Vertimas "turi leisti" į lenkų kalbą:


  žodynas Lietuvos-Lenkas

Leisti - vertimas : Leisti - vertimas : Leisti - vertimas : Turi - vertimas : Turi - vertimas : Turi - vertimas : Turi - vertimas : Turi - vertimas : Turi - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Turi leisti man būti vyru. Aš bandžiau leisti tau būti vyru. Turi leisti man būti vyru.
Musisz mi dać być facetem.
Turi jiems leisti pailsėti.
Pozwól im odpocząć.
Turi leisti mažiesiems grįžti.
Puść najmłodsze dzieci! Niech wrócą.
Turi leisti jai keliauti.
Musisz pozwolić jej odejść.
Turi leisti atitrūkti, Paulai.
Musisz odpuścić, Paul.
Atlikėjai turi išimtinę teisę leisti
Artystom wykonawcom przysługuje wyłączne prawo zezwalania, w odniesieniu do ich artystycznych wykonań, na
Turi leisti man tave mušti.
Spotyka ich moja żelazna pięść.
Prašymas leisti nukrypti turi būti pagrįstas.
Wniosek o udzielenie zwolnienia musi być uzasadniony.
Tu turi man leisti pasilikti! Prašau!
Pozwól mi zostać!
Tiesiog turi leisti jam būti vyru.
Daj mu być mężczyzną.
Dabar turi darbą, todėl gali sau leisti.
W nowej pracy będzie cię na to stać.
Tik jis turi išimtinę teisę leisti euro emisiją.
Ma wyłączne prawo do upoważniania do emisji euro.
Tik jis turi išimtinę teisę leisti euro emisiją .
Ma wyłączne prawo do upoważniania do emisji euro .
f) turi leisti Bendrijos ekspertams patikrinti šias laboratorijas
f) musi udostępnić te laboratoria w celu kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Wspólnoty
Tik jis turi išimtinę teisę leisti euro emisiją.
Ma wyłączne prawo do upoważniania do emisji euro.
Muitinė turi teisę leisti naudoti kompiuterius, inter alia, taip
Organy celne mogą zezwolić między innymi na następujące wykorzystanie komputerów
Prašymas leisti pasinaudoti nukrypti leidžiančia nuostata turi būti argumentuotas.
Wniosek o udzielenie odstępstwa musi być uzasadniony.
ECB turi išimtinę teisę suteikti leidimą leisti eurų banknotus.
EBC posiada wyłączne prawa do autoryzacji emisji banknotów euro.
Šie įgaliojimai ir priemonės visų pirma turi leisti priežiūros institucijoms
W szczególności te uprawnienia i środki muszą umożliwić organom nadzoru
turi būti prašoma leisti importuoti 15 arba daugiau galvijų, ir
muszą obejmować 15 sztuk bydła lub więcej, oraz
Kiekvienas žmogus turi laimėti ir niekas negali sau leisti suklysti.
Każdy musi wygrać i nikt nie może sobie pozwolić na błędy.
Nuomininkas turi teisę leisti artimiausiems šeimos nariams įsikelti į būstą.
Wynajmujący nie ma prawa wejść do mieszkania bez zgody najemcy.
Be to, konsultacijos turi leisti išskirti pasiūlymus orientuosiantį kolektyvinį interesą.
Dla Komisji było to wyzwanie, którego sukces wcalenie był z góry przesądzony.
Antra, leisti taikyti tarifai turi neužkirsti kelio investicijoms į infrastruktūrą.
Z drugiej strony zatwierdzona wysokość opłat nie może osiągnąć poziomu zagrażającego inwestycjom w infrastrukturę.
Carl, turi prisiminti ir leisti man paskambinti tėvui, kai nusileisim.
Gdy dolecimy, najpierw chcę zadzwonić do ojca.
Šis numeris turi leisti atsekti deklaraciją paraišką valstybių narių bylose.
Musi on umożliwiać odszukanie zgłoszenia wniosku w aktach Państw Członkowskich.
Banknotai ECB turi išimtinę teisę duoti leidimą leisti banknotus euro zonoje .
Banknoty EBC ma wyłączne prawo wydawania zgody na emisję banknotów na obszarze euro .
Įmonės ir įmonių asociacijos turi leisti atlikti Komisijos sprendimu atliekamus tyrimus.
Przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw podporządkowują się dochodzeniu zarządzonemu decyzją Komisji.
Įmonės ir įmonių asociacijos turi leisti atlikti patikrinimus, nurodytus Komisijos sprendimu.
Przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw są zobowiązane do podporządkowania się kontroli nakazanej przez Komisję w drodze decyzji.
Pateikta informacija turi leisti gavėjui lengvai nustatyti, kokius pavojus kelia preparato komponentai.
Podane informacje umożliwiają odbiorcy łatwą identyfikację zagrożeń stwarzanych przez składniki preparatu.
Gydymo įstaigos administracijos pateiktas prašymas leisti eksploatuoti vaistinę turi būti patenkintas, jei
Kierownictwu szpitala udziela się na wniosek zezwolenia na prowadzenie apteki szpitalnej, jeżeli
Pakrantir gilesnsausumos teritorija turi būti saugoma. Negalima leisti vykdyti megalitinių investicinių projektų.
Wybrzeże i tereny znajdujące się w głębi lądu muszą być objęte ochroną i należy zapobiec realizacji megalitycznych projektów inwestycyjnych.
Ar galime sau leisti pamokslauti turkams ir nurodyti, ką jie turi daryti?
Czy powinniśmy nakazywać Turkom i żądać od nich, co mają robić?
Todėl turime leisti aiškiai suprasti, kad pasitikėjimo klausimas turi didžiulę politinę reikšmę.
Z tego powodu musimy jasno powiedzieć, że kwestia wiarygodności ma ogromne znaczenie polityczne.
Pabrėžčiau, kad svarbiausias Parlamento prioritetas turi būti tobuli gebėjimai leisti teisės aktus.
Chciałbym podkreślić, że osiągnięcie doskonałości w stanowieniu prawa powinno być najważniejszym priorytetem Parlamentu.
Tą girdėjau. Bet turi leisti jam čiulpti savo kaklą kada tik panorės.
Ale musisz mu dawać possać swój kark kiedy tylko zechce.
Leisti
Odtwarzaj listę
Leisti
Odtwórz
Leisti
Lista odtwarzania
Leisti
Akceptuj
Leisti
Tak
Leisti
Pokaż
Leisti
Graj
Leisti
Zezwól
Leisti
Dopuść

 

Susijusios paieškos: Leisti - Leisti Sb Pr. - Leisti Pr. - Leisti Iš - Turi - Jie Turi - Turi Ne - Turi Jauna - Turi Teisę Teikti - Turi Pasiūlyti -