Vertimas "gint" Latvijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Latvijos

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Tave gint neįmanoma!
Tevi nav iespējams aizstāvēt!
Bet kuris doras advokatas galės mane gint.
Ikviens kārtīgs advokāts to pierādīs.
Viešpatie, dėkojam už suteiktą galimybę drauge gint mūsų didingą šalį.
Kungs, mēs Tev pateicamies par iespējām, ko mums esi devis. Mēs kopā varēsim aizsargāt valsti.
Bet nebeturim pietò, kuriuos klanas nori gint. Jò neb ra.
Bet vairs nav to dienvidu, kurus klans vēlējās aizstāvēt.