Vertimas "įsteigti dokumentus" Latvijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Latvijos

įsteigti - vertimas : įsteigti - vertimas : įsteigti dokumentus - vertimas : įsteigti dokumentus - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Naudokite numeravimo FastTav įsteigti numerį seriją įvairių tipų paslaugų dokumentus, įskaitant tarnybinius daiktų, paslaugų užsakymus, paslaugų sutartis, paslaugų sutartis šablonus, ir trikčių šalinimo.
Izmantojiet numerācija FastTav izveidot ciparu virkni dažādu veidu pakalpojumu dokumentu, tostarp dienesta priekšmetus, pakalpojumu pasūtījumiem, pakalpojumu līgumu, pakalpojumu līgumu veidnes, un problēmu novēršanu.
SCE gali įsteigti
SCE var dibināt šādi
Būtina įsteigti įmonę.
Kravu pārvadājumu aģentūru pakalpojumus ārvalstu personas var sniegt tikai kā dalībnieki Bulgārijas sabiedrībās, dalības apjoms pašu kapitālā nedrīkst pārsniegt 49 , un izmantojot filiāles.
Teikiant1 dalyje numatytus pranešimus, valstybės narės reikalauja, kad kiekviena valdymo įmonė, norinti įsteigti savo filialą kitos valstybės narės teritorijoje, pateiktų tokią informaciją ir dokumentus
Dalībvalstis pieprasa, lai ikviena pārvaldības sabiedrība, kas vēlas izveidot filiāli citas dalībvalsts teritorijā, iesniedzot 1. punktā paredzēto paziņojumu, nodrošinātu šādas ziņas un dokumentus
Tiesiogiai įsteigti filialai negali teikti pagalbinių kelių transporto paslaugų (būtina įsteigti įmonę).
Dzelzceļa pārvadājumi un palīgpakalpojumi
(11) kadangi reikėtų įsteigti patariamąjį komitetą, kurio užduotis padėti Komisijai rengti su vienkartinių paslaugų kabotažo transporto operacijomis susijusius dokumentus ir patarti Komisijai dėl apsaugos priemonių
(11) tā kā būtu jāizveido padomdevēja komiteja ar uzdevumu palīdzēt Komisijai izstrādāt dokumentus attiecībā uz kabotāžas pārvadājumiem neregulāru reisu veidā un sniegt padomus Komisijai par drošības pasākumiem
2) Bendrijoje įsteigti asmenys
2. Kopienā reģistrētas personas nozīmē
Įsteigti IT valdymo komitetą
Izveidot IT koordinācijas komiteju
Aukštos Įsteigti timebottlenecks, prasta
Augstas iestatīšana timebottlenecks, slikta
Komisija nusprendė įsteigti Europostvariosiosenergetikosforumą .
Komisija ir nolēmusi izveidot Eiropas ilgtspējīgas enerģijas forumu .
Audito Rūmai įsteigti 1975m.
Revīzijas palātu izveidoja 1975. gadā.
Galimybė įsteigti teisėjų kolegijas.
Iespējamība izveidot tiesu palātas
Laikotarpis nuo sprendimo įsteigti
Pagāja caurmērā gandrīz divi gadi
Būtina įsteigti komercinį vienetą.
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK saistību nav.
Reikalaujama įsteigti komercinį vienetą.
(CPC 61112, daļa no CPC 6113 un daļa no CPC 6121)
Reikalaujama įsteigti komercinį vienetą.
FI tikai apdrošinātāji, kuru galvenais birojs atrodas Eiropas Savienībā vai kuru filiāle atrodas Somijā, var sniegt tiešās apdrošināšanas (tostarp līdzapdrošināšanas) pakalpojumus.
Reikalaujama įsteigti komercinį vienetą.
Kompetentā iestāde var piešķirt atbrīvojumu no šīs prasības.
Įsteigti Valstybinį narkotikų skyrių.
Izveidot valsts narkotiku kontroles biroju.
kokybės sistemos dokumentus, techninius dokumentus,
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju tehnisko dokumentāciju
BG tiesiogiai įsteigti filialai negali teikti pagalbinių geležinkelio transporto paslaugų (būtina įsteigti įmonę).
Gaisa kuģis jāizmanto tāda gaisa pārvadātāja vajadzībām, kura īpašnieks ir fiziska persona, kas atbilst konkrētiem valstspiederības kritērijiem, vai juridiska persona, kura atbilst konkrētiem kritērijiem attiecībā uz kapitāla īpašumtiesībām un kontroli.
CZ tiesiogiai įsteigti filialai negali teikti pagalbinių geležinkelio transporto paslaugų (būtina įsteigti įmonę).
Apkalpošanas uz zemes pakalpojumu atvērtības līmenis ir atkarīgs no lidostas lieluma.
kurie buvo įsteigti specialiu įstatymu,
kuras ir izveidotas ar īpašu tiesību aktu, un
d) reikalavimas įsteigti garantinį fondą.
d) prasība, ka jāizveido garantijas fonds.
Ty įsteigti baldai, lovos, makiažo ...
Ti izveidot mēbeles, gultas, grims ...
Numatoma įsteigti septynias regioninespatariamąsias tarybas.
Paredzēts izveidot septiņas reģionālāskonsultatīvās padomes.
Prie universitetų įsteigti perspektyvias įmones.
Izveidot kvalitatīvus jauno uzņēmēju atbalsta centrus netālu no augstskolām.
Specialiais įstatymais įsteigti valdymo subjektai
Pārvaldības uzņēmumi, kas izveidoti ar īpašiem likumiem
Būtina įsteigti įmonę (ne filialus).
AT attiecībā uz CPC 633, 8861 8866
Specialiais įstatymais įsteigti valdymo subjektai
Uffiċċju tal Prim Ministru (Premjerministra birojs)
HR reikalaujama įsteigti komercinį padalinį.
IT un UK nepieciešama atbilstība ekonomisko vajadzību pārbaudei.
HR reikalaujama įsteigti komercinį padalinį.
Vadības konsultāciju pakalpojumi
PL reikalaujama įsteigti komercinį padalinį.
SK ziņu un preses aģentūru pakalpojumu ārvalstu piegādātājiem jābūt akreditētiem Slovākijas Republikas Ārlietu ministrijā.
BG reikalaujama įsteigti komercinį padalinį.
Agronomi Agronomi
Įsteigti autonominę investicijų skatinimo agentūrą.
Izveidot autonomu investīciju veicināšanas aģentūru.
Įsteigti apeliacinius ir administracinius teismus.
Izveidot administratīvās tiesas un apelācijas tiesas.
Įsteigti regionines autorių teisių institucijas.
Izveidot reģionālus autortiesību birojus.
įsteigti nacionalinę regioninės plėtros agentūrą
Izveidot valsts reģionālās attīstības aģentūru.
Dokumentus.
Dokumentus!
Dokumentus?
Papīrus?
Dokumentus.
Papīrus.
dokumentus ... ...
šādu( us) dokumentu( us) ...
dokumentus ..
šādu( us) dokumentu( us)
a) įveža ne Bendrijoje įsteigti asmenys
1.160 _BAR_ 07081010 _BAR_ Zirņi (Pisum sativum) _BAR_ _BAR_
i) kurie buvo įsteigti specialiu įstatymu
i) kuras ir izveidotas ar īpašiem tiesību aktiem, un
Jie įsteigti 1975m. ir įsikūrę Liuksemburge.
Revīzijas palātu izveidoja 1975.gadā, un tā atrodas Luksemburgā.

 

Susijusios paieškos: įsteigti - Registracijos Dokumentus - Asmens Tapatybę Patvirtinančius Dokumentus -