Vertimas "materiali" Latvijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Latvijos

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Manai, kad ši materiali visata yra viskas?
Tu domā ka šis materiālais Visums ir viss, kas vien ir?
Materiali vizos patvirtinta išmokėjimui forma(Finansinio reglamento 79 straipsnis)
Vīzas nodots samaksai forma(Finanšu regulas 79. pants)
Ir aš materiali mergaitė Ateikit ir pasiimkit mane, berniukai.
Noķeriet mani, zēni!
Taip pat skubiai reikalinga materiali pagalba maistu ir medicinos priemonėmis.
Steidzami vajadzīga materiālā palīdzība pārtikas un medicīniskās palīdzības veidā.
Todėl avanso projektas yra anksčiau vyriausybės išreikštų ketinimų materiali išraiška.
Tādējādi avansa projekts materializē valsts iepriekš izteiktos nodomus.
Materiali projekto nauda yra nuotekų valymui ir gryninimo paslaugų teikimui reikalingi statiniai bei įranga.
Ieguvums ir notekūdeņu attīrīšanas pakalpojuma nodroši nāšanai nepieciešamās ēkas un iekārtas.
Materiali vienoje valstybėje narėje išleistų skolos vertybinių popierių forma turi atitikti toje valstybėje galiojančius standartus.
Tādu parādzīmju materializētai formai, ko emitē tikai vienā dalībvalstī, jāatbilst šīs dalībvalsts standartiem.
Žiemą avaringumas padidėja, nors tokiose avarijose dažniausiai patiriama tik materiali žala, nes važiuojama mažesniais greičiais.
Ziemas apstākļos avāriju risks ir augstāks, neskatoties uz to, ka tās lielākoties ir avārijas bez cietušajiem, jo braukšanas ātrums ir mazāks.
Akcijų, išleistų bendrovių, kurios yra valstybės ne narės vienetai, materiali forma turi būti tokia, kad investuotojai būtų pakankamai apsaugoti.
To akciju materializētajai formai, ko emitē sabiedrības ar trešo valstu piederību, ir jāsniedz pietiekama aizsardzība ieguldītājiem.
Kita, ne tokia materiali, nauda yra tai, kad projektas suteikė plėtros galimybių, nes buvo išbandytos naujos procedūros ir koncepcijos.
Turklāt lai gan šis rezultāts nav tūlītējs radušās paplašināšanas iespējas, jo jaunā kārtība un koncepcijas ir pārbaudītas.
Bendrijos teisės taikymo sritį dėl kitų priežasčių, nes atitinkamai situacijai taikoma tam tikra specifinė materiali EB teisės taisyklė 64.
ir jāietilpst Kopienu tiesību piemērošanas jomā, jo uz konkrēto situāciju ir attiecināma kāda konkrēta materiāla EK tiesību norma 64.
Tai inicijuoti turi Europos sąjunga, nes neprisiimant atsakomybės už būsimą kartą pasauliniu mastu, daroma materiali ir nemateriali žala Europos piliečiams.
Eiropas Savienībai jābūt iniciatorei, jo nespēja uzņemties atbildību pret nākamo paaudzi globālā mērogā tagad rada materiālu un nemateriālu kaitējumu Eiropas pilsoņiem.
Atsižvelgiant į nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, pagal kurią procesinės normos apskritai laikomos taikytinomis visiems jų įsigaliojimo metu nagrinėjamiems teisiniams ginčams, skirtingai nei materiali
Ņemot vērā Tiesas judikatūru attiecībā uz to, ka procesuālās normas parasti attiecas uz visām prāvām, kas ir uzsāktas brīdī, kad tās stājas spēkā, atšķirībā no materiālo tiesību normām, kuras parasti interpretē tā, ka tās
Skolos vertybinių popierių, kuriuos išleido subjektai, esantys valstybės, kuri nėra Bendrijos narė, nacionaliniai subjektai, materiali forma turi būti tokia, kad investuotojai būtų pakankamai apsaugoti.
To parādzīmju materializētajai formai, ko emitē uzņēmumi ar trešo valstu piederību, ir jāsniedz pietiekama aizsardzība ieguldītājiem.
Esu įsitikinęs, kad laukiantis įgyvendinimo projektas nelaikomas vertingu vien dėl to, kokio dydžio materiali suma jam atidėta, o dėl to, kiek veiksmingas jis yra.
Es esmu pārliecināts, ka projekts, kas gaida uz īstenošanu, nekļūst vērtīgs tikai tādēļ vien, cik lielu materiālo līdzekļu summu mēs tam atvēlam, bet tā vērtība ir atkarīga no tā, cik tas ir efektīvs.
Tokiomis aplinkybėmis negalima remtis bendruoju lygybės principu nei siekiant sukurti taikytiną materialią Bendrijos teisės taisyklę, nei siekiant nustatyti, kaip ši materiali taisyklė turėtų būti taikoma.
Šādos apstākļos nav iespējams atsaukties uz vispārējo vienlīdzības principu, lai radītu gan piemērojamu materiālu Kopienu tiesību normu, gan arī noteiktu, kā šī materiālā norma ir jāpiemēro.
Jeigu materiali forma neatitinka valstybėje narėje, kurioje paduota paraiška įtraukti akcijas į biržos oficialųjį prekybos sąrašą, galiojančių standartų, tos valstybės kompetentingos institucijos turi viešai apie tai paskelbti.
Ja materializētā forma neatbilst standartiem tajā dalībvalstī, kurā iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā, tad šīs dalībvalsts kompetentās iestādes dara publiski zināmu šo faktu.
Jeigu materiali forma neatitinka valstybėje narėje, kurioje paduota paraiška įtraukti tuos vertybinius popierius į oficialųjį prekybos sąrašą, galiojančių standartų, tos valstybės kompetentingos institucijos turi viešai tai paskelbti.
Ja materializētā forma neatbilst standartiem tajā dalībvalstī, kurā iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā, tad šīs dalībvalsts kompetentās iestādes dara publiski zināmu šo faktu.
Skolos vertybinių popierių, kuriuos išleido valstybė narė ar jos regiono arba vietos valdžios institucijos ar tarptautinės organizacijos, materiali forma turi būti tokia, kad investuotojai būtų pakankamai apsaugoti.
Tādu parādzīmju materializētai formai, ko emitē trešās valstis, to reģionālās vai vietējās pašvaldības vai starptautiskas publiskas struktūras, ir jāsniedz pietiekama aizsardzība ieguldītājiem.
Jeigu materiali forma neatitinka standartų, galiojančių valstybėje narėje, kurioje paduota paraiška įtraukti tuos vertybinius popierius į oficialųjį prekybos sąrašą, tos valstybės kompetentingos institucijos turi viešai apie tai paskelbti.
Ja materializētā forma neatbilst standartiem tajā dalībvalstī, kurā iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā, tad šīs dalībvalsts kompetentās iestādes šo faktu dara publiski zināmu.
Žinau apie protestus praėjusią savaitę priešais Kinijos diplomatines misijas, kai kurie protestai tapo smurtiniais ir ten buvo padaryta tam tikra materiali žala, o kai kurias misijas protestuotojai blokavo.
Es esmu informēts par pagājušo nedēļu pie Ķīnas diplomātiskajām misijām notikušajiem protestiem, no kuriem daži izvērtās vardarbībā, kuros tika nodarīts neliels materiālais kaitējums un kuros protestētāji nobloķēja dažas misijas.
Plačiausia prasme VVG lygmeniu nustatyta bendradarbiavimo nauda gali būti skirstoma į tris pagrindines kategorijas materiali nauda, nemateriali nauda ir papildomi rezultatai taip pat galima gauti socialinės, techninės ar strateginės naudos.
Vispārīgi runājot, VRG līmenī apzinātos ieguvumus no sadarbības var iedalīt trīs galvenajās kategorijās materiālie, nemateriālie un papildus radušies rezultāti, un ieguvumi varbūt sociāli, tehniski un stratēģiski.
Siekiant įtraukti į biržos oficialųjį prekybos sąrašą akcijas, išleistas bendrovių, kurios yra kitos valstybės narės vienetai ir kurių akcijos turi materialią formą, reikia, kad jų materiali forma atitiktų toje valstybėje narėje nustatytus standartus, ir to užtenka.
Lai oficiālajā sarakstā iekļautu akcijas, ko emitē sabiedrības ar kādas citas dalībvalsts piederību un kurām ir materializēta forma, pietiekams nosacījums ir, ka akciju materializētā forma atbilst tādas citas dalībvalsts standartiem.
Siekiant įtraukti į oficialųjį prekybos sąrašą materialią formą turinčius skolos vertybinius popierius, kuriuos išleido valstybė narė ar jos regiono arba vietos valdžios institucijos, reikia, ir to pakanka, kad jų materiali forma atitiktų toje valstybėje narėje nustatytus standartus.
Lai oficiālajā sarakstā iekļautu parādzīmes, ko kāda dalībvalsts vai tās reģionālā vai vietējā pašvaldība emitē materializētā formā, pietiekams nosacījums ir, ka materializētā forma atbilst tās dalībvalsts standartiem.
Siekiant įtraukti į oficialųjį prekybos sąrašą skolos vertybinius popierius, išleistus subjektų, kurie yra kitos valstybės narės nacionaliniai subjektai ir kurių skolos vertybiniai popieriai turi materialią formą, reikia, ir to pakanka, kad jų materiali forma atitiktų toje kitoje valstybėje narėje nustatytus standartus.
Lai oficiālajā sarakstā iekļautu parādzīmes, ko emitē uzņēmumi ar kādas citas dalībvalsts piederību un kurām ir materializēta forma, pietiekams nosacījums ir, ka parādzīmju materializētā forma atbilst tādas citas dalībvalsts standartiem.
Be to, buvo patikrinti abu būdai ir nustatyta, kad skirtumas yra labai nedidelis, o bet kokius teigiamus skirtumus atsvėrė neigiami skirtumai, t. y. valiutos keitimo kursai nesumažėjo arba nepadidėjo dėl kurio nors vieno iš šių būdų, o jų įtaka galutiniam dempingo skirtumui nebuvo materiali.
Turklāt abas pieejas pārbaudīja un konstatēja, ka atšķirības bija nenozīmīgas un ka jebkuru pozitīvo atšķirību kompensēja negatīva atšķirība, t.i., neviena no abām pieejām rezultātā nedeva ievērojami augstākus vai zemākus maiņas kursus, un šā jautājuma ietekme uz galīgo dempinga starpību nebija būtiska.