Vertimas "blokas termofikacijos elektrinė" į kroatų kalba:


  žodynas Lietuvos-Kroatų

Blokas - vertimas : Blokas - vertimas : Elektrinė - vertimas : Elektrinė - vertimas : Blokas - vertimas : Blokas - vertimas : Blokas - vertimas : Elektrinė - vertimas : Blokas termofikacijos elektrinė - vertimas : Elektrinė - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Blokas... A į kiemą. Blokas...
Odjeljenje A u dvorište.
BLOKAS
BLOCK
Blokas
Blokirano
Blokas.
Neuspjesno.
Blokas
Monomer vinilklorida
Elektrinė rida
U dijelu II., Nepotpuna vozila stranica 2., kategorija vozila M1 , kategorija vozila N1 , kategorija vozila M2 i kategorija vozila N2 , točka 49. zamjenjuje se sljedećim
Elektrinė galia
U slučaju zatvorenog kućišta koljenastog vratila proizvođači moraju osigurati da ventilacijski sustav motora sprečava ispuštanje bilo kakvog plina iz kućišta koljenastog vratila u atmosferu.
Elektrinė trauka
Mjere zaštite na radu i sigurnosti pri radu na sustavima ubrizgavanja.
10 blokas
Blok 10
Blokas 7
Blok 7
s blokas
s blok
p blokas
p blok
d blokas
d blok
f blokas
f blok
s blokas
s blok
p blokas
p blok
d blokas
d blok
f blokas
f blok
Esamas blokas
Valjana (satna srednja vrijednost)
Naujas blokas
Onečišćujuće tvari parametri
Esamas blokas
Kotao na krutu biomasu i ili treset
Naujas blokas
33,5 do  38
IDKC blokas
Jedinica za uplinjavanje koja je izravno povezana s kotlom s prethodnom obradom sintetskog plina
Esamas blokas
Niži olefini
Naujas blokas
Poliklorirani dibenzodioksini i dibenzofurani
Dažnių blokas
Tablica 1.
Elektrinė gali sprogti.
Vaša elektrana može eksplodirati.
Tai sena elektrinė.
Ovo je stara elektrana.
Yra tokia elektrinė.
Postoji elektrana.
Elektrinė rida mieste
Opća oznaka ekoinovacija (p1)
Elektrinė rida (EAER)
Uštede emisija prema WLTP u g km (ako je primjenjivo)
E Elektrinė mašiną
Tijekom uhodavanja primjenjuju se iste specifikacije temperature ulja kao i za redovno ispitivanje.
10 blokas pro
Blok 10 pro
Darius Stounas. Blokas...
Darius Stone, odjeljenje A.
Puikus blokas, Veberi.
Odlično!
Blokas 1 . Biula.
Jedinica 1, Beulah.
Kurą deginantis blokas
Ispuštanje (u prihvatno vodno tijelo) na točki gdje emisija izlazi iz postrojenja bez daljnjeg naknadnog pročišćavanja.
Naujas blokas 79
nova jedinica
Kurą deginantis blokas
Bakar
Sieros išgavimo blokas
Ukupni organski ugljik izražen kao C uključuje sve organske spojeve (u vodi)
Kumeno oksidacijos blokas
Višak fosgena apsorbira se primjenom organskog otapala i vraća u postupak
Tu nežinai kokius žodžius aš iškenčiau, visiškas blokas, visiškas blokas.
Ne znaš kako sam bio suh, totalna blokada,
Blokas 1, 2 4
Blok 1, 2 4
Blokas 2, 2 8
Blok 2, 2 8
Blokas 3, 4 4
Blok 3, 4 4

 

Susijusios paieškos: Termofikacijos įrenginiai - Elektrinė - Elektrinė Viryklė - Atominė Elektrinė - Elektrinė Krosnis - Rusvųjų Anglių Elektrinė - Hidroakumuliacinę Elektrinę - Anglių Elektrinė - Saugojimo Elektrinė - Centrinė Elektrinė -