Vertimas "perkėlimas į filialą" Latvijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Latvijos

Perkėlimas - vertimas : Perkėlimas - vertimas : Perkėlimas - vertimas : Perkėlimas į filialą - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

KWrite perkėlimas į KParts
KWrite ports uz KParts
Perkėlimas į nacionalinius įstatymus
Pārņemšana valstu tiesību aktos
Perkėlimas į nacionalinę teisę
Transponēšana valsts tiesību aktos
Perkėlimas į nacionalinės teisę
Pārņemšana
Perkėlimas į nacionalinę teisę
Pāreja
Perkėlimas į nacionalinę teisę
Transpozīcija valstu tiesībās
perkėlimas į nacionalinę teisę
transponēšana
Perkėlimas į metinį biudžetą
Pārvēršana gada budžetā
Perkėlimas į nacionalinę teisę
XXIX N PIELIKUMS
Perkėlimas į nacionalinę teisę
Transpozīcija
Perkėlimas į nacionalinę teisę
Pārņemšana
WBK PERKĖLIMAS Į LBB
WBK NODOŠANA LBB
WKA PERKĖLIMAS Į LSH
WKA IEKĻAUŠANA LSH
WAK PERKĖLIMAS Į LSH
WAK IEKĻAUŠANA LSH
Pirmas perkėlimas į KDE 2
Sākotnējā pārnešana uz KDE 2
d) perkėlimas į žemesnę pakopą
d) līmeņa pazemināšana
Perkėlimas į nacionalinės teisės aktus
Pārņemšana valsts tiesību aktos
Perkėlimas į valstybių narių teisę
Pārņemšana dalībvalstu tiesību sistēmā
Perkėlimas į nacionalinius teisės aktus
Pārņemšana
Perkėlimas į nacionalinės teisės aktus
Pārņemšana valstu tiesību aktos
Direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę
Transponēšana
Perkėlimas į nacionalinis teisės aktus
Transponēšana
Perkėlimas į nacionalinius teisės aktus
Transponēšana
5. Embriono perkėlimas į gimdą
5. Embriju pārnešana uz dzemdes dobumu.
Rekomendacija perkėlimas į kitą darbą ( )
Ieteikums Darbavietas atstāšana A
Perkėlimas į nacionalinės teisės aktus
Pārņemšana
Perkėlimas į nacionalinės teisės aktus
Transponēšana
Perkėlimas į galutinai apdorotas atliekas
Pārskaitīšana uz kondicionētiem atkritumiem
Perkėlimas į laikinai saugomas atliekas
Pārskaitīšana uz saglabājamiem atkritumiem
Direktyvos perkėlimas į nacionalinės teisės aktus
Transponēšana
Perkėlimas į nacionalinę teisę ir įgyvendinimas
Transponēšana un īstenošana
Perkėlimas į aukštesnę arba žemesnę klasę
Lielāka un mazāka komforta apstākļi
Turinys Adresinė Adresinės perkėlimas į telefoną
Saturs Kontakti Kā iegūt kontaktus savā tālrunī
Klaviatūros perkėlimas į kairę arba dešinę
Pārvietojiet tastatūru pa kreisi vai pa labi
Laikina išimtis darbo vietos perkėlimas į užsienį
Tādējādi, uz jums vairs neattieksies tiesības jūsu vecajā zemē, jūs varēsiet sākt tās iegūt jaunajā , neatkarīgi no tā vai jūs dzīvojat jaunajā darba valstī vai nē.
51 straipsnis Perkėlimas į nacionalinę teisę
Pārvaldība
Perkėlimas į 4, 5, 6 kategorijas
Pārcēlums uz 4., 5., 6. kategoriju
TC (perkėlimas į galutinai apdorotas atliekas)
TC (pārskaitīšana uz kondicionētiem atkritumiem)
Jos galėjo tai padaryti įkurdamos filialą valstybėje narėje, į kurią nori persikelti, ir tada šį filialą sujungdamos su jau egzistuojančia bendrove.
Tās varēs šādi rīkoties, izveidojot filiāli tajā dalībvalstī, uz kuru tās vēlas pārcelties, un pēc tam apvienojot esošo kompāniju ar šo filiāli.
i ) BTP eksploatacijos perkėlimas į pakaitinį centrą
i ) SSP darbības pārcelšana uz alternatīvu darbības vietu
Perkėlimas į nacionalinę teisę ir taikymo data
Pārņemšana un piemērošanas datumi
Perkėlimas į nacionalinius teisės aktus ir taikymas
Transponēšana valstu tiesību aktos un piemērošana
Direktyvos nuostatų perkėlimas į nacionalinius teisės aktus
Pārņemšana valsts tiesību aktos
Įmonių perkėlimas atsižvelgiant į regioninę plėtrą (balsavimas)
Pārvietošanās reģionālās attīstības kontekstā (balsojums)
Derybų perkėlimas į NATO garantuoja nedalumo įgyvendinimą.
Pārrunu nodošana NATO garantē nesadalītas sistēmas ieviešanu.

 

Susijusios paieškos: Perkėlimas -