Vertimas "bus išvalytos" Latvijos kalba:


Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Išvalytos nuotekos (Miesto nuotekų valymo direktyva)
Attīrīti notekūdeņi (Direktīva par komunālo notekūdeņu attīrīšanu)
Jūsų kambarys manimi buvo išvalytos, eiti pailsėti.
Jūsu numurs ir iztīrīti, tā iet saņemt atpūsties.
Atkreipkite dėmesį, kad šis įrankis išsaugos tik momentinę nuotrauką prieš uždarydamas darbaknygę, jei darbaknygė bus uždaryta, visos darbo knygos nuotraukos bus išvalytos.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī utilīta saglabās momentuzņēmumu, kas pieejams tikai pirms darbgrāmatas aizvēršanas, ja darbgrāmata ir aizvērta, visi darbgrāmatas momentuzņēmumi tiks iztīrīti.
d) transporto priemonė ir įrenginiai, kuriais buvo vežamos kiaulės, bus nedelsiant išvalytos ir dezinfekuotos pagal 12 straipsnio nuostatas
d) transporta līdzekli un iekārtas, ko izmantoja cūku pārvadāšanā, pēc pārvadāšanas nekavējoties iztīra un dezinficē saskaņā ar 12. pantā minētajiem noteikumiem
Išvalytos nuotėkos yra, jei tik galima, naudojamos pakartotinai.
Attīrītos notekūdeņus izmanto otrreiz, kad vien tas ir pieņemami.
jos būtų patikrintos ir išvalytos, jei įmanoma, prieš naudojimą ir kaskart panaudojus
tās pārbauda un tīra, ja iespējams, pirms un vienmēr pēc lietošanas
Nuotekos arba išleidžiamieji vandenys Į upės baseiną, vandens priimtuvą, išleidžiamos išvalytos nuotekos.
Normālas zonas ūdenstilpe vai tās daļa, kurai nedraud eitrofikācija.
būtų patikrintos ir išvalytos, jei įmanoma, prieš naudojimą ir, visais atvejais, jas panaudojus,
pārbaudīti un tīrīti, ja iespējams, pirms lietošanas un vienmēr pēc katras lietošanas reizes,
kiekvienoje medvilnės valymo įmonėje iš pirmoje įtraukoje minimos medvilnės gautos išvalytos medvilnės kiekį.
attīrītās kokvilnas daudzumu, ko katrs kokvilnas attīrīšanas uzņēmums ieguvis no pirmajā ievilkumā minētā daudzuma.
Reikėtų kruopščiai išvalytos visos raukšlės ant kūno, ypač tose vietose, kur prakaito liaukas.
Tas ir rūpīgi jāiztīra visi grumbas uz ķermeņa, jo īpaši tajās vietās, kur sviedri dziedzeri.
Žaliavinės gyvūninės kilmės gamtinės pintys, išplautos arba neišplautos jūros vandenyje arba paprastai išvalytos
Olu dzeltenumi, žāvēti, nederīgi pārtikai, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu
visos dalys privirintos ir išvalytos, be tarpų šie samteliai lengvai valomi, tinka naudoti autoklavuose.
visas daļas ir metinātas un notīrītas, bez spraugām, viegli tīrāmas un piemērotas izmantošanai autoklāvos.
po gyvūnų sunaikinimo visos ūkio patalpos, kuriose laikomi gyvūnai, buvo kruopščiai išvalytos ir dezinfekuotos
pēc ganāmpulku iznīcināšanas telpās ir veikta visu dzīvnieku novietņu tīrīšana un dezinfekcija
Darbdavys privalo užtikrinti, kad šie drabužiai ir apsaugos priemonės būtų nukenksmintos, išvalytos arba prireikus sunaikintos.
Darba devējam jānodrošina, ka šo apģērbu un aizsarglīdzekļus dezinficē un tīra vai, vajadzības gadījumā, iznīcina.
visa ten esanti įranga, medžiagos ar žaliavos, užkrėstos arba galimai užkrėstos paukščių gripo virusais, kurios negali būti veiksmingai išvalytos, dezinfekuotos ar apdorotos, sunaikinamos
ar putnu gripas vīrusiem inficētas vai varbūtēji inficētas iekārtas, jebkurus tajos esošus materiālus un vielas, ko nevar efektīvi notīrīt un dezinficēt vai apstrādāt, iznīcina
d) visa ten esanti įranga, medžiagos ar žaliavos, užkrėstos arba galimai užkrėstos paukščių gripo virusais, kurios negali būti veiksmingai išvalytos, dezinfekuotos ar apdorotos, sunaikinamos
d) ar putnu gripas vīrusiem inficētas vai varbūtēji inficētas iekārtas, jebkurus tajos esošus materiālus un vielas, ko nevar efektīvi notīrīt un dezinficēt vai apstrādāt, iznīcina
iš ūkių buvo vežami transporto priemonėmis, kurios prieš pakrovimą buvo išvalytos ir dezinfekuotos, į patvirtintą skerdyklą ir pakeliui neturėjo kontakto su pirmiau minėtų reikalavimų neatitinkančiais gyvūnais,
ir transportēti no to saimniecībām uz apstiprinātu kautuvi iztīrītos un dezinficētos transportlīdzekļos, nenonākot saskarē ar citiem dzīvniekiem, kuri neatbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem,
Vieno projekto Latvijoje tikslas buvo gerinti su vandens tiekimu ir nuotekomis susijusias paslaugas, užtikrinant, kad geriamas vanduo ir išvalytos nuotekos atitiktų nacionalinius teisės aktus ir ES direktyvų reikalavimus.
Latvijā kāda projekta mērķis bija uzlabot ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumus, tādējādi nodrošinot, ka dzeramais ūdens un attīrītie notekūdeņi atbilst valsts tiesību aktiem un ES direktīvu prasībām.
Dėl šios priežasties ne visos vietovėje susidariusios nuotekos buvo išvalytos b)kitas įrenginys veikė mažesniu nei numatyta pajėgumu dėl vietos pramonėsšakųišnykimo,o dėltolabaisumažėjo gaunamovan dens,skirto valymui, kiekis.
Tā rezultātā netika attīrīti visi attiecīgajā teritorijā saražotie notekūdeņi b)citaiekārta darbojās ar zemākujaudu nekā plānotstāpēc, kalik vidējavietējorūpniecību, un tā rezultātā krasi samazinājās attīrīšanai saņemtā ūdens daudzums.
Reikėjo 5 milijonų eurų, kad Gard o departamente būtų pašalintos upes užkimšusios nuolaužos ir išvalytos didžiausios upių vagos, o 2,1 milijono buvo skirta damboms ir užtvankoms ekologiškai atstatyti ir įrengti.
Upju sanesto atkritumu savākšanai un upju pamatgultnes attīrīšanai Gārā tika mobilizēti 5 miljoni euro, savukārt 2,1 miljons euro tika izmantots aizsprostu un barjeru atjaunošanai un izbūvei videi draudzīgā veidā.
Joje visos ES valstybės narės, kurios naudojo kasetinius šaudmenis, raginamos skirti pagalbą nukentėjusioms bendruomenėms, teikti joms techninę ir finansinę paramą, kad būtų išvalytos teritorijos ir sunaikintos kasetinių sprogmenų liekanos.
Rezolūcijā visas ES dalībvalstis arī aicinātas sniegt palīdzību skartajiem iedzīvotājiem un palīdzēt novākt un iznīcināt šķembu munīcijas atliekas.
Taip pat pritariu tam, kad ES valstybės narės, kurios naudojo kasetinius šaudmenis, būtų įpareigotos teikti nukentėjusioms bendruomenėms techninę ir finansinę pagalbą, kad būtų išvalytos teritorijos ir sunaikintos kasetinių sprogmenų liekanos.
Atzinīgi es vērtēju arī to, ka visām šķembu munīciju izmantojušajām ES dalībvalstīm tehniski un finansiāli būs jāpalīdz novākt un iznīcināt šķembu munīcijas atliekas.
Gyvūnai buvo vežami, naudojant transporto priemones arba talpyklas, kurios iš anksto buvo išvalytos ir dezinfekuotos, naudojant oficialiai patvirtintas dezinfekavimo priemones, ir taip, kad gyvūnų sveikatos būklė būtų veiksmingai apsaugota.13.2.
Dzīvnieki ir transportēti, izmantojot transportu un konteinerus, kuri ir iepriekš iztīrīti un dezinficēti, izmantojot oficiāli sertificētu dezinfekcijas līdzekli, un tādā veidā, lai nodrošinātu efektīvu dzīvnieku veselības aizsardzības stāvokli.13.2.
5 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų kiaulių pervežimui naudojamos transporto priemonės buvo išvalytos ir dezinfekuotos pagal Direktyvos 2002 60 EB 12 straipsnio nuostatas, ir prieš pervežimą kompetentingų institucijų užplombuotos
transportlīdzekļi, ko izmanto 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto cūku pārvadāšanai, ir iztīrīti un dezinficēti saskaņā ar Direktīvas 2002 60 EK 12. panta prasībām, un pirms pārvadāšanas kompetentā iestāde tos aizzīmogojusi
Šviežia mėsa taip pat gali būti supakuota mėsos išpjaustymo patalpoje, jei eurodėžės, kurios turi atitikti 59 poskyrio b punkto reikalavimus, buvo išvalytos ir išdezinfekuotos prieš atnešant jas į mėsos išpjaustymo patalpą. ,
Svaigu gaļu var iepakot arī gaļas sadalīšanas telpā, ja vien Euro boxes, kam jāatbilst 59. punkta b) apakšpunkta prasībām, ir iztīrītas un dezinficētas pirms to ienešanas gaļas sadalīšanas telpā. ,
Audito Rūmai nustatė, kad būtina skirti daugiau dėmesio užtikrinant, jog valymo įrenginiai būtųtinkamai prijungti prie vandens nutekamųjų vamzdžių tinklo ir kad į įrenginius atitekančios pramoninės nuotekos būtų parengtinai išvalytos, kaip to yra reikalaujama.
Palātaarīnorādīja,ka,izskatotnobeiguma ziņojumus,pirmsatlikušoatbalstalīdzekļu izmaksāšanas Komisijai ir labāk jāuzrauga projektu iznākums. Jāveic pienācīga pēcpārbaude un attiecīgi jārīkojas gadījumos, kad navsniegta prasītāinformācijavai nav sasniegti paredzētie mērķi.
Kaip parodyta 4lentelėje, devyniais atvejais išleidžiamųjų vandenų kokybė neatitiko ESreikalavimų. Buvo nustatytosšios problemos a) paprastai prieš išleidžiant pramonines nuotekas į miestonuo tekų sistemą jos turėtų būti parengtinai išvalytos siekiant išvengti valymoįrenginių veikimo problemų.
Kā norādīts 4. tabulā, deviņos gadījumos izvadītā ūdens kvalitāte neatbilda ES prasībām, untika konstatētasšādas problēmas a) laiizvairītosno problēmām attīrīšanas iekārtas darbībā, rūpnieciskie notekūdeņi pirms tos ievadīšanas pašvaldības cauruļvadu sistēmā parastiirjāattīra.
Mums reikalingas integruotas, išsamus humanitarinis požiūris, kuriuo daug dėmesio būtų skiriama ne nusiginklavimui, bet civilių asmenų apsaugai, padedant jiems įveikti karo padarinius ir užtikrinti, kad sukauptos bombos būtų sunaikintos, o užterštos sritys išvalytos.
Skaidrs ir tas, ka mums vajag integrētu, visaptverošu pieeju, kam ir humanitāra šķautne un kas vērsta ne tikai uz atbruņošanos, bet pāri visam uz civiliedzīvotāju aizsardzību, palīdzot viņiem tikt galā ar kara sekām, vienlaikus nodrošinot to, ka šo bumbu krājumi tiek iznīcināti un ka piesārņotās vietas tiek attīrītas.
Akvakultūros gyvūnai turi būti išsiunčiami į paskirties vietą per kuo trumpesnį laiką transporto priemonėmis, kurios yra išvalytos ir, jei būtina, iš anksto dezinfekuotos bet kuria dezinfekcijos priemone, kuri yra oficialiai patvirtinta siunčiančioje valstybėje narėje.
Akvakultūras dzīvnieki cik vien iespējams īsākā laika posmā jānosūta uz galapunktu, izmantojot transportlīdzekli, kas ir iztīrīts un vajadzības gadījumā iepriekš dezinficēts ar nosūtītājā dalībvalstī oficiāli atļautu dezinfekcijas līdzekli.
nedelsiant išvalytos ir dezinfekuotos po kiekvieno gyvulių pervežimo arba nuo bet kokių produktų, kurie galėtų pakenkti gyvulių sveikatai, o taip pat, jei reikia, kiekvieną kartą prieš pakraunant gyvulius, naudojant kompetentingos institucijos oficialiai patvirtintas dezinfekavimo priemones
izmantojot kompetentās iestādes oficiāli apstiprinātus dezinfekcijas līdzekļus, ir iztīrīti un dezinficēti uzreiz pēc katra dzīvnieku, kā arī produktu, kas varētu ietekmēt dzīvnieku veselību, pārvadājuma, kā arī, ja vajadzīgs, pirms jaunu dzīvnieku iekraušanas
Pagal 1 dalies a punktą leidžiamas gabenimas atliekamas tuoj pat, oficialiai kontroliuojant ir tik tuomet, jeigu valstybinis veterinarijos gydytojas atliko sveikatos patikrinimą ūkyje, o transporto priemonės prieš naudojimą ir po jo buvo išvalytos ir dezinfekuotos.
Ar šā panta 1. punkta a) apakšpunktu atļauto pārvietošanu veic tieši oficiālā uzraudzībā un tikai pēc tam, kad valsts pilnvarots veterinārārsts saimniecībā ir veicis veselības pārbaudi un transportlīdzekļi ir iztīrīti un dezinficēti pirms un pēc to izmantošanas.
2) visos transporto priemonės, naudojamos naminių paukščių, perinti skirtų kiaušinių, valgomųjų kiaušinių ir naminių paukščių lesalo transportavimui privalo būti išvalytos ir išdezinfekuotos iš karto prieš ir po kiekvieno vežimo dezinfekcijos priemonėmis pagal kompetentingos institucijos patvirtintus metodus.
2. visus transportlīdzekļus, ko izmanto mājputnu, inkubējamo olu, pārtikas olu un putnu barības pārvadāšanai, iztīrītu un dezinficētu ar dezinfekcijas līdzekļiem tieši pirms un pēc pārvadāšanas, izmantojot lietošanas paņēmienus, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde.
Kaip bus, taip bus.
Lai tev tāda diena, kāda ir.
Kas bus, tas bus.
Lai notiek, kas notikdams.
Kas bus, tas bus.
Kas būs, tas būs.
d) žalias pienas iš ne apsaugos zonoje esančių ūkių į tas įstaigas vežamas transporto priemonėmis, kurios prieš vežimą buvo išvalytos ir dezinfekuotos ir kurios vėliau neturi jokio sąlyčio su apsaugos zonoje esančiais ūkiais, kuriuose laikomi imlių rūšių gyvūnai.
d) svaigpiena pārvadāšana no saimniecībām, kas atrodas ārpus aizsardzības zonas, uz uzņēmumiem jāveic transportlīdzekļos, kuri pirms pārvadāšanas ir iztīrīti un dezinficēti un kuriem pēc tam nav bijusi saskare ar saimniecībām aizsardzības zonā, kurās tiek turēti pret slimību uzņēmīgo sugu dzīvnieki.
Vienas bus priimtas iki, o kitas bus paliktas. 17 35 Du bus ne grindstone kartu. Vienas bus priimtas iki, o kitas bus paliktas. Dviejų bus srityje. Vienas bus priimtas iki, o kitas bus paliktas.
Viens tiks uzņemti, un otra paliek aiz. 17 35 Divi būs tecīla kopā. Viens tiks uzņemti, un otra paliek aiz. Divi būs jomā. Viens tiks uzņemti, un otra paliek aiz.
Todėl kas bus, tas bus.
Tālab ej.
Bus gražiau, kai bus baldai.
Iekārtosies, būs lieliski.
Šviežiai paukštienai skirtos transporto priemonės negali būti naudojamos gyvūnams ar kitiem produktams, galintiems pakenkti mėsai arba ją užteršti, vežti, nebent tos transporto priemonės iškrovus tokius produktus būtų švariai išvalytos, išdezinfekuotos ir, jei būtina, iš jų būtų pašalinti blogi kvapai.
Transportlīdzekli svaigai mājputnu gaļai nedrīkst izmantot dzīvu dzīvnieku vai citu tādu produktu pārvadāšanai, kas var gaļai būt kaitīgi vai var to inficēt, ja vien tos pēc šo produktu izkraušanas rūpīgi iztīra, dezinficē un vajadzības gadījumā dezodorē.
Taigi, kas bus mano jas taurių ir, gerai bus, vėl, kurie negali patikėti, vėl bus gerai ir kurie bus norėjo, bus .
Tātad, kas jūs gonna tic viņiem krūzes, arī būs, Iara kas netic, Iara būs labi un kurš būs gribēja, būs .
pašalinus žuvį, ikrus ir gametas, tvenkiniai, įranga ir kitos medžiagos, kurios gali būti užkrėstos, pagal valstybinės institucijos nustatytus reikalavimus kiek galima greičiau turi būti išvalytos ir dezinfekuotos taip, kad būtų pašalintas bet koks pavojus, jog ligų sukėlėjas galėtų išplisti arba išlikti.
pēc zivju, olšūnu un gametu izvešanas tiklīdz iespējams jāiztīra un jādezinficē zivju baseini, iekārtas un jebkurš materiāls, kas varētu būt inficēts, saskaņā ar valsts dienesta paredzētajiem norādījumiem un tā, lai novērstu jebkādu šīs slimības izraisītāja izplatīšanās vai izdzīvošanas risku.
d) žalias pienas iš ne vakcinacijos zonoje esančių ūkių į tas įstaigas vežamas transporto priemonėmis, kurios prieš vežimo operaciją buvo išvalytos ir dezinfekuotos ir kurios vėliau neturi jokio sąlyčio su apribojimų taikymo zonoje esančiais ūkiais, kuriuose laikomi imlių rūšių gyvūnai.
d) svaigpienu no saimniecībām ārpus vakcinācijas zonas uz uzņēmumiem veic transportlīdzekļos, kuri pirms pārvadājuma veikšanas ir iztīrīti un dezinficēti un kuriem pēc tam nav bijusi saskare ar tādām saimniecībām ierobežotā zonā, kurās tiek turēti pret slimību uzņēmīgo sugu dzīvnieki.
Kiek bus kiek bus 8 7?
Cik ir 8 (astoņi) plus 7 (septiņi)?
Bus.
Būs.

 

Susijusios paieškos: Bus Išvalytos - Jums Bus - Jie Bus - Bus - Ten Bus ... - Bus Išleistas - Bus Priimtas - Bus Grąžintas - Bus Malonu Su Sth. - Bus Pristatyti -