedstaden?
Cezari! Senatorių delegacija prašo auditorijos.
En delegasjon fra senatet ber om audiens.
Bet delegacija iš Ričmondo yra.
Men det er. Det er en delegasjon fra Richmond.
Aukštos klasės lipdukai, Dveinai.
Ekstrem lakkjobb
Man nepatinka aukštos vietos.
Jeg liker ikke høye steder.
Niujorko delegacija atrodo ryžtingai stokojanti entuziazmo.
The New York delegasjon ser desidert uinspirert.
O kur jūsų pažadai? Kur delegacija?
Mens om hva du lovet, hvor i helvete er kommissærene?
Jis turi paneigti, kad delegacija čia.
Han må fornekte fred kommissærer er i byen. Rask, mann.
Čia tai aukštos klasės hera.
Knallstoff!
Aukštos žymės analitikoje ir kalbotyroje.
Høye karakterer i analytics og lingvistikk på gården.
Aukštos kokybės toksinai mano specializacija.
Sterke gifter er min spesialitet.
Jos didingos, svajingos ir aukštos.
De er verdige, tankefulle, høye.
Taikos delegacija gali užtrukti keliaudama Džeimso upe.
Den fredsdelegasjonen kan oppstå forsinkelser som de reiser opp elven James.
Kas, jei taikos delegacija pasirodys šiandien arba...
Hva om fred kommisjonærer vises i dag, eller enda verre ...
Tai yra delegacija iš Pietų ar nėra?
Er det kommissærer fra Sør, eller er det ikke?
Stiprus saugumo, North Hollywood Aukštos. Teisingai.
Sterk forsvarsspiller, skolelaget.
Aukštos pralaidos peršvietimo ir skaidos bandymai normalūs.
Prøvene viser ingen mangler ved FNF og HTStesting.
Siūlome aukštos kokybės sveiką ir naudingą maistą.
Vi tilbyr en sikker overflod av mat, slik verden aldri før har sett det.
Pone, iBabe yra... Aukštos kokybės muzikos grotuvas.
Det er ikke vitenskapelig bevist.
Pabandysime atlikti savo aukštos technologijos Čarlio eksperimento versiją.
Vårt eget høyteknologiske Charleseksperiment.
Igen, igen. Vaikinai norite paprasto ar aukštos klasės kambario?
Vil dere ha juniorsuite, eller kaksesuite?
Tai aukštos koncentracijos polimeras, kurių deda į šokoladinius sausainius.
Høykonsentrert polymer, som i Oreokjeks.
Ak, tiesa, pamiršau. Kolinui patinka tik aukštos kokybės moterys, tiesa?
Nå ja, jeg glemte jo at Colin kun går etter kvalitet.
Prijungsiu tai prie aukštos įtampos linijų ir pripildysiu energija mūsų sistemą.
Jeg skaffer strøm til systemet via kraftledningene.
Nuotaka tiesiog nenorėjo stovėti šalia aukštos gražuolės ir dar su padoria suknele.
Hun ville vel ikke ha en vakker brudepike som så flott ut.
Mano širdžiai alpstant, nuo žemės krašto šaukiuos Tavęs. Užkelk mane ant aukštos uolos.
Hør, Gud, mitt klagerop, merk på min bønn!
Mūsų jaunuoliai drąsiai rodo Ašies jėgoms, ...kad nėra per aukštos kainos už laisvę.
Våre tapre gutter viser aksemaktene at prisen for frihet aldri er for høy.
,Modernus trijų miegamųjų namas su dviem tualetais aukštos kokybės narkotikams, prikaišiotiems visuose kampuose, nuleisti.
Moderne fireroms hus med to toaletter som gir lett og rask nedspyling. Selges med prima dop skjult i alle rom.
Panele Keri, jūsų dainuojamos aukštos natos skamba taip gražiai lyg raketa, artėjanti prie savo tikslo.
Miss Mariah Carey. Det er en fornøyelse og møte deg.
Net aukštos kilmės ir išlepintas vyras bus negailestingas savo broliui, mylimai žmonai ir savo likusiems vaikams.
Den kjælneste og mest forfinede av dine menn skal se med onde øine på sin bror og på hustruen i sin favn og på de barn han ennu har tilbake,
Tad Jis kalbėjo Vienas aukštos kilmės žmogus iškeliavo į tolimą šalį, kad gautų karalystę ir sugrįžtų.
Han sa da En mann av høi byrd drog til et land langt borte for å få kongemakt og så komme tilbake igjen.
Žinau kas padės. Taigi modifikavau kamerą, kad aprėpčiau... todėl galime kurti tikrai aukštos raiškos skaitmeninius žemėlapius.
Jeg modifiserer kamera med LIDAR så det kan skape digitale kart...
Jie įrengė sau aukštumas, pasistatė atvaizdus, pasidarė alkus ant kiekvienos aukštos kalvos ir po kiekvienu žaliuojančiu medžiu.
Også de bygget sig offerhauger og gjorde sig støtter og Astarte billeder på hver høi bakke og under hvert grønt tre
Mes tvarkom su juo reikalus, nes jis turi 1 milijoną ekstazy tablečių. labai aukštos kokybės amfetamino, gerai?
Vi gjør butikk med ham fordi han har en million Ecstacypiller med ekstreme MDMAverdier, ok?
Atsakant įjūsų klausimą taip, tai gali būti mirštanti sritis, o namuose irgi galima įrašyti aukštos kokybės gabalų.
Så for å svare på spørsmålet ditt, så er det kanskje en utdøende bransje. Du kan innspille med høy kvalitet hjemme.
Jei mėginsite iš čia pabėgti ar pergudrauti mane, šausiu įjus aukštos įtampos ginklu ir žiūrėsiu sau TV, kol jūs seilėsitės.
Prøver du deg, gir jeg deg elsjokk og ser TV mens du sikler på gulvet.
Kai kurie iš jų įtikėjo ir prisidėjo prie Pauliaus ir Silo, taip pat daugybė pamaldžių graikų ir nemaža aukštos kilmės moterų.
Og nogen av dem lot sig overbevise og holdt sig til Paulus og Silas, likeså en stor mengde av de grekere som dyrket Gud, og ikke få av de fornemste kvinner.
Jie liudija, kad įgaliotų asmenų delegacija iš tiesų vyksta iš Pietų ir šiuo metu turėtų pasiekti Vašingtoną, nešina siūlymu apie neatidėliotiną pilietinio karo nutraukimą.
De vitner om at kommissærene har faktisk komme nordover og skulle ha ankommet nå i Washington by bærer et tilbud om øyeblikkelig stans av vår borgerkrig.

 

Susijusios paieškos: Delegacija - Delegacija Narys - Aukštos Kokybės - Aukštos Kokybės Plieno - Aukštos įtampos - Aukštos Plynaukštėje - Aukštos Kvalifikacijos - Aukštos Rūšies - Aukštos Srovės - Aukštos įtampos Technologija -