Vertimas "tai tada yra" Korėjiečių kalba:


  žodynas Lietuvos-Korėjiečių

Tada - vertimas : Tada - vertimas : Tada - vertimas : Tada - vertimas : Tada - vertimas : Tada - vertimas : Tai tada yra - vertimas :
Raktažodžiai : 그때 다음 그럼

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Ir tada pagaliau, tai 3 yra tūkstantosios.
3은 1000분의 1을 뜻하죠
Esmė yra suprasti tai ir tada padaryti.
결국 생각하고 행동하는게 중요합니다.
Tada, kiek yra?
그럼 몇 명이나 있습니까?
Kaip tada yra?
어떻게 이럴수가 있죠?
Na, jei taip yra, tada tai yra siaubingas erdvės švaistymas.
글쎄요, 그렇다면 엄청난 공간 낭비겠죠.
Na, yra tik viena viltis, tada Kas tai?
글쎄, 한 희망은 그때, 저기. 그게 뭐야?
Tada pajutau tai.
그때 느꼈어
Tada yra ir monarchijos, tai mano vaidmuo bendruomenėje, taigi ...
그리고 군주제도 있습니다. 커뮤니티 안에서 그게 제 역할인데요.
O tai kur tada yra geriau? Koks nors kalnas?
그럼 여기보다 좋은 곳이 어딘데요?
Tai yra labai netikėtas posūkis reikalų , sakė ir kas tada?
이것은 업무의 아주 뜻밖의 차례입니다 나는 말했다, 그리고 그 다음엔?
Tai yra 9 žvaigždės. Tada pridėsime 3 žvaigždutes prie jų.
이와같은
Romeo ir tai yra ne, tada, gerai tarnavo saldus žąsų?
로미오 그리고 그것은 아니 그럼, 잘 달콤한 거위에 제공?
Aš sakau Žinoma, yra. Jie sako Tai tada tu religingas?
제가 물론 있다고 말하면 그들은 그건 종교적인 생각이야 라고 말하죠.
Sovai, jei tai žiūri, tada galbūt yra šansas išgelbėti Aljansą.
쏘, 이 메세질 본다면 연합군을 구할 기회가 있네
Taigi laikas baigėsi) (Aš įdėti daugybos ženklai vėliau) (tai yra keturi... tai šešių... tai aštuoni...) (.. .ir tada tai yra dešimt.
복사하고 붙여넣고 시간이 없으니까 곱셈 부호는 나중에 쓰고 4번째,
Tai, tada aš ne!
그건 그럼하지 않습니다! 빌의 내려 갈 자, 빌! 마스터
Tada tai buvo įdomu.
그땐 좋았지
Tai kur tada esmė?
그럼 뭐가 문제에요?
Nes tada pagalvojau kad tai, ką jaučiu yra kaip pirmykštis klyksmas.
제 마음에 다가왔던 그 생각은 마치 감정 폭발같은 느낌이었기 때문입니다.
Tada aš susirgau vežiu, tai yra, aš sužinojau, kad sergu vėžiu.
그리고 저는 암을 얻었습니다 아니면 제가 암을 가지고 있다는 것을 발견했다고 할 수 도 있겠죠.
Jei visa tai tiesa, tada kodėl mūsų suvokimas yra toks neteisingas?
이 모든것이 사실이라면, 왜 사람들은 잘못하고 있는걸까요?
Tada yra keletas klasikinių veiksmo žaidimų.
그것은 꽤나 큰 전시물입니다.
Kur paslėpti? Tai, tai nematomas žmogus, tada?
내가 어디를 숨기려한다? 이것이 투명 인간을 다음? 을 요청
Tai yra tai.
그건 바로 이런 것이었어요,
Tai yra tai.
이건... 이거야
Niekad nesupratau, tai kaip tada...
저는 항상 이 둘이 어떻게 가능할 수 있는지 모르겠는데..
Tai štai kaip buvo tada.
그런 혼이 살아 있었던 겁니다.
Ir tada tai skamba taip
이건 또 이렇게 들리네요.
Ir nuo tada supratau tai
그 이후에 제가 발견하게 된 것은 이런거에요
Na, tada puiku. Padarykime tai.
그럼 좋아요 저녁 준비하죠
Tai kaip tada įsilaužei į...?
은행이며 런던탑이며 교도소며 다 뚫었냐고?
Tai kodėl tuo užsiimat tada?
그럼 왜 해요?
...tada jūs apie tai žinotumėt!
심각했다면 자네가 알았을 것이다
Taigi, jūs žinote, gal tai yra, gal AB yra 5, XY yra 10 tada mūsų nuolat būtų 2
만약 AB의 길이가 5이고 XY가 10이라면 K값은 2가 될 것입니다
tada bus kunigo paskelbtas nešvariu, nes gyva mėsa nešvari tai yra raupsai.
제사장이 난육을 보고 그를 부정하다 진단할지니 그 난육은 부정한 것인즉 이는 문둥병이며
Nustatykime abiejų dėmenų bendrą daliklį, kuris yra 2, tada tai bus lygu ...
공통분모는 2가 되겠군요 그러므로 이 식은
Todėl tai yra taškas ( B, 0) ir tada galime padaryti šį atstumą, tai yra taško Y Z, kad tai yra taškas (0, Z), tai yra yra savavališka trikampis, bet trikampis gali būti atstovaujama taip
이 점의 y는 c와 동일하고 그러므로 이 점은 (0,c) 그러므로 어떤 임의의 삼각형이든 모두 이런 방식으로 표현될 수 있습니다.
Tai yra.
이건 여기에 딱 걸리게 되어 있어서요
Yra velniškai baisūs ir galingi žmonės, o tada yra jie.
세상엔 별의 별 일이 다 있고 이런 놈들도 있는 거야
Na, kai šimtus kartų . Tada kiek yra?
글쎄, 시대의 몇몇 수백. 그렇다면 얼마나 있습니까?
Ir tada trečiasis veikėjas yra pokonfliktinė valdžia.
마지막 세번째 핵심 참여자는 분쟁 후 정부입니다.
Ir tada devyni plius aštuoni yra spetyniolika.
그리고 9 8 17.
Ir tada tokie dalykai yra idealūs tvarkymui.
저는 이런 풍의 그림은 예술 정리하기에 이상적이지요.
Buvo neįdomus tada, šlykštus yra ir dabar.
그때도 짜증 났고 지금도 짜증 나
Taigi tai yra dvi 10 Lt sąskaitos ir tada šešios 1 Lt sąskaitos.
그러므로 10짜리가 두 장, 1 짜리가 6장 있는 것 입니다

 

Susijusios paieškos: Tada Ir Tik Tada, Jei - Tai Yra - Tai Yra Darbo - Tai Yra Todėl, Kad ... - Tada - Nuo Tada - Jei ... Tada - Bet Tada - Ir Tik Tada - Tik Tada -