Vertimas "vertybinių popierių biržoje" Latvijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Latvijos

Biržoje - vertimas : Biržoje - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Bratislavos vertybinių popierių biržoje gali prekiauti tik vertybinių popierių biržos nariai.
DK finanšu iestādes var iesaistīties vērtspapīru tirdzniecībā Kopenhāgenas biržā tikai ar Dānijā inkorporētu meitasuzņēmumu starpniecību.
Aukso ir sidabro kainos vertybinių popierių biržoje
Sudraba un zelta cenas pasaules biržā.
NT1vertybinių popierių biržaNT2 kotiravimas vertybinių popierių biržoje NT3 rinkos kapitalizacija NT2 vertybinių popierių kainaNT1 vertybinių popierių biržos sandorisNT1 vertybinių popierių emisija laisvas kapitalo judėjimas
NT1vērtspapīru emisija kapitāla brīva kustība
prekyba savo sąskaita ar klientų sąskaita vertybinių popierių biržoje arba neregistruotų vertybinių popierių rinkoje ar kitur
finanšu aktīvu, tostarp vērtspapīru, atvasināto finanšu instrumentu un citu apgrozāmu līdzekļu, norēķinu un mijieskaita pakalpojumi
c) jų akcijos negali būti kotiruojamos vertybinių popierių biržoje
c) to akcijas nevar kotēt biržā
Kipro vertybinių popierių biržoje įregistruotų Kipro bendrovių akcinio kapitalo.
SK atruna attiecībā uz īpašumtiesībām uz kuģiem ar Slovākijas karogu, izņemot gadījumus, ja tās iegūtas ar Slovākijas Republikā inkorporēta uzņēmuma starpniecību.
888 Holdings plc yra įtrauktos į Londono vertybinių popierių biržoje.
888 Holdings plc tiek kotētas Londonas Fondu biržā.
Galbūt jūs atrasite naują parduotuvę ar akcijas vertybinių popierių biržoje.
Varbūt jūs atklāsiet jaunu lielveikalu vai nodot akcijas biržā.
Ji valdo biržoje kotiruojamų Europos įmonių išleistų vertybinių popierių portfelį.
Tās portfelī ir vērtspapīri, ko emitējuši biržā kotēti Eiropas uzņēmumi.
Kapitalas kaupiamas vertybinių popierių biržoje arba kaip alternatyva bendrovės viduje.
Kapitāls tiek palielināts fondu biržā, vai tas tiek ieguldīts pašā uzņēmējsabiedrībā.
Tai valstybinė bendrovė, kurios akcijomis prekiaujama Budapešto vertybinių popierių biržoje.
Tā ir atklāta sabiedrība, kas reģistrēta Budapeštas biržā.
Rizikos koeficientas (RW) 290 nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms, kuriomis prekiaujama biržoje.
Riska svērums (RW) 290 biržā tirgotā kapitāla instrumentu riska darījumiem.
Tikėtinas nuostolis (EL) 0,8 nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms, kuriomis prekiaujama biržoje
Paredzamie zaudējumi (EL) 0,8 biržā tirgotā kapitāla instrumentu riska darījumiem.
Jei šiuo tikslu kredito įstaiga negali atskirti privataus kapitalo nuosavybės vertybinių popierių, nuosavybės vertybinių popierių, kuriais prekiaujama biržoje, ir kitų nuosavybės vertybinių popierių pozicijų, ji laiko tokias pozicijas kitomis nuosavybės vertybinių popierių pozicijomis.
Ja šiem nolūkiem kredītiestāde nespēj izšķirt privāto kapitāla instrumentu, biržā tirgojamos un citus kapitāla instrumentu riska darījumus, tā attiecīgos riska darījumus pielīdzina citiem kapitāla instrumentu riska darījumiem.
Jei siekdama šių tikslų kredito įstaiga negali atskirti privataus kapitalo nuosavybės vertybinių popierių, nuosavybės vertybinių popierių, kuriais prekiaujama biržoje, ir kitų nuosavybės vertybinių popierių pozicijų, ji laiko tokias pozicijas kitomis nuosavybės vertybinių popierių pozicijomis
Ja šiem nolūkiem kredītiestāde nespēj izšķirt privāto kapitāla instrumentu, biržā tirgojamos un citus kapitāla instrumentu riska darījumus, tā attiecīgos riska darījumus pielīdzina citiem kapitāla instrumentu riska darījumiem
Jei šiuo tikslu kredito įstaiga negali atskirti privataus kapitalo nuosavybės vertybinių popierių, nuosavybės vertybinių popierių, kuriais prekiaujama biržoje, ir kitų nuosavybės vertybinių popierių, pozicijų, ji laiko tokias pozicijas kitomis nuosavybės vertybinių popierių pozicijomis arba
Ja šiem nolūkiem kredītiestāde nespēj izšķirt privāto kapitāla instrumentu, biržā tirgojamos un citus kapitāla instrumentu riska darījumus, tā attiecīgos riska darījumus pielīdzina citiem kapitāla instrumentu riska darījumiem vai
Tai ne vertybinių popierių biržoje, kai akcijos labai sunku vertinti net profesionalams.
Tas nav biržā, ja akcijas ir ļoti grūti novērtēt pat profesionāļiem.
Šiais tikslais ne nuosavybės vertybinių popierių pozicijos priskiriamos vienai iš klasių (privataus kapitalo nuosavybės vertybinių popierių, nuosavybės vertybinių popierių, kuriais prekiaujama biržoje, ar kitų nuosavybės vertybinių popierių), nurodytų VII priedo 1 dalies 19 punkte, o nežinomos pozicijos priskiriamos kitų nuosavybės vertybinių popierių klasei.
Šiem nolūkiem riska darījumus, kas nav kapitāla instrumentu riska darījumi, iedala vienā no VII pielikuma 1. daļas 19. punktā minētajām kategorijām (privātie kapitāla instrumenti, biržā tirgojamie instrumenti un citi kapitāla instrumenti), un nezināmos riska darījumus iedala citu kapitāla instrumentu kategorijā.
Ši bendrovė aktyviai valdo Europos įmonių, kurios kotiruojamos biržoje, išleistų vertybinių popierių portfelį.
Šī sabiedrība aktīvi pārvalda vērtspapīru portfeli, ko emitējuši biržā kotēti Eiropas uzņēmumi.
), vertybinių popierių biržoje pasiekia daug daugiau nei jų mažiau rūpestingi varžovai. The Economist
akciju tirgū pārspēj savus mazāk izsmalcinātos līdziniekus. The Economist
Įmonė 1996 m. pradėta kotiruoti biržoje, o 1997 m. kaip viena pirmųjų ir Naujosios ekonomikos Frankfurto prie Maino vertybinių popierių biržoje.
1996. gadā uzņēmums ienāca biržā un 1997. gadā bija viena no pirmajām firmām, kas tika kotēta Frankfurtes Vērtspapīru biržas Jaunajā tirgū.
Koreliacija šiame kontekste reiškia koreliacijos tarp kiekvieną dieną gaunamo pelno iš KIS, kuriomis prekiaujama biržoje, ir nuosavybės vertybinių popierių ar skolos vertybinių popierių indekso ar krepšelio koeficientą.
Korelācija šajā kontekstā nozīmē korelācijas koeficientu starp dienas peļņu no CIU un indeksu vai akciju grozu vai parāda vērtspapīriem, ko tas attēlo
M83 , M84 , M85 akcijos , kurių kainos kotiruojamos pripažintoje vertybinių popierių biržoje arba kitos formos antrinėje rinkoje .
M83 , M84 , M85 akcijas , kuru cenas tiek kotētas atzītā biržā vai cita veida otrreizējā tirgū .
DK Finansų įstaigos vertybinių popierių prekyboje Kopenhagos biržoje gali dalyvauti tik per Danijoje registruotas dukterines įmones.
DK Finanšu iestādes var iesaistīties vērtspapīru tirdzniecībā Kopenhāgenas biržā tikai ar Dānijā reģistrēto filiāļu starpniecību.
EL Finansų įstaigos Atėnų biržoje vertybinių popierių prekyboje gali dalyvauti tik per Graikijoje registruotas dukterines įmones.
EL Finanšu iestādes var iesaistīties to vērtspapīru tirdzniecībā, kas iekļauti Atēnu biržas sarakstā, tikai ar Grieķijā reģistrētu biržas sabiedrību starpniecību.
EL Finansinės institucijos Atėnų biržoje vertybinių popierių prekyboje gali dalyvauti tik per Graikijoje užregistruotas antrines įmones.
EL Finanšu iestādes drīkst veikt Atēnu Biržā kotētu vērtspapīru tirdzniecību tikai caur Grieķijā dibinātiem biržas uzņēmumiem.
vertybinių popierių skolinimo veikla vertybinių popierių trumposios pozicijos
vērtspapīru aizdošanas darījumi
DK finansų įstaigos Kopenhagos vertybinių popierių biržoje vertybiniais popieriais gali prekiauti tik per Danijoje įregistruotas patronuojamąsias įmones.
Nerezidentu procentuālā kapitāla daļa ir jāsamaksā no naudas līdzekļiem no ārvalstīm.
Padėjo AS Eco Baltia grupei rengiantis pirminiam viešam akcijų siūlymui Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir dėl įtraukimo į Rygos vertybinių popierių biržos ir Nasdaq OMX vertybinių popierių biržos oficialius prekybos sąrašus. Sandoris sustabdytas prieš paskelbiant galutinio pasiūlymo kainą (2012)
Konsultējusi a s AS Eco Baltia group par akciju sākotnējo publisko piedāvājumu Varšavas fondu biržā un dubulto akciju kotēšanu Rīgas fondu biržas NASDAQ OMX oficiālajā sarakstā. Šis piedāvājums tika apturēts pirms galējās piedāvājuma cenas paziņošanas (2012)
Tokia pati lengvata taikoma ir tuomet, jei bendrovė vėliau įtraukiama į kitos Europos vertybinių popierių biržos sąrašus, kurioje garantuojamas toks pat investuotojų apsaugos lygis kaip ir Italijos vertybinių popierių biržoje.
Atvieglojumu joprojām var saņemt ar tiem pašiem noteikumiem, ja sabiedrība turpmāk tiek iekļauta citā Eiropas biržas sarakstā, kura garantē ieguldītājiem tādu pašu aizsardzības līmeni, kādu tiem nodrošināja Itālijas birža.
Dėl atsiras du CO2 kainų lygmenys rinkos kaina, naudojama vertybinių popierių biržoje, ir automobilių pramonei pasirinktinai nustatyta kaina.
Tā rezultātā radīsies divi atšķirīgi CO2 cenu līmeņi tirgus cena, ko izmantos vērtspapīru tirgū, un patvaļīgi noteikta cena, ko piemēros autotransporta nozarei.
Dėl atsiras du CO2 kainų lygmenys. rinkos kaina, naudojama vertybinių popierių biržoje, ir automobilių pramonei pasirinktinai nustatyta kaina.
Tā rezultātā radīsies divi atšķirīgi CO2 cenu līmeņi tirgus cena, ko izmantos vērtspapīru tirgū, un patvaļīgi noteikta cena, ko piemēros autotransporta nozarei.
vertybinių popierių atžvilgiu .
gada decembra krājumiem .
vertybinių popierių atžvilgiu .
Šādu 1.7 . apakšpunktu pievieno 1 .
Įsteigiamas Bendrijos vertybinių popierių komitetas Europos vertybinių popierių komitetas (toliau komitetas).
Ar šo izveido Kopienas vērtspapīru komiteju, kuras nosaukums ir Eiropas vērtspapīru komiteja (šeit turpmāk Komiteja ).
Vertybinių popierių centras gali atlikti tik pervedimus vertybinių popierių savininkų sąskaitose.
Apdrošināšanas palīgpakalpojumi nav.
Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos Vertybinių popierių reglamentavimo tikslai ir principai
182. pants
0,40 nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms, kuriomis prekiaujama biržoje, įskaitant kitas trumpalaikes pozicijas, kaip nurodyta 1 dalies 20 punkte ir
0,40 biržā tirgotu kapitāla instrumentu riska darījumiem, ieskaitot pārējās īsās pozīcijas, kā noteikts 1. daļas 20. punktā un
Atsiskaitymas svarbus procesas, kuriuo užtikrinamas vertybinių popierių pateikimas už pinigus po vertybinių popierių sandorio (pavyzdžiui, vertybinių popierių įsigijimo arba pardavimo).
Norēķins ir svarīga procedūra, kas nodrošina vērtspapīru apmaiņu pret naudu pēc vērtspapīru darījuma (piemēram, vērtspapīru iegādes vai pārdošanas).
b) kiekviena bendrovė, firma, asociacija arba juridinis asmuo, kurio kapitalo arba turto akcijomis (dalimis) gali būti prekiaujama vertybinių popierių biržoje
b) ikvienu uzņēmējsabiedrību, apvienību vai juridisku personu, kuras kapitāla daļas vai aktīvus var pārdot biržā
Kesko akcijomis biržoje prekiaujanti įmonė, taip pat turi laikytis vertybinių popierių rinkos reglamentų ir gero įmonių valdymo reglamentų bei nuostatų.
Kesko kā biržā kotētam uzņēmumam ir saistoši arī drošības tirgus noteikumi, kā arī labas korporatīvās vadības noteikumi un vadlīnijas.
Bendrijos, dalyvaujančios Italijos vertybinių popierių biržoje, priklauso įvairiems sektoriams nuo fabrikų iki bendro naudojimo paslaugų, kurie yra atviri tarptautinei konkurencijai.
Itālijas biržas sarakstā iekļautās uzņēmējsabiedrības pieder dažādām starptautiskajai konkurencei atvērtām nozarēm, sākot no rūpniecības līdz sabiedriskajiem pakalpojumiem.
Atsiskaitymų ir kliringo paslaugos, susijusios su fiziniu vertybinių popierių nuosavybės perėjimu, registruojamos Vertybinių popierių centre (Vertybinių popierių kliringo ir atsiskaitymų rūmuose).
Norēķinu un mijieskaita pakalpojumus saistībā ar vērtspapīru īpašnieka maiņu tiek dokumentēti Vērtspapīru centrā (Vērtspapīru mijieskaita un norēķinu birojs).
Atsiskaitymų ir kliringo paslaugos, susijusios su vertybinių popierių fizinės nuosavybės pasikeitimu, registruojamos Vertybinių popierių centre (Vertybinių popierių kliringo ir atsiskaitymų rūmuose).
Norēķinu un ieskaita pakalpojumus visu veidu maksājumiem reglamentē Slovākijas Valsts banka.
Atsiskaitymų ir tarpuskaitos paslaugos, susijusios su fizinės vertybinių popierių nuosavybės pasikeitimu, registruojamos Vertybinių popierių centre (Vertybinių popierių tarpuskaitos ir atsiskaitymų centre).
ikviens ārvalstu pārapdrošinātājs, ko apstiprinājusi apdrošināšanas uzraudzības iestāde (pamatojoties uz piesardzīgiem kritērijiem), var piedāvāt pārapdrošināšanas vai retrocesijas pakalpojumus Kiprā inkorporētām un licencētām apdrošināšanas sabiedrībām.

 

Susijusios paieškos: Vertybinių Popierių Biržoje - Frankfurto Vertybinių Popierių Birža - Vertybinių Popierių Dileris - Skolintų Vertybinių Popierių Pardavimo - Vertybinių Popierių Birža - Vertybinių Popierių Birža Aktas - Vertybinių Popierių Makleris - Vertybinių Popierių Makleriai - Biržoje -