Vertimas "ne iš koncentrato" į lenkų kalbą:


  žodynas Lietuvos-Lenkas

Ne iš koncentrato - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Gamyba asbesto koncentrato
Wytwarzanie z koncentratu azbestu
Gamyba asbesto koncentrato
Kruszony naturalny węglan magnezu (magnezyt), w szczelnie zamkniętych pojemnikach, tlenek magnezu, nawet czysty, inny niż magnezja topiona lub całkowicie wypalona (spiekana)
Gamyba asbesto koncentrato
Tytoń do palenia
jų gaminamas didelio koncentrato sirupas.
Możesz otrzymać wysokocukrowy syrop kukurydziany.
Koncentrato
Objętość
koncentrato skiesto
CANCIDAS dodany do
koncentrato skiesto
preparat CANCIDAS
koncentrato skiesto
CANCIDAS dodany do 250 ml), stężenie końcowe
koncentrato skiesto
0, 27 mg ml 0, 27 mg ml
KONCENTRATO BUTELIUKAS
FIOLKA KONCENTRAT
CANCIDAS koncentrato kiekis,
preparatu CANCIDAS, jaką należy przenieść do
CANCIDAS koncentrato kiekis,
preparatu CANCIDAS, jaką należy przenieść do worka lub butelki do infuzji
Atidarytas koncentrato buteliukas
Koncentrat przygotowany w fiolce
Koncentrato buteliuke yra
FIOLKA ZAWIERAJĄCA KONCENTRAT
1 x 1 ml koncentrato infuziniam tirpalui 4 x 1 ml koncentrato infuziniam tirpalui 10 x 1 ml koncentrato infuziniam tirpalui
1 x 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 4 x 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 10 x 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji
TAXOTERE koncentrato sudėtis buteliuke
Co zawiera fiolka z koncentratem TAXOTERE
TAXOTERE koncentrato sudėtis buteliuke
Co zawiera fiolka z koncentratem TAXOTERE
2 ml koncentrato buteliukas
Fiolka zawierająca koncentrat (2 ml)
1 x 3, 5 ml koncentrato infuziniam tirpalui 4 x 3, 5 ml koncentrato infuziniam tirpalui 10 x 3, 5 ml koncentrato infuziniam tirpalui
1 x 3, 5 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 4 x 3, 5 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 10 x 3, 5 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji
1 koncentrato infuziniam tirpalui buteliukas.
1 fiolka koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.
10 buteliukų koncentrato infuziniam tirpalui.
10 fiolek koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.
25 buteliukai koncentrato infuziniam tirpalui.
25 fiolek koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.
Docetaxel Winthrop koncentrato sudėtis buteliuke
Co zawiera fiolka z koncentratem Docetaxel Winthrop
Vienoje pakuotėje yra koncentrato buteliukas.
Każde opakowanie zawiera fiolkę z koncentratem.
Pritraukti reikiamą skystojo koncentrato tūrį
Pobrać odpowiednią objętość koncentratu, zgodnie z ustalonym dawkowaniem
koncentrato buteliukas 1 skiediklio buteliukas
1 fiolka koncentratu 1 fiolka rozcieńczalni ka
Pomidorų sulčių ir pomidorų koncentrato
Sok pomidorowy i koncentrat pomidorowy mają
Viename Keppra koncentrato buteliuke yra 500 mg levetiracetamo (5 ml koncentrato po 100 mg ml).
Jedna fiolka preparatu Keppra koncentrat zawiera 500 mg lewetyracetamu (5 ml koncentratu zawiera 100 mg ml).
Vienas 5 ml buteliukas koncentrato infuziniam tirpalui Keturi buteliukai po 5 ml koncentrato infuziniam tirpalui
Jedna fiolka z 5 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji Cztery fiolki z 5 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji
Viename Keppra koncentrato infuzijoms buteliuke yra 500 mg levetiracetamo (5 ml koncentrato po 100 mg ml).
Jedna fiolka preparatu Keppra koncentrat zawiera 500 mg lewetyracetamu (5 ml koncentratu 100 mg ml).
Viename buteliuke yra 5 ml koncentrato.
Każda fiolka zawiera 5 ml koncentratu.
Veiklioji Paxene koncentrato medžiaga yra paklitakselis.
Substancję czynną leku Paxene jest paklitaksel.
15 masės pomidorų koncentrato sausųjų medžiagų kiekio, jei to pomidorų koncentrato sausųjų medžiagų kiekis didesnis kaip 20
nie może przekraczać 15 zawartości w suchej masie dla koncentratu pomidorowego o zawartości suchej masy przekraczającej 20
CellCept 500 mg miltelių paruošto koncentrato pagamintą infuzinį tirpalą privalu lašinti į veną.
CellCept 500 mg proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji należy podać we wlewie dożylnym.
Paruošto koncentrato pH 4, 0 6, 0.
Przejrzysty, bezbarwny roztwór. pH przygotowanego roztworu wynosi 4, 0 do 6, 0.
Kiekviename koncentrato ml yra 1 mg klofarabino.
1 ml koncentratu zawiera 1 mg klofarabiny.
Viename koncentrato ml yra 1 mg klofarabino.
1 ml koncentratu zawiera 1 mg klofarabiny.
Kiekviename ml koncentrato yra 20 mg tocilizumabo
Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg tocilizumabu
TAXOTERE 20 mg koncentrato infuziniam tirpalui buteliukas
TAXOTERE 20 mg, fiolka koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji
TAXOTERE 80 mg koncentrato infuziniam tirpalui buteliukas
TAXOTERE 80 mg, fiolka koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji
Viename mililitre koncentrato yra 20 mg panitumumabo.
Jeden ml koncentratu zawiera 20 mg panitumumabu.
Viename mililitre koncentrato jo yra 20 mg.
Substancją aktywną jest panitumumab 20 mg ml.
Reikalingi VFEND koncentrato 10 mg ml kiekiai
Wymagane objętości koncentratu Vfend 10 mg ml
1 koncentrato buteliukas ir 1 skiediklio buteliukas.
1 fiolka koncentratu i 1 fiolka rozcieńczalnika.
a) 15 masės pomidorų koncentrato sausųjų medžiagų kiekio, jei to pomidorų koncentrato sausųjų medžiagų kiekis didesnis kaip 20 ir
a) 15 masy o zawartości masy suchej dla koncentratu pomidorowego o zawartości masy suchej przekraczającej 20 i