Vertimas "nenorėjau" Latvijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Latvijos

Nenorėjau - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Nenorėjau!
Es negribēju
Nenorėjau.
Es tā negribēju.
Nenorėjau...
Es negribēju...
nenorėjau, atsiprašau, nenorėjau užgauti tavo jausmų.
Es tā negribēju. Atvaino, negribēju tevi aizvainot.
nenorėjau...
Es tā nedomāju!
nenorėjau!
Es tā negribējū!
nenorėjau.
Es nevēlējos.
Nenorėjau trukdyti.
Es negribēju traucēt.
nenorėjau.
Es tā nedomāju.
Atsiprašau, nenorėjau...
Piedod, es ne...
nenorėjau...
Es negribēju.
nenorėjau. Nenorėjau nužudyti to žmogaus. kad tapčiau apiplėšimo bendrininku.
ka viņš... bet aptīrīt māju.
Atleisk Aš nenorėjau
Es tā negribēju.
Nenorėjau jüsų šokiruoti.
Es negribēju jüs šokēt.
Nenorėjau tavęs žadinti.
Negribēju tevi modināt.
Nenorėjau tavęs įskaudinti.
Es negribēju tev nodarīt pāri.
Nenorėjau jos skaudinti.
Es negribēju viņu sāpināt, negribēju.
Nenorėjau siųsti paštu.
Vēlāk. Negribēju to sūtīt pa pastu.
Nenorėjau praleisti progos.
Negribēju palaist garām šādu izdevību.
Aš to nenorėjau.
Es to nevēlos. Katra burvja izlietās asinis ir veltīgi izšķiestas.
Nenorėjau pasirodyti tiesmukas.
Negribēju uzmākties.
Nieko daugiau nenorėjau.
Tas ir vienīgais, ko jeb kad es esmu gribējis.
Nenorėjau jo nuliūdinti.
Negribēju viņu sarūgtināt.
Nenorėjau jai trenkt.
Tas bija netīšām.
Nenorėjau to pasakyt.
Es pajokoju.
Nenorėjau tavęs įžeisti.
Es negribēju aizvainot.
Nenorėjau nieko blogo.
Tas neko nenozīmēja.
Atleisk, aš nenorėjau.
Piedod, ka tevi sarūgtināju.
Taip. Nenorėjau pažadinti.
Es negribēju tevi uzmodināt.
Nenorėjau čia eiti.
Es negribēju šurp nākt.
Nenorėjau jūsų išduoti.
Es negribēju jūs nodot.
Nenorėjau tavęs išgąsdinti.
Negribēju tevi aizbiedēt.
Nenorėjau jūsų jaudinti.
Es negribēju jūs satraukt.
Nenorėjau naudoti specialų swap.
Es negribēju, lai izmantot speciālu swap partīciju.
Atleiskite, sere, aš nenorėjau...
Piedodiet kungs. Es negribēju...
Nenorėjau meluoti. Aš ne
Es negribēju melot, es to negribu.
nenorėjau tavęs trukdyti.
Nebiju domājis tev nostāties ceļā.
nenorėjau tai pasakyti.
Es to nedomāju nopietni.
nenorėjau tavęs nuvilti.
Negribēju likt tev vilties.
Niekada nenorėjau jų sužaloti.
Es nevēlējos viņas nogalināt.
Tikrai nenorėjau jūsų įžeisti.
Es atvainojos. Es tā nedomāju.
nenorėjau būti teisininke.
Es nekad negribēju kļūt par juristi.
Nenorėjau traumuoti jūsų dukrelės.
Negribēju nobiedēt jūsu meitiņu.
Atleisk. Nenorėjau tavęs išgąsdint.
Piedod, negribēju sabaidīt.
Atleisk, bičiuli. Nenorėjau išgąsdint.
Piedod, negribēju nobiedēt.