Vertimas "bylą" Latvijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Latvijos

Byla - vertimas : Byla - vertimas : Byla - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Atstatyti bylą
Veidot jaunu dokumentu
Pridėti bylą
Pievienot filtru
Pašalinti bylą
Aizvākt filtru
Atverti bylą
Atvērt Failu
ĮSTOJIMAS Į BYLĄ a) įstojusios į bylą šalies reikalavimai
2. nodaļa a) personas, kas iestājas lietā, prasījumus
Šioje byloje VRDT ir įstojusi į bylą šalis pralaimėjo bylą.
Izskatāmajā lietā personai, kas iestājusies lietā, tāpat kā ITSB spriedums nav labvēlīgs.
Spausdinti į bylą
Drukāt uz failu
Spausdinti į bylą
Drukāt failā
Įgalinti išvesties bylą
Izvades fails
ĮSTOJIMAS Į BYLĄ
IESTĀŠANĀS LIETĀ b) inspekcijas objektu un mērķi.
ĮSTOJIMAS Į BYLĄ
IESTĀŠANĀS LIETĀ
(Įstojimas į bylą)
Replika un atbilde uz repliku Citi procesuālie raksti
(Įstojimas į bylą)
Pagaidu pasākumi
(Įstojimas į bylą)
Iestāšanās lietā
Įstojimas į bylą
Iestāšanās lietā
Peržiūrėjau Jūsų bylą.
Es pāršķirstiju tavus failus.
Prisimeni Pakrantės bylą?
Atceries to Līča apgabala lietu?
Gerai, keliame bylą.
Labi. Ķeramies klāt.
Noriu pradėti bylą.
Es grasos tiesāties.
Skaičiau tavo bylą.
Railija Hiksa.
Atleiskite, tiriu bylą.
Atvaino, mani gaida lieta.
Sunaikink tą bylą.
Iznīcini tos dokumentus.
Gal kitą bylą?
Kāds cits dokuments.
Informacija apie bylą
Ziņas par lietu
Išklausiusi šalis, sprendimą perduoti bylą vieningai priima tą bylą nagrinėjanti kolegija.
Lēmumu par nodošanu pēc lietas dalībnieku uzklausīšanas vienprātīgi pieņem palāta, kurā šī lieta atrodas izskatīšanā.
Leidus įstoti į bylą, pirmininkas nustato terminą, per kurį įstojusi į bylą šalis turi pateikti įstojimo į bylą paaiškinimą.
Ja iestāšanos lietā atļauj, priekšsēdētājs nosaka termiņu, kurā persona, kas iestājas lietā, var iesniegt iestāšanās rakstu.
Klaida įkeliant konfigūravimo bylą!
Kļūda ielādējot konfigurācijas failu.
Pareigūno asmens bylą sudaro
Ierēdņa personīgajā lietā jābūt
Įstojimo į bylą paaiškinimas
Iestāšanās raksts
b) bylą nagrinėjanti Taryba.
b) ko tai nodod padome, kas izskata lietu.
Aš pailsėti Gardner bylą.
Es atpūsties Gārdnera lietu.
2010 72 sprendžiant bylą .
iztiesāšanā.
Įstojimo į bylą sąlygos
Noteikumi par iestāšanos lietā
Paimkite Sean bylą JK.
Labs piemērs ir Šons no Apvienotās Karalistes.
Tu skaitei jo bylą?
Redzēji čalīša lietu?
Skaičiau tavo bylą, kaprale.
Es papētīju tavu izdienas lietu, kaprāli.
Aš perimsiu jo bylą.
Es pārņemu to lietu.
Ar galėčiau atgauti bylą?
Tajā lietā.
Šią bylą rengiame saugumui.
Gatavojam dokumentus, lai lietu nodotu pretterorisma vienībai.
Panaikinus Reglamentą Nr. 467 2001, Pirmosios instancijos teismas nusprendė nagrinėti bylą kaip bylą dėl
Pēc tam, kad tika atcelta Regula Nr. 467 2001, Pirmās instances tiesa izlēma izskatīt šo lietu kā prasību par apstrīdētās regulas atcelšanu,
Prieš trinant bylą prašyti patvirtinimo
Vaicāt apstiprinājumu dzēšot failu
Neįmanoma rašyti į printcap bylą.
Neizdevās ierakstīt printcap failā.
Įstojimas į bylą (93 straipsnis) ..................... ..................... .................
Iestāšanās lietā (93. pants) ............................... ...............................
Įstojimo į bylą paaiškinime nurodoma
Iestāšanās rakstā norāda
73 straipsnis Atsisakymas nagrinėti bylą
73. pants Atteikšanās izskatīt lietu

 

Susijusios paieškos: Byla - Bankroto Byla - Baudžiamoji Byla - žiūrėti Bylą - Preliminarūs Byla - Drausmės Byla - Raštu Bylą - Prašymo Byla - Darbo Byla - Partijos Byla -