Vertimas "proteguoti" Latvijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Latvijos

Proteguoti - vertimas : Proteguoti - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Europa neturėtų ignoruoti arba proteguoti Jungtinių Amerikos Valstijų, o Jungtinės Amerikos Valstijos Europos.
Eiropa nedrīkst parādīt ignoranci vai protekcionismu attiecībā uz Savienotajām Valstīm, un tāpat Savienotās Valstis attiecībā uz Eiropu.
Klientai nori proteguoti savo verslą, kur jie turi tiesioginę prieigą prie jos savininkų ir vadovų, nei didesnio pelno, kur jie gali patenkinti tik pardavimo atstovai.
Klienti izvēlas aizstāvēt biznesu, kur viņi ir tieša piekļuve saviem īpašniekiem un vadītājiem, nekā lielākā kapitālsabiedrība, kur viņi var tikai tiktos ar pārdošanas reps.
Šalys pripažįsta, kad pagrindinių principų ir teisių darbe pažeidimas negali būti laikomas priežastimi ar kitaip naudojamas teisėtam santykiniam pranašumui įgyti ir kad darbo standartų nereikėtų naudoti prekybai proteguoti.
Katra Puse nodrošina, ka atbilstīgi tās tiesību aktos paredzētām pārsūdzēšanas vai turpmākas pārskatīšanas procedūrām šādu lēmumu īsteno un savā darbībā ņem vērā birojs vai kompetentā iestāde saistībā ar attiecīgo administratīvo rīcību.
Šalys pripažįsta, kad pagrindinių principų ir teisių darbe pažeidimas negali būti laikomas priežastimi ar kitaip naudojamas teisėtam santykiniam pranašumui įgyti ir kad darbo standartai neturi būti naudojami prekybai proteguoti.
Puses atkārtoti apstiprina apņemšanos veicināt starptautiskās tirdzniecības attīstību tādā veidā, kas sekmētu ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanu un esošo un nākotnes paaudžu labklājību, un nodrošināt, ka šis mērķis tiek iekļauts un atspoguļots visos to tirdzniecības attiecību līmeņos.