Vertimas "vertybinių popierių birža" Latvijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Latvijos

Birža - vertimas : Vertybinių popierių birža - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Šiandien pakankamai gerai žinome, kad Europoje yra prižiūrima JAV vertybinių popierių birža.
Pašlaik Eiropā mēs esam pietiekami iepazinušies ar to veidu, kādā tiek uzraudzītas ASV biržas.
Čia įsikūrusi šalies svarbiausia vertybinių popierių birža ir Europos centrinis bankas, tad Frankfurtas yra galingas finansų centras.
Tajā atrodas valsts galvenā fondu birža un Eiropas Centrālā banka, kas padara Frankfurti par spēcīgu finanšu centru.
vertybinių popierių skolinimo veikla vertybinių popierių trumposios pozicijos
vērtspapīru aizdošanas darījumi
NT1vertybinių popierių biržaNT2 kotiravimas vertybinių popierių biržoje NT3 rinkos kapitalizacija NT2 vertybinių popierių kainaNT1 vertybinių popierių biržos sandorisNT1 vertybinių popierių emisija laisvas kapitalo judėjimas
NT1vērtspapīru emisija kapitāla brīva kustība
vertybinių popierių atžvilgiu .
gada decembra krājumiem .
vertybinių popierių atžvilgiu .
Šādu 1.7 . apakšpunktu pievieno 1 .
Įsteigiamas Bendrijos vertybinių popierių komitetas Europos vertybinių popierių komitetas (toliau komitetas).
Ar šo izveido Kopienas vērtspapīru komiteju, kuras nosaukums ir Eiropas vērtspapīru komiteja (šeit turpmāk Komiteja ).
Bratislavos vertybinių popierių biržoje gali prekiauti tik vertybinių popierių biržos nariai.
DK finanšu iestādes var iesaistīties vērtspapīru tirdzniecībā Kopenhāgenas biržā tikai ar Dānijā inkorporētu meitasuzņēmumu starpniecību.
Vertybinių popierių centras gali atlikti tik pervedimus vertybinių popierių savininkų sąskaitose.
Apdrošināšanas palīgpakalpojumi nav.
Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos Vertybinių popierių reglamentavimo tikslai ir principai
182. pants
Atsiskaitymas svarbus procesas, kuriuo užtikrinamas vertybinių popierių pateikimas už pinigus po vertybinių popierių sandorio (pavyzdžiui, vertybinių popierių įsigijimo arba pardavimo).
Norēķins ir svarīga procedūra, kas nodrošina vērtspapīru apmaiņu pret naudu pēc vērtspapīru darījuma (piemēram, vērtspapīru iegādes vai pārdošanas).
Atsiskaitymų ir kliringo paslaugos, susijusios su fiziniu vertybinių popierių nuosavybės perėjimu, registruojamos Vertybinių popierių centre (Vertybinių popierių kliringo ir atsiskaitymų rūmuose).
Norēķinu un mijieskaita pakalpojumus saistībā ar vērtspapīru īpašnieka maiņu tiek dokumentēti Vērtspapīru centrā (Vērtspapīru mijieskaita un norēķinu birojs).
Atsiskaitymų ir kliringo paslaugos, susijusios su vertybinių popierių fizinės nuosavybės pasikeitimu, registruojamos Vertybinių popierių centre (Vertybinių popierių kliringo ir atsiskaitymų rūmuose).
Norēķinu un ieskaita pakalpojumus visu veidu maksājumiem reglamentē Slovākijas Valsts banka.
Atsiskaitymų ir tarpuskaitos paslaugos, susijusios su fizinės vertybinių popierių nuosavybės pasikeitimu, registruojamos Vertybinių popierių centre (Vertybinių popierių tarpuskaitos ir atsiskaitymų centre).
ikviens ārvalstu pārapdrošinātājs, ko apstiprinājusi apdrošināšanas uzraudzības iestāde (pamatojoties uz piesardzīgiem kritērijiem), var piedāvāt pārapdrošināšanas vai retrocesijas pakalpojumus Kiprā inkorporētām un licencētām apdrošināšanas sabiedrībām.
Europos vertybinių popierių komitetas
Eiropas Vērtspapīru komiteja
Vertybinių popierių rinkų programa
Vērtspapīru tirgu programma
Pajamos iš vertybinių popierių
Ieņēmumi no vērtspapīriem
Europos vertybinių popierių komitetas
Eiropas Vērtspapīru komiteja
2MOKĖJIMOIR VERTYBINIŲ POPIERIŲ ATSISKAITYMOSISTEMOS
2.MAKSĀJUMU UN VĒRTSPAPĪRU NORĒĶINU SISTĒMAS dalībvalstu bankām (maksājumu plūsma starp dalībvalstīm).
16AUTOMATINIO VERTYBINIŲ POPIERIŲ SKOLINIMOSISTEMA
AUTOMATIZĒTĀ VĒRTSPAPĪRU AIZDEVUMUPROGRAMMA
Grynosios vertybinių popierių pajamos
Tīrie ienākumi no vērtspapīriem
pajamos iš vertybinių popierių
ienākumus no vērtspapīriem
Vertybinių popierių biržos AB
Uz šīm personām attiecas nosacījums par pastāvīgo dzīvesvietu.
Vertybinių popierių rinkos sektorius
EE lauksaimniecībā izmantojamas zemes un mežu, kā arī pierobežas zonas zemes pirkšana ir atrunāta.
vertybinių popierių skolinimo sutartis
vērtspapīru aizdevuma līgums
Europos vertybinių popierių komitetas
Eiropas Vērtspapīru komiteja
Vertybinių popierių išankstiniai sandoriai
Nestandartizēti nākotnes darījumi ar vērtspapīriem
nuosavybės vertybinių popierių pretenzijos
kapitāla instrumentu prasības
NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POZICIJOS
KAPITĀLA INSTRUMENTU RISKA DARĪJUMI
Nuosavybės vertybinių popierių rizika
Kapitāla risks
b) Fondo išleistų vertybinių popierių pirkėjai ar turėtojai dėl šių vertybinių popierių ir
b) Fonda emitēto vērtspapīru pircēji vai turētāji attiecībā uz šādiem vērtspapīriem un
Vertybinių popierių centras gali atlikti tik pervedimus į vertybinių popierių savininkų aktyvų sąskaitas.
Vērtspapīru centrs var veikt tikai pārskaitījumus uz īpašuma kontiem, kas pieder vērtspapīru īpašniekiem.
Vertybinių popierių centras gali atlikti tik pervedimus į vertybinių popierių savininkų aktyvų sąskaitas.
Norēķinu un ieskaita pakalpojumus, kas attiecas uz vērtspapīru fiziskā īpašuma maiņu, reģistrē Vērtspapīru centrā (Vērtspapīru mijieskaita un norēķinu iestāde).
dalyvavimas vertybinių popierių emisijoje, įskaitant vertybinių popierių emitento garanto veiklą, išskyrus iždo obligacijas
Ārvalstu ieguldījumu sabiedrībai vai ieguldījumu fondam jāsaņem Finanšu ministrijas izsniegta atļauja, lai pārdotu savus vērtspapīrus vai ieguldījumu sertifikātu vienības Slovākijas Republikā atbilstīgi tiesību aktiem.
Bendrovės steigimo dokumentuose turi būti nurodyta vertybinių popierių birža prekybą vykdančioje šalyje, pagal kurios nustatytas kainas bendrovė toje šalyje vykdys visus nebiržinius sandorius.
Sabiedrības dibināšanas dokumentos jābūt norādītai tai fondu biržai tirdzniecības valstī, kuras cenas nosaka tās cenas, par kādām minētā sabiedrība veic darījumus ārpus fondu biržas šajā valstī.
Jeigu konvertuojamų skolos vertybinių popierių, keičiamų skolos vertybinių popierių ar skolos vertybinių popierių su varantais emitentas nėra akcijų emitentas, informaciniame biuletenyje turi būti
Ja emitents, kas emitē konvertējamās parādzīmes, maiņas parādzīmes vai parādzīmes ar papildu tiesībām, nav attiecīgo akciju emitents, tad prospektā jāiekļauj
Šiais tikslais ne nuosavybės vertybinių popierių pozicijos priskiriamos vienai iš klasių (privataus kapitalo nuosavybės vertybinių popierių, nuosavybės vertybinių popierių, kuriais prekiaujama biržoje, ar kitų nuosavybės vertybinių popierių), nurodytų VII priedo 1 dalies 19 punkte, o nežinomos pozicijos priskiriamos kitų nuosavybės vertybinių popierių klasei.
Šiem nolūkiem riska darījumus, kas nav kapitāla instrumentu riska darījumi, iedala vienā no VII pielikuma 1. daļas 19. punktā minētajām kategorijām (privātie kapitāla instrumenti, biržā tirgojamie instrumenti un citi kapitāla instrumenti), un nezināmos riska darījumus iedala citu kapitāla instrumentu kategorijā.
ECB, dalyvaudamas Europos vertybinių popierių komitete, prisidėjo prie ES reguliavimo darbo vertybinių popierių srityje.
ECB sniedza savu ieguldījumu ES regulatīvajā darbā vērtspapīru jomā, darbojoties Eiropas Vērtspapīru komitejā.
Jei šiuo tikslu kredito įstaiga negali atskirti privataus kapitalo nuosavybės vertybinių popierių, nuosavybės vertybinių popierių, kuriais prekiaujama biržoje, ir kitų nuosavybės vertybinių popierių pozicijų, ji laiko tokias pozicijas kitomis nuosavybės vertybinių popierių pozicijomis.
Ja šiem nolūkiem kredītiestāde nespēj izšķirt privāto kapitāla instrumentu, biržā tirgojamos un citus kapitāla instrumentu riska darījumus, tā attiecīgos riska darījumus pielīdzina citiem kapitāla instrumentu riska darījumiem.
Patikslinimas dėl vertybinių popierių perkainojimo dėl kainos yra susijęs su vertybinių popierių vertės nustatymo svyravimais , atsirandančiais dėl vertybinių popierių apskaitoje nurodytos arba pardavimo kainos .
Korekcija attiecībā uz vērtspapīru cenas pārvērtēšanu attiecas uz vērtspapīru vērtības svārstībām , kas rodas sakarā ar izmaiņām cenā , ar kādu vērtspapīrus iegrāmato vai tirgo .
Jei siekdama šių tikslų kredito įstaiga negali atskirti privataus kapitalo nuosavybės vertybinių popierių, nuosavybės vertybinių popierių, kuriais prekiaujama biržoje, ir kitų nuosavybės vertybinių popierių pozicijų, ji laiko tokias pozicijas kitomis nuosavybės vertybinių popierių pozicijomis
Ja šiem nolūkiem kredītiestāde nespēj izšķirt privāto kapitāla instrumentu, biržā tirgojamos un citus kapitāla instrumentu riska darījumus, tā attiecīgos riska darījumus pielīdzina citiem kapitāla instrumentu riska darījumiem
Jei šiuo tikslu kredito įstaiga negali atskirti privataus kapitalo nuosavybės vertybinių popierių, nuosavybės vertybinių popierių, kuriais prekiaujama biržoje, ir kitų nuosavybės vertybinių popierių, pozicijų, ji laiko tokias pozicijas kitomis nuosavybės vertybinių popierių pozicijomis arba
Ja šiem nolūkiem kredītiestāde nespēj izšķirt privāto kapitāla instrumentu, biržā tirgojamos un citus kapitāla instrumentu riska darījumus, tā attiecīgos riska darījumus pielīdzina citiem kapitāla instrumentu riska darījumiem vai
Vertybinių popierių perkainojimas dėl kainos
Vērtspapīru cenas pārvērtēšana
Europos vertybinių popierių komitete ( ESC )
Eiropas Vērtspapīru komitejā ( EVK )
e) sutartims dėl vertybinių popierių.
e) vērtspapīru līgumiem.

 

Susijusios paieškos: Frankfurto Vertybinių Popierių Birža - Vertybinių Popierių Birža - Vertybinių Popierių Birža Aktas - Vertybinių Popierių Biržoje - Vertybinių Popierių Dileris - Skolintų Vertybinių Popierių Pardavimo - Vertybinių Popierių Makleris - Vertybinių Popierių Makleriai - Birža - Darbo Birža -