Vertimas "trečioji šalis įstojusi į bylą šalis" į kroatų kalba:


  žodynas Lietuvos-Kroatų

Šalis - vertimas : Byla - vertimas : Byla - vertimas : šalis - vertimas : šalis - vertimas : Byla - vertimas : Trečioji - vertimas : Trečioji šalis įstojusi į bylą šalis - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Trečioji šalis
Priloga III.
Trečioji šalis
U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 891 2009 dio I. Šećer po povlasticama CXL zamjenjuje se sljedećim
Trečioji šalis
U unosu koji se odnosi na Novi Zeland točka 4. zamjenjuje se sljedećim
Trečioji šalis
ODJELJAK 8.
Trečioji šalis
PRILOG II.
Trečioji šalis
Provedbena odluka Komisije (EU) 2018 218 оd 13. veljače 2018. o izmjeni Priloga II.
IŠDAVUSI TREČIOJI ŠALIS
Dokumenti iz članka 10. stavka 1. moraju biti ispunjeni čitljivo i neizbrisivim slovima.
Trečioji kilmės šalis
Navesti vrstu pakiranja koristeći jednu od šifri s Popisa šifri 9. u Prilogu II.
įstoti į bylą kaip civilinė šalis
Na EPPO i njegovo osoblje primjenjuje se Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije.
Išdavusi trečioji šalis JAPONIJA
Ured za ekonomske poslove
Trečioji šalis ISO kodas
Uredbi (EZ) br. 152 2009 kako bi se utvrdila odsutnost sastojaka podrijetlom od preživača.
Bet kuri trečioji šalis
17011310 i 17011410
Rinkos ekonomikos trečioji šalis
Damping tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije
Trečioji šalis ISO kodas
Mjesto odredišta
Rinkos ekonomikos trečioji šalis
Međutim, utvrđeno je da su podaci koje je jedina grupa proizvođača izvoznika koja surađuje dostavila u pogledu izvozne prodaje u ostale treće zemlje manjkavi četiri društva povezana s tom grupom i uključena u proizvodnju i prodaju čelične užadi i kabela nisu dostavila zaseban odgovor na upitnik kako je zatraženo.
Trečioji šalis ISO kodas
ili II.3.9. životinja se otprema iz zemlje ili dijela državnog područja zemlje svrstane u sanitarnu skupinu E i podvrgnuta je serološkom testiranju na konjsku kugu kako je opisano u Prilogu IV.
Trečioji šalis ISO kodas
od (datum) do (datum) u (mjesto gospodarstva) u (država članica)
Trečioji šalis arba muitų teritorija
Redni broj
Valstybė narė arba trečioji šalis
ZOI ( )
VALSTYBĖ NARĖ ARBA TREČIOJI ŠALIS
ZOZP ( ) ZOI (X)
VALSTYBĖ NARĖ ARBA TREČIOJI ŠALIS
Sastavljeno u Bruxellesu 11. siječnja 2018.
VALSTYBĖ NARĖ ARBA TREČIOJI ŠALIS
EU br. ES PGI 0005 01174 8.11.2013.
trečioji šalis šalis, kuri nėra Sąjungos valstybė narė ar Norvegija
treća zemlja znači zemlja koja nije ni država članica Unije ni Norveška
Klientus lankyti gali ir trečioji šalis.
Na primarnoj ambalaži treba stajati tekst u kojem se navodi važnost korištenja točne doze i najniža preporučena temperatura radi smanjenja potrošnje energije i vode te smanjenja onečišćenja voda.
Klientus lankyti gali ir trečioji šalis.
Ako konačni proizvod sadržava peroctenu kiselinu i vodikov peroksid kao sredstva za izbjeljivanje te je razvrstan i označen, na primarnoj ambalaži ili tehničkom listu proizvoda pojavljuje se tekst u kojem se navodi da je razvrstavanje i označivanje posljedica prisutnosti peroctene kiseline i vodikovog peroksida koji se tijekom procesa pranja razgrađuju u nerazvrstane tvari.
Trečioji šalis, tikrinanti atitiktį PSS kriterijams
Skup odnosnih izloženosti ima preostalo ponderirano prosječno trajanje od najviše jedne godine, a nijedna od odnosnih izloženosti nema preostali rok do dospijeća dulji od tri godine.
Operacijos rajonas (atviroji jūra trečioji šalis (nurodyti))
Stajalište Europskog parlamenta od 2. veljače 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu) i stajalište Vijeća u prvom čitanju od 17. listopada 2017.
jokia trečioji šalis neturi pirmumo teisės į finansuotiną turtą ir
Nakon što tajništvo OECD a svim sudionicama proslijedi pismeni prigovor, sudionice su dužne učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se postigao dogovor u roku od sljedećih deset radnih dana ( razdoblje 2 ).
Antroje įtraukoje nurodyta tranzito šalis yra tik trečioji šalis, ne ES valstybė narė.
Posebno upućivanje Suda EU a u presudi Achoughbabian odnosi se samo na usklađenost mjera nacionalnog kaznenog prava s Direktivom o vraćanju.
Nesidairyt į šalis!
Gledaj pred sebe.
Nesidairyt į šalis!
Rekao sam, gledaj pred sebe!
,Visi į šalis!
Načini rupu, načini rupu .
Ispanija yra trečioji šalis pasaulyje su daugiau kibernetinių išpuolių CNN
Å panjolska je treÄ a zemlja u svijetu s viÅ e cyber napada CNN
trečioji šalis asmuo ar subjektas, kuris nėra viena iš Šalių.
nužnost pristupa podacima znači pristup klasificiranim podacima koji je ograničen na ovlaštene osobe koje trebaju imati pristup tim klasificiranim podacima radi obavljanja službene dužnosti
Pagal ELH reikalavimus sistemos įgyvendinimą vertina trečioji šalis  sertifikuotojas (vertintojas).
Certifikator procjenitelj posvetit će pažnju stalnom unaprjeđivanju u području zaštite okoliša.
trečioji šalis pateikia tinkamai pagrįstą rašytinį arba elektroninį prašymą ir
zahtjeve u pogledu učinkovitosti, uključujući minimalne specifikacije za tehničku opremu te zahtjeve u pogledu biometrijske učinkovitosti EES a, posebno u pogledu tražene stope lažno pozitivnih rezultata identifikacije, stope lažno negativnih rezultata identifikacije te stope neuspjelih unosa podataka
trečioji šalis yra pateikusi tinkamai pagrįstą rašytinį arba elektroninį prašymą
U slučaju sigurnosnog incidenta u vezi s informacijskim sustavom ETIAS a, agencija eu LISA o njemu obavješćuje Komisiju i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.
Trečioji šalis taip pat manė, kad Komisijos požiūris į NLB neturėjo tvirto teisinio pagrindo
Druga je strana ukazala i na visoku razinu dobiti NLB a i tvrdila da je poslovanje NLB a postalo potpuno neovisno u odnosu na slovenska nadležna tijela.
Google, kaip trečioji šalis, naudoja slapukus, kad pateiktų reklamas internetinėje svetainėje.
Google, kao treće strane dobavljača, koristi kolačiće za posluživanje oglasa na našoj stranici.
Išsiuntimo trečioji šalis Kinija (3), Meksika (3) Jungtinės Amerikos Valstijos (3)
Provedbena odluka Komisije (EU) 2015 557 od 31. ožujka 2015. o izmjeni Priloga I. Odluci 2004 211 EZ u pogledu unosa za Kinu na popisu trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je dopušten uvoz u Uniju živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara (SL L 92, 8.4.2015., str.
Trečioji šalis pati nėra laikoma iš atsinaujinančiųjų išteklių pasigamintos energijos vartotoju.
Direktive 2009 73 EZ, ponajprije pravila za priključivanje na mrežu koja uključuju zahtjeve za kvalitetu i tlak plina te dodavanje mirisa plinu.
Eksportas į Baltijos šalis
Privremene uredbe pristala prikupljati i provjeriti određene podatke nakon RIP a, to je učinjeno u kontekstu tvrdnji o utjecaju tzv. sustava prijevare s PDV om, navodnog kasnijeg jaza između potražnje i ponude predmetnog proizvoda na tržištu Poljske i baltičkih država te neuobičajeno velikog obujma izvoza iz Bjelarusa tijekom RIP a koji je navodno rezultat tih prijevara.
Eksportas į trečiąsias šalis
Osnovne uredbe te su dobili priliku dostaviti primjedbe.
Eksportas į trečiąsias šalis
Dampinška marža
Iš atsinaujinančiųjų išteklių pasigamintos energijos įrenginį gali nuosavybės teise turėti trečioji šalis arba jį gali administruoti įrengti, eksploatuoti, be kita ko, fiksuoti jo rodmenis, ir techniškai prižiūrėti trečioji šalis su sąlyga, kad trečioji šalis laikosi iš atsinaujinančiųjų išteklių pasigamintos energijos vartotojo nurodymų.
Države članice, kada je to relevantno, zahtijevaju od operatora prijenosnih sustava i operatora distribucijskih sustava da na svojem državnom području objave tehnička pravila u skladu s člankom 8.

 

Susijusios paieškos: Trečioji šalis - Byla - Bankroto Byla - Baudžiamoji Byla - žiūrėti Bylą - Preliminarūs Byla - Drausmės Byla - Raštu Bylą - Prašymo Byla - Darbo Byla -