Vertimas "vertybinių popierių skolinimo operacijas" Latvijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Latvijos

Skolinimo - vertimas : Vertybinių popierių skolinimo operacijas - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

vertybinių popierių skolinimo veikla vertybinių popierių trumposios pozicijos
vērtspapīru aizdošanas darījumi
vertybinių popierių skolinimo sutartis
vērtspapīru aizdevuma līgums
17 AUTOMATIZUOTA VERTYBINIŲ POPIERIŲ SKOLINIMO SISTEMA
AUTOMATIZĒTĀ VĒRTSPAPĪRU AIZDEVUMU PROGRAMMA
Dabar norime apsvarstyti trumpalaikio vertybinių popierių skolinimo klausimą.
Mēs vēlamies diskutēt par īstermiņa pārdošanu jau tagad.
pakeitimo vertybiniais popieriais, vertybinių popierių skolinimo ir atpirkimo sandoriai.
vērtspapīrošana un vērtspapīru aizdevumi un repo darījumi.
vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorių,
vērtspapīru vai preču aizdevumu vai aizņēmumu darījumiem
Atpirkimo sandoriai ir vertybinių popierių skolinimo arba skolinimosi sandoriai
Repo darījumi un vērtspapīru aizdevumi vai aizņēmumi
Vertybinių popierių skolinimo organizavimas turi būti skaidrus,patikimas ir veiksmingas.
Vērtspapīru aizdošanas kārtībai jābūt stabilai, drošai un efektīvai.
grynosios pozicijos, atsirandančios iš vertybinių popierių skolinimo be piniginio užstato,
neto pozīcijas, kas rodas, aizdodot vērtspapīrus bez nodrošinājuma skaidrā naudā,
Atvirkštiniai sandoriai (įskaitant vertybinių popierių skolinimo sandorius), sudaryti pagal automatizuotą vertybinių popierių skolinimo programą, balanse parodomi tik tada, jeigu įkaitas sandorio galiojimo laikotarpiu pateikiamas pinigais.
Reversos darījumus (iekļaujot vērtspapīru aizdošanas darījumus), kas veikti saskaņā ar automatizētu vērtspapīru aizdošanas programmu, reģistrē ar ietekmi uz bilanci attiecībā uz šādiem darījumiem tikai, ja skaidras naudas veidā ir sniegts nodrošinājums līdz operācijas termiņa beigām.
Atpirkimo sandoriai, įskaitant vertybinių popierių skolinimo sandorius, sudaryti pagal automatizuotą vertybinių popierių skolinimo programą, balanse parodomi tik tada, jeigu sandorio galiojimo laikotarpiu ECB pervedamas piniginis užstatas.
Reversos darījumus (t.sk. vērtspapīru aizdevumu darījumus), ko veic automatizētās vērtspapīru aizdevumu programmas ietvaros, uzrāda bilancē tikai gadījumos, kad ECB saņem nodrošinājumu naudā uz darījuma termiņa laiku.
atpirkimo sandoriams, vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandoriams,
repo darījumiem, vērtspapīru vai preču aizdevumiem vai aizņēmumiem,
vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandoris tai bet koks sandoris, atitinkantis vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimosi apibrėžimą, kaip numatyta Direktyvos 2006 49 EB 3 straipsnio 1 dalies n punkte
vērtspapīru vai preču aizdevuma vai aizņēmuma darījums ir jebkurš darījums, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006 49 EK 3. panta 1. punkta n) apakšpunktu ir definēts kā vērtspapīru vai preču aizdevums vai vērtspapīru vai preču aizņēmums
Valdydamas nuosavas lėšas, ECB sudarė automatizuotos vertybinių popierių skolinimo programos susitarimą, pagal kurį paskirtas agentas ECB vardu sudaro vertybinių popierių skolinimo sandorį su daugeliu sandorio šalių, kurias ECB įvardija tinkamomis.
2007. gada 31. decembrī ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu un biržā netirgoto valūtas maiņas nākotnes darījumu prasību atlikums bija 794 milj. euro un saistību atlikums 797 milj. euro.
Garantinės įmokos skolinimo sandoriams nepriskiriamos kitos paskolos, už kurias garantuojama vertybinių popierių užstatu.
Peļņas aizdošanas darījums neietver citus kredītus, kas nodrošināti ar vērtspapīru nodrošinājumu.
atpirkimo sandoriai, atvirkštiniai atpirkimo sandoriai, vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo ir skolinimosi sandoriai
repo darījumi, atpakaļpirkuma darījumi, vērtspapīru vai preču aizdevumi vai aizņēmumi
NT1vertybinių popierių biržaNT2 kotiravimas vertybinių popierių biržoje NT3 rinkos kapitalizacija NT2 vertybinių popierių kainaNT1 vertybinių popierių biržos sandorisNT1 vertybinių popierių emisija laisvas kapitalo judėjimas
NT1vērtspapīru emisija kapitāla brīva kustība
vertybinių popierių atžvilgiu .
gada decembra krājumiem .
vertybinių popierių atžvilgiu .
Šādu 1.7 . apakšpunktu pievieno 1 .
Įsteigiamas Bendrijos vertybinių popierių komitetas Europos vertybinių popierių komitetas (toliau komitetas).
Ar šo izveido Kopienas vērtspapīru komiteju, kuras nosaukums ir Eiropas vērtspapīru komiteja (šeit turpmāk Komiteja ).
Bratislavos vertybinių popierių biržoje gali prekiauti tik vertybinių popierių biržos nariai.
DK finanšu iestādes var iesaistīties vērtspapīru tirdzniecībā Kopenhāgenas biržā tikai ar Dānijā inkorporētu meitasuzņēmumu starpniecību.
Vertybinių popierių centras gali atlikti tik pervedimus vertybinių popierių savininkų sąskaitose.
Apdrošināšanas palīgpakalpojumi nav.
Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos Vertybinių popierių reglamentavimo tikslai ir principai
182. pants
Be to, daug nuveikta vykdant eksperimentinį projektą, sukurtą įdiegti automatinę vertybinių popierių skolinimo programą ECB turtui JAV doleriais.
Turklāt ievērojami pavirzījies uz priekšu pilotprojekts automātiskās vērtspapīru aizdošanas programmas (kas paredzēta ECB ASV dolāru aktīviem) izstrādei, un to plānots ieviest 2008. gada laikā.
Atsiskaitymas svarbus procesas, kuriuo užtikrinamas vertybinių popierių pateikimas už pinigus po vertybinių popierių sandorio (pavyzdžiui, vertybinių popierių įsigijimo arba pardavimo).
Norēķins ir svarīga procedūra, kas nodrošina vērtspapīru apmaiņu pret naudu pēc vērtspapīru darījuma (piemēram, vērtspapīru iegādes vai pārdošanas).
Be to, ataskaitoje turi būti smulkiai nurodyti visi įstaigų tradicinio skolinimo bei skolinimo naudojant atvirkštinio atpirkimo sandorius, taip pat vertybinių popierių skolinimosi operacijų sąlyginės apimties pasikeitimai.
Tāpat tās sniedz sīkas ziņas par visām nosacītā apjoma izmaiņām iestāžu tradicionālos aizdevumos un aizdevumos ar atpakaļpirkuma līgumu un vērtspapīru aizņēmumu darījumos.
Atsiskaitymų ir kliringo paslaugos, susijusios su fiziniu vertybinių popierių nuosavybės perėjimu, registruojamos Vertybinių popierių centre (Vertybinių popierių kliringo ir atsiskaitymų rūmuose).
Norēķinu un mijieskaita pakalpojumus saistībā ar vērtspapīru īpašnieka maiņu tiek dokumentēti Vērtspapīru centrā (Vērtspapīru mijieskaita un norēķinu birojs).
Atsiskaitymų ir kliringo paslaugos, susijusios su vertybinių popierių fizinės nuosavybės pasikeitimu, registruojamos Vertybinių popierių centre (Vertybinių popierių kliringo ir atsiskaitymų rūmuose).
Norēķinu un ieskaita pakalpojumus visu veidu maksājumiem reglamentē Slovākijas Valsts banka.
Atsiskaitymų ir tarpuskaitos paslaugos, susijusios su fizinės vertybinių popierių nuosavybės pasikeitimu, registruojamos Vertybinių popierių centre (Vertybinių popierių tarpuskaitos ir atsiskaitymų centre).
ikviens ārvalstu pārapdrošinātājs, ko apstiprinājusi apdrošināšanas uzraudzības iestāde (pamatojoties uz piesardzīgiem kritērijiem), var piedāvāt pārapdrošināšanas vai retrocesijas pakalpojumus Kiprā inkorporētām un licencētām apdrošināšanas sabiedrībām.
sutarties dokumentai yra standartiniai dokumentai, rinkoje taikomi atpirkimo sandoriams arba vertybinių popierių skolinimo arba skolinimosi sandoriams tais vertybiniais popieriais
Dokumenti, kas attiecas uz līgumu, ir standarta tirgus dokumenti repo darījumiem vai vērtspapīru aizdevumiem, vai aizņēmumiem saistībā ar attiecīgajiem vērtspapīriem.
IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ, ATPIRKIMO SANDORIŲ, VERTYBINIŲ POPIERIŲ ARBA BIRŽOS PREKIŲ SKOLINIMO AR SKOLINIMOSI SANDORIŲ, ILGALAIKIŲ ATSISKAITYMO SANDORIŲ IR GARANTINĖS ĮMOKOS SKOLINIMO SANDORIŲ SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS VERTINIMAS
NOTEIKUMI, KO PIEMĒRO ATVASINĀTO INSTRUMENTU DARĪJUMA PARTNERA KREDĪTRISKAM, REPO DARĪJUMIEM, ATPIRKUMA LĪGUMIEM, VĒRTSPAPĪRU VAI PREČU AIZDEVUMIEM VAI AIZŅĒMUMIEM, ILGTERMIŅA NORĒĶINA DARBĪBĀM UN DROŠĪBAS DEPOZĪTA AIZDEVUMIEM
Europos vertybinių popierių komitetas
Eiropas Vērtspapīru komiteja
Vertybinių popierių rinkų programa
Vērtspapīru tirgu programma
Pajamos iš vertybinių popierių
Ieņēmumi no vērtspapīriem
Europos vertybinių popierių komitetas
Eiropas Vērtspapīru komiteja
2MOKĖJIMOIR VERTYBINIŲ POPIERIŲ ATSISKAITYMOSISTEMOS
2.MAKSĀJUMU UN VĒRTSPAPĪRU NORĒĶINU SISTĒMAS dalībvalstu bankām (maksājumu plūsma starp dalībvalstīm).
16AUTOMATINIO VERTYBINIŲ POPIERIŲ SKOLINIMOSISTEMA
AUTOMATIZĒTĀ VĒRTSPAPĪRU AIZDEVUMUPROGRAMMA
Grynosios vertybinių popierių pajamos
Tīrie ienākumi no vērtspapīriem
pajamos iš vertybinių popierių
ienākumus no vērtspapīriem
Vertybinių popierių biržos AB
Uz šīm personām attiecas nosacījums par pastāvīgo dzīvesvietu.
Vertybinių popierių rinkos sektorius
EE lauksaimniecībā izmantojamas zemes un mežu, kā arī pierobežas zonas zemes pirkšana ir atrunāta.
Europos vertybinių popierių komitetas
Eiropas Vērtspapīru komiteja
Vertybinių popierių išankstiniai sandoriai
Nestandartizēti nākotnes darījumi ar vērtspapīriem
nuosavybės vertybinių popierių pretenzijos
kapitāla instrumentu prasības
NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POZICIJOS
KAPITĀLA INSTRUMENTU RISKA DARĪJUMI

 

Susijusios paieškos: Frankfurto Vertybinių Popierių Birža - Vertybinių Popierių Biržoje - Vertybinių Popierių Dileris - Skolintų Vertybinių Popierių Pardavimo - Vertybinių Popierių Birža - Vertybinių Popierių Birža Aktas - Vertybinių Popierių Makleris - Vertybinių Popierių Makleriai -