Vertimas "tai yra todėl kad " Korėjiečių kalba:


  žodynas Lietuvos-Korėjiečių

Todėl - vertimas : Todėl - vertimas : Todėl - vertimas : Todėl - vertimas : Todėl - vertimas : Todėl - vertimas : Todėl - vertimas : Todėl - vertimas : Todėl - vertimas : Todėl - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Tai todėl, kad atitinkami kampai yra sutampa
삼각형ABC와 삼각형XYZ는 닮은 삼각형이 되고
Todėl tai yra psi.
그러니까 이것이 𝜓입니다
Todėl galime pasakyti, kad tai yra mano virusas.
여기 귀여운 바이러스가 있습니다
Todėl kad tai kalėjimas.
철 펜의 의미는 펜이라고 하면 철이라고 표현하지 않지
Todėl tai ir yra magiška.
멋진 파티입니다 포프 씨
Taip yra todėl, kad Jūs
왜냐하면 여러분들 자신이,
Jeigu manote, kad taip yra todėl, kad mums visa tai yra neįdomu klysite.
그 이유가 단순히 무관심이라고 생각하면, 그건 옳지 않습니다.
LADY CAPULET Tai yra todėl, kad išdavikas žudikas gyvena.
반역자의 살인자가 살고 있기 때문입니다 LADY CAPULET.
Pasirodo, tai todėl, kad naujovės standartas yra per žemas.
알고보니, 이것은 신상품 기준이 너무 낮기 때문이라고 해요.
Tai ne todėl, kad jis ar ji yra kvaili.
그건 그들이 어리석어서가 아닙니다.
Todėl galime pasakyti, kad tai yra bakterijų teisę čia.
여기에 그려 보겠습니다
Ir tai yra todėl, kad tėvas paprasčiausiai nežinojo, kad sūnui reikėjo tai išgirsti.
그건 부친이 아들이 그 말을 듣기를 필요했다는 걸 몰랐기 때문이죠.
Ne todėl, kad tai nereikšminga. Ne todėl, kad mums nerūpi.
사소한 일이라서 그런것도, 관심이 없어서 그런 것도 아니죠.
Todėl, kad tai buvo tikra.
왜 이렇게 가슴이 아픈거죠?
Todėl, kad tai nemalonu, tėti.
하고 싶은 게 없어?
Todėl, kad tai paradoksas! Ir...
왜냐면 그건 모순이니까!
Todėl galime pasakyti, kad tai yra X ir Thats Y
자, XY를 더 길게 그렸습니다
Todėl tai yra septyni kilogramą masė.
그래서 이것은 7킬로그램 추인 것입니다
Taip yra todėl, kad esi miręs.
넌 죽었으니까
Todėl tai yra psi, tai taip pat psi.
그래서 이 각이 𝜓이면 저 각도 𝜓입니다
Todėl, kad tai yra didžiulė problema ir ji komplikuota ir kebli.
이것이 아주 큰 문제이기도 하고, 굉장히 복잡하고 혼란스러운 것이기 때문입니다.
Ir todėl, kad tai yra pykinanti ir kartu įpareigojanti vieta būti.
왜냐하면 그곳은 성나게 하는 곳이었고, 매력적인 곳도 아니었기 때문이죠.
Kodėl? Todėl, kad tai labai svarbu.
왜냐구요? 그게 가장 적절하기 때문입니다.
Ir taip yra ne todėl, kad jos paleistuvauja, o todėl, kad trūksta žinių.
이유는 그들의 성생활이 문란해서가 아니라 무지했기 때문입니다.
Todėl bakterijos tai yra kokie antibiotikai žudo.
자, 박테리아는 백신으로 없앨 수 있습니다.
Todėl tai yra pati galingiausia altruizmo forma.
이것은 가장 강력한 형태의 이타주의적 행동이지요.
Todėl, kad trikampiai yra vienintelės standžios konstrukcijos.
왜냐하면 삼각형만이 경직된 구조이기 때문입니다.
Ne todėl, kad mums tai sako lygybės dėsnis, bet todėl, kad jaučiame tai štai čia.
'계산적인 게 아니라 우리 감정이에요'
Sukčiavimą pasirinkau todėl, kad tai yra įdomu, bet taip pat todėl, kad tai, manau, paaiškina situaciją akcijų rinkose, į kurią dabar patekome.
부정행위를 고른 이유는 그게 흥미롭기도 하고 또 이것이 시사하는 바가 있어섭니다. 현재의 주식시장 상황에 대해서요.
Jis yra! Todėl.
산이 거기 있으니까!
Todėl, kad šis skaičius yra dešimtyse arba tai, kad 4 yra dešimtyse parodo, jog jis vaizduoja 40.
사실 그것이 십의 자리에 있을 때 뜻하는 것은 또는 4가 십의 자리에 있다는 사실은 그것이 40과 같다는 것을 보여주는 것입니다
Todėl galime pasakyti, kad tai čia bandysiu eyeball ji kad ten yra apskritimo centras.
그러니까 여기쯤이라고 해봅시다 대충 눈짐작으로 정했습니다 이제 저 지점이 원의 중심입니다
Ir tai yra todėl, kad kiekviena valstybė turi savo atrankos procesas kad su kandidatu
왜냐하면 각 주(states)들이 대통령 후보자를 뽑기 위한 그들만의 선출 과정을 이미 끝냈기 때문입니다.
Jei aš atkreipti skaičius eilutėje todėl tai yra 9, tai yra 1.
수직선에 0과 1을 표시할게요
Ir tai yra todėl, kad aš atiduodu jums kritinę informaciją apie save.
이건 왜냐면 제가 당신에게 제게 관한 비판적인 자료를 주고 있기 때문이예요.
Ji sunki, todėl jaučiasi kad ji yra svarbesnė. Ir tai tikrai šaunu.
이건 무거워요, 그래서 더 중요하게 생각하는 겁니다. 멋지죠.
Tai todėl, kad th , pavasarį savo kelyje.
다시 와서 의미. 회 '봄에는는 방법에 있기 때문입니다.
Tai atsitinka todėl, kad jauni vyrai nusivilia.
바로 젊은 남성들이 불만이기 때문입니다.
Todėl aš tikiuosi, kad jūs tai išgirsite.
잘 들어주세요.
Todėl, kad skaičiavimas yra sudėtingas procesas, štai kodėl.
글쎄요, 그것은 계산하기가 정말 어렵습니다, 그게 바로 문제지요.
Todėl tai yra apie pusę, kad 75 tai būtų per ketvirtį, tai būtų trys ketvirtadaliai, kuris yra apie 75 , kuris yra tiksliai 75 .
여기쯤이 처음 75 의 절반일 거고 여기는 1 4, 여기는 3 4쯤일 테니
Žinai, kad tai yra.
뭔지 알잖아
Ir jei atrodo, kad problema tik blogėja, tai todėl, nes taip ir yra.
만약에 문제들이 악화가 되는것처럼 보인다면, 그건 정말 그래서 그런겁니다.
Taip yra todėl, kad istoriniai raštai yra skaitmeninami labai dideliais tempais.
그 이유는 역사 기록이 굉장히 빠른 속도로 디지털화되고 있기 때문입니다.
Todėl, kad noriu.
그러고 싶어서

 

Susijusios paieškos: Tai Yra Todėl, Kad ... - Taip Yra Todėl, - Todėl - Tai Reiškia, Kad - Išskyrus Tai, Kad ... - Buvo Tai, Kad - Tai Yra - Tai Yra Darbo - Yra žinoma, Kad - Tai -