Vertimas "pakankamai lėšų" Latvijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Latvijos

Pakankamai - vertimas : Pakankamai - vertimas : Pakankamai lėšų - vertimas : Pakankamai lėšų - vertimas : Pakankamai - vertimas : Lėšų - vertimas : Pakankamai lėšų - vertimas : Lėšų - vertimas : Pakankamai lėšų - vertimas : Pakankamai lėšų - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Jau pakankamai lėšų nutekėjo.
Pietiekami daudz līdzekļu jau ir aizplūduši.
Jai skirta pakankamai daug lėšų.
Šai programmai ir piešķirts diezgan ievērojams budžets.
Mes į tai neinvestuojame pakankamai lėšų.
Mēs neieguldām tajā pietiekamus resursus.
VAOP tam neturėjo pakankamai likvidžių lėšų.
VAOP nebija pietiekamas likviditātes.
Pakankamai lėšų bus skiriama migracijos politikai, įskaitant Frontex.
Pietiekami līdzekļi būs pieejami migrācijas politikai, tostarp FRONTEX aģentūrai.
tik tiems, kurie neturi pakankamai lėšų ir (arba)
tikai tiem meklētājiem, kuriem nav pietiekamu līdzekļu un vai
b) tik tiems, kurie neturi pakankamai lėšų ir (arba)
b) tikai tiem meklētājiem, kuriem nav pietiekamu līdzekļu un vai
Tai grindžiama būtinybe užtikrinti pakankamai lėšų Komisijos numatytoms išlaidoms.
Pamatojums ir tāds, ka ir nepieciešams garantēt pietiekamus līdzekļus Komisijas ierosinātajiem izdevumu posteņiem.
Pradėti skirti pakankamai lėšų transporto infrastruktūros ir institucijų išlaikymui.
Sākt pietiekamu resursu rezervēšanu transporta infrastruktūru un iestāžu uzturēšanai.
Direktyvoje taip pat užtikrinama nemokama teisinpagalba asmenims, neturintiems pakankamai lėšų.
Direktīva arī nodrošina piekļuvi bezmaksas juridiskajai palīdzībai tiem cilvēkiem, kam nav pietiekamu līdzekļu.
Nepaprastai svarbu skirti pakankamai lėšų švarių tvarių technologijų plėtrai remti.
Tāpēc ir nepieciešams atbilstošs finansējums, lai atbalstītu videi nekaitīgas un ilgtspējīgas tehnoloģijas.
Vertinant, ar turima pakankamai lėšų, gali būti atsižvelgiama į stipendijas.
Vērtējot, vai ir pieejami pietiekami finanšu līdzekļi, var ņemt vērā stipendijas.
Užtikrinti reguliavimo institucijų nepriklausomumą, kompetenciją ir skirti joms pakankamai lėšų.
Nodrošināt regulatīvo iestāžu neatkarību, pietiekamus resursus un speciālas zināšanas.
Tai reiškia, kad Europos Sąjunga neužtikrino, jog būtų pakankamai lėšų jos nustatytoms užduotims įvykdyti. Kaip ir neužtikrino, kad būtų pakankamai lėšų įgyvendinti užsienio politikos prioritetams.
Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība nav nodrošinājusi pietiekamu resursu pieejamību, lai izpildītu uzdevumus ko tā noteikusi ne arī tā ir nodrošinājusi pietiekamus līdzekļus, lai īstenotu ārpolitikas prioritātes.
Siekiant šio tikslo valstybėms narėms turi būti skirta pakankamai papildomų lėšų.
Šim nolūkam dalībvalstīm jābūt pieejamiem pietiekamiem papildu līdzekļiem.
(13) Vertinant, ar turima pakankamai lėšų, gali būti atsižvelgiama į stipendijas.
(13) Vērtējot, vai ir pieejami pietiekami finanšu līdzekļi, var ņemt vērā stipendijas.
Kadangi šiosšalys įprastai neturi pakankamai lėšų patruliuoti savo išskirtinėjeekonominėje zonoje (pranc.
Viņiem nav jāizpilda nekādas saistības attiecībā uzkrājumu saglabāšanu (kontroles, kvotu ievērošana, selektīvākuzvejas rīku iegāde u.c.).
Jei šiems tikslams nebus skirta pakankamai lėšų, iniciatyva bus nieko verta.
Ja šo mērķu sasniegšanai nebūs pieejami pietiekami finanšu resursi, tad šī iniciatīva paliks vien tukši vārdi.
Siekiant tai užtikrinti, svarbu nariams, komitetams ir frakcijoms suteikti pakankamai lėšų.
Lai to nodrošinātu, ir būtiski nodrošināt deputātiem, komitejām un politiskajām grupām pietiekamus līdzekļus.
Vis dėlto svarbu skirti pakankamai biudžeto lėšų ES išorės tikslams atstovauti
Taču ir būtiski, lai Eiropas Savienības rīcībā būtu budžeta resursi, kas nepieciešami, lai sasniegtu tās ārējās pārstāvības mērķus.
Jos pranešimo esm pagrindinžmonių teisturėti pakankamai lėšų, leidžiančių jiems oriai gyventi.
Šī ziņojuma pamatā ir cilvēku pamattiesības uz pietiekamiem resursiem, lai viņi varētu dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi.
Šis nesusipratimas kilo dėl beprasmiško ministrės atsisakymo skirti pakankamai lėšų kaimo plėtrai.
Šīs apkaunojošās situācijas iemesls ir ministres nepamatotais atteikums piešķirt pietiekamus līdzekļus lauku attīstībai.
Po to nebebus galima reikalauti, kad įrodytumėte, jog turite pakankamai lėšų gyventi Italijoje.
Kolīdz jums būs šādas tiesības, jums vairs nevajadzēs pierādīt, ka jums ir pietiekami iztikas līdzekļi, lai uzturētos Itālijā.
Jos pagrindinistikslas užtikrinti, kad kiekvienoje komercinio banko sąskaitoje būtų pakankamai lėšų mokėjimams atlikti.
Tās galvenais mērķisirnodrošināt,laivisu komercbanku kontos būtu pietiekams naudas līdzekļu daudzums maksājumu veikšanai.
Asmenys, neturintys pakankamai lėšų, turi gauti nemokamąteisinępagalbą, jei tai reikalinga dėl teisingumo interesų.
Juridiskāpalīdzība tiek sniegta tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu, ciktāl šīpalīdzība irnepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu tiesiskuma īstenošanu.
Jei priešpriešinio mokėjimo nurodymo lėšų nepakanka atitinkamam mokėtojo mokėjimo nurodymui vykdymo fazėje apmokėti , nustatoma , ar mokėtojo MM sąskaitoje yra pakankamai lėšų .
Ja ieskaita maksājuma rīkojumi nenodrošina pietiekami daudz līdzekļu attiecīgajam maksā tāja maksājuma rīkojumam ievades pozīcijā , nosaka , vai ir pietiekama pieejamā likviditāte maksātāja MM kontā .
Jei priešpriešinio mokėjimo nurodymo lėšų nepakanka atitin kamam mokėtojo mokėjimo nurodymui vykdymo fazėje apmokėti , nustatoma , ar mokėtojo MM sąskaitoje yra pakankamai lėšų .
Ja ieskaita maksājuma rīkojumi nenodrošina pietiekami daudz līdzekļu attiecīgajam maksātāja maksājuma rīkojumam ievades pozīcijā , nosaka , vai ir pietiekama pieejamā likviditāte maksātāja MM kontā .
Skirti pakankamai lėšų integracijai ir paremti šioje srityje dirbančias vietos bei regionų valdžios institucijas.
Paredzēt integrācijai pietiekamus finanšu līdzekļus un atbalstīt vietējās un reģionālās pašvaldības, lai tās darbotos šajā jomā.
Toliau Konkurencijos tarybai skirti reikiamą kiekį lėšų ir pakankamai žmogiškųjų išteklių, turinčių tinkamą kvalifikaciją.
Turpināt nodrošināt Konkurences padomi ar pietiekamiem finanšu līdzekļiem un atbilstīgi kvalificētu personālu.
Valdžios institucijos nebegali reikalauti, kad įrodytumėte, jog turite darbą, pakankamai lėšų, sveikatos draudimą ir pan.
Tas nozīmē, ka varasiestādes vairs nevar jums prasīt, lai pierādāt, ka jums ir darbs, pietiekami līdzekļi, veselības apdrošināšana u.t.t.
Valstybės finansavimas tenkinant visuomeninių transliuotojų poreikius turi būti tęsiamas ir tam privalome turėti pakankamai lėšų.
Finansējumam arī turpmāk jāatbilst sabiedrisko pakalpojumu vajadzībām, un mums ir vajadzīgs pietiekams budžets šo vajadzību apmierināšanai.
Vis dėlto jokia ES strategija negali būti rimtai vertinama, jei nėra pakankamai lėšų jai įgyvendinti.
Tomēr neviena ES stratēģija netiks uztverta nopietni, ja tās īstenošanai trūks pietiekamu resursu.
Jame taip pat pabrėžta, kad reikia skirti pakankamai lėšų tinkamai stebėsenai ir ES gamintojų paramai.
Tajā ir arī uzsvērta nepieciešamība piešķirt pietiekamus līdzekļus, lai veiktu pienācīgu uzraudzību un atbalstītu ES ražotājus.
Svarbu turėti pakankamai lėšų, o dalies biudžeto skyrimas negali būti laikomas tikra pabėgėlių perkėlimo programa.
Ir svarīgi, lai būtu pieejams pienācīgs finansējums, lai gan, piešķirot tikai daļu no budžeta, mēs to nevaram uzskatīt par īstu bēgļu pārvietošanas programmu.
Europos Sąjunga silpna, nes jos biudžetas pernelyg mažas, todėl ji neturi pakankamai lėšų konkrečioms priemonėms.
Eiropas Savienība ir vāja, jo tās budžets ir pārāk mazs, un tai nav pietiekami daudz naudas konkrētiem pasākumiem.
Tai taip pat suteiks puikią galimybę iki kitų metų finansinės perspektyvos ryžtingai teikti pakankamai lėšų.
Tā arī būs lieliska iespēja nākamajā finanšu perspektīvā sevi spilgti apliecināt, nodrošinot atbilstošus līdzekļus.
Teisinės konsultacijos turėtų būti teikiamos nemokamai, bent jau tada, kai auka neturi pakankamai finansinių lėšų.
Ir jānodrošina bezmaksas juridiskā pārstāvība vismaz tajos gadījumos, kad cietušajai personai nav pietiekamu finanšu līdzekļu.
Be to, jei siūlomas teisės aktas sukelia finansinių padarinių, Parlamentas patikrina, ar numatyta pakankamai lėšų.
Turklāt, ja priekšlikumam ir finansiāla ietekme, Parlaments pārliecinās, vai ir paredzēti pietiekami finanšu resursi.
skyriuje nurodyta, kad BNFL atidėjo pakankamai lėšų, kurių užteks apmokėti fiksuotas THORP eksploatacijos nutraukimo išlaidas.
7.3. iedaļā tika norādīts, ka BNFL bija atlicis pietiekami daudz naudas, lai samaksātu par THORP fiksētām slēgšanas izmaksām.
skyriuje nurodyta, kad BNFL atidėjo pakankamai lėšų, kurių užteks apmokėti fiksuotas SMP eksploatacijos nutraukimo išlaidas.
7.3. iedaļā tika norādīts, ka BNFL bija atlicis pietiekami daudz naudas, lai samaksātu par SMP fiksētām slēgšanas izmaksām.
3. a) Tinkama finansinė padėtis tai turėjimas pakankamai lėšų įmonės tinkamai veiklos pradžiai ir tinkamam administravimui.
3. a) Piemērots finansiālais stāvoklis nozīmē pietiekamu finansiālo resursu pieejamību, lai nodrošinātu pienācīgu uzņēmuma darbības sākšanu un tā vadību.
Apskaitos pareigūnas užtikrina, kad jo institucija turėtų pakankamai lėšų grynųjų pinigų reikalavimams, atsirandantiems vykdant biudžetą, padengti.
Grāmatvedis nodrošina, ka iestādei, kurā viņš strādā, ir pietiekami līdzekļi, lai apmierinātu prasības pēc skaidras naudas, kuras rodas, izpildot budžetu.
Iš mūsų kompromiso taip pat gausime pakankamai lėšų šiuo metu laikytis Europos įsipareigojimų Kosove ir Palestinoje.
Šis kompromiss pagaidām sniegs pietiekami daudz līdzekļu mūsu saistībām ar Kosovu un Palestīnu.
Norima sukurti aljansą, kuris būtų pasirengęs susidurti su klimato kaita, bet Komisija tam neatideda pakankamai lėšų.
Ideja ir izveidot aliansi, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, bet Komisija tam neparedz pietiekami daudz līdzekļu.
Didėja bendros užsienio ir saugumo politikos svarba, todėl Taryba užtikrins, kad tam būtų numatyta pakankamai lėšų.
Pieaug kopējās ārējās un drošības politikas nozīme, un tāpēc Padome nodrošinās šīm jomām atbilstošu finansējumu.

 

Susijusios paieškos: Pakankamai Lėšų - Moksliniams Tyrimams Skirtų Lėšų - Lėšų Išmokėjimo - Pakankamai - Būti Pakankamai - Pakankamai Gera - Pakankamai Dažnai - Yra Pakankamai - Pakankamai Anksti - Daugiau Nei Pakankamai -