Vertimas "ginti" Latvijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Latvijos

Ginti - vertimas : Ginti - vertimas : Ginti - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Ginti savo pilį Ginti pilį nuo įsibrovėlių
Aizstāvēt savu pili Aizstāvēt pili no iebrucējiem
Ginti stiebus.
Pielādēt lielgabalus!
Ginti perimetrą!
Nodrošināt perimetru!
Mano pareiga ginti žmonių teises, ginti žodžio laisvę, ginti žiniasklaidos teisę teikti nemokamą ir pliuralistinę informaciją, nes tai reiškia ginti piliečių teisę visiškai laisvai gauti informaciją.
Mans pienākums ir aizstāvēt cilvēktiesības, aizstāvēt vārda brīvību, aizstāvēt plašsaziņas līdzekļu tiesības piedāvāt brīvu un plurālistisku informāciju, jo tas nozīmētu, ka tiek aizstāvētas pilsoņu tiesības pilnīgi brīvi saņemt informāciju.
Turime ginti juos.
Mums viņi ir jāatbalsta.
Ginti valdovą Kotisą!
Sargājiet karali Kotu!
Turime ginti savus.
Mums jāaizsargā mūsējie.
Eisime ginti Kongo.
Iesim glābt Kongu.
Pakartosiu, kad mums labai svarbu ginti keleivių teises ginti piliečių teises.
Es šajās debatēs vēlreiz atkārtošu to, ka mums ir ļoti būtiski aizstāvēt pasažieru tiesības, aizstāvēt pilsoņu tiesības.
Ginti pilį nuo įsibrovėlių
Aizstāvēt pili no iebrucējiem
Ji turi ginti visus.
Tai ir jāaizstāv ikviens.
Turime aktyviai juos ginti.
Mums viņi ir aktīvi jāaizstāv.
Turime ginti šiuos darbuotojus.
Mums viņi ir jāaizsargā.
Aš prisiekiau tave ginti!
Es zvērēju aizsargāt tevi.
Tu nestojai manęs ginti.
Tu mani neaizstāvēji.
Dievinu tarnauti ir ginti.
Kalpot un sargāt.
Protas išmoko save ginti.
Prāts iemācījies aizsargāties.
priemonės Bendrijos finansiniams interesams ginti,
pasākumiem, kas paredzēti Kopienas finansiālo interešu aizsardzībai,
Pirmasis yra pareigos ginti klausimas.
Pirmais ir jautājums par pienākumu aizsargāt .
ES privalo ginti Europos interesus.
Eiropas Savienībai ir jāaizsargā Eiropas intereses.
Būtina ginti pasaulietiškumą ir demokratiją.
Šajā kontekstā vajag aizstāvēt gan sekulārismu, gan demokrātiju.
Aš neketinu ginti Graikijos pusės.
Es necenšos aizstāvēt Grieķiju.
Praradome teisę ginti savo piliečius.
Mēs esam atteikušies no tiesībām aizstāvēt paši savus pilsoņus.
Kam ginti tik vidaus rinką?
Kāpēc iekšējais tirgus būtu tikai jāaizsargā?
Privalome ginti šį pažangų principą.
Mums ir jācīnās par šo progresīvo līniju.
Privalome nenuolaidžiaudami ginti žmogaus teises.
Mums ir enerģiski jāaizstāv cilvēktiesības.
Todėl tikrai privalome juos ginti.
Tāpēc mums tas ir jāaizsargā.
Kodėl Liušionas turėtu tave ginti?
Kapec Lucianam bija jaaizsarga tevi?
O kaip tokį tipą ginti?
Kā to lai izskaidro?
Matai? Tu gimei ginti meną.
Tu esi dzimis būt par Relikviju mednieku .
Dabar tu jį ginti pradėjai.
Tagad tu viņu aizstāvi.
Dėl šios priežasties vienintelis būdas veiksmingai ginti individus, priklausančius įvairioms mažumų grupėms, yra ginti visą grupę.
Tādēļ vienīgais veids, kā efektīvi aizsargāt dažādu minoritāšu grupu piederīgos, ir visas grupas aizsardzība.
Bradas Pittas nusprendė ginti Holivudo paparaciai.
Breds Pits ir nolēmis aizstāvēt Holivudas paparaci.
Žinoti savo teises ir jas ginti.
lai zinātu savas tiesības un aizstāvētu tās,
Komisija pasilieka teisę ginti savo teises.
Komisija patur savas tiesības šajā jomā.
Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą (žr.protokolą)
Pieprasījums aizstāvēt deputāta neaizskaramību (sk. protokolu)
Turime ginti migrantų gyvybę ir orumą.
Mums ir jāaizsargā migrantu dzīvību un cieņu.
Europos Parlamente turime ginti sąžiningą konkurenciją.
Eiropas Parlamentā mums jāiestājas par godīgu konkurenci.
Galiausiai, norėčiau pakalbėti apie pareigą ginti.
Visbeidzot, es vēlētos runāt par pienākumu aizsargāt.
Dar norėčiau pakalbėti apie pareigą ginti.
Es gribētu atsaukties arī uz tā dēvēto pienākumu aizsargāt.
raštu. Pėsčiuosius reikia ginti iki galo.
rakstiski. Gājējiem ir vajadzīga vislielākā aizsardzība.
Netgi yra organizacijų, siekiančių jas ginti!
Ir pat organizācijas, kas cenšas viņas aizstāvēt!
Todėl teisinga ją ginti ir remti.
Tāpēc mēs to aizstāvam un atbalstām.
Ji gali ginti savo tariamas teises.
Viņa var iestāties par savām šķietamajām tiesībām.
Todėl eurą tikrai verta tvirtai ginti.
Tāpēc ir vērts to labi aizsargāt.

 

Susijusios paieškos: Ginti -