Vertimas "tada" Korėjiečių kalba:


  žodynas Lietuvos-Korėjiečių

Tada - vertimas : Tada - vertimas : Tada - vertimas : Tada - vertimas : Tada - vertimas : Tada - vertimas :
Raktažodžiai : 그때 다음 그럼

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Tada!
그럼!
tada...
그럼 좋습니다
Tada...
그럼...
Tada...
다음..
Ir kas tada? Tada, niekas.
그리고요?
Pavogtų, tada.
그럼, 도난,.
Jeigu tada?
어디, 그럼?
Kas tada?
그땐 어떻게하지?
Tada atėjo.
그럼, 어서.
Ir tada?
그래서?
Ir tada...
그랬더니...
Ir tada ?
그리고 그런가?
Tada aš ...
저는 ...
Tada judu.
두 분만 남으셨군요 잘 지내셨나요?
Tada pradedam.
시작하도록 하죠
Sėkmės tada.
행운을 빕니다.
Tada pasilik!
잠깐만! Then stay!
Na, tada...
그래, 이제, 이제...
Kas tada?
그럼 뭐죠?
Na... tada...
그렇담...
Gerai tada.
네 알겠습니다
Tada rūkas.
다음는 안개
Tada žinai.
그럼 알겠군
Ir tada...
그리고...
Tada pasitik.
그렇게 다정하게 굴 필요 없어
Ir tada...
애들은 등교했죠
Tada šaukite.
그럼 쏘게
Ir tada...
그리고 언제였더라...
Tada kas?
그럼 뭐야?
Tada gerai.
좋아
tada suprasi.
그걸 보면 너도 이해할 거야
Kas tada?
어떻게 되죠?
Tada 100.
100달러 주겠다
Kas tada?
그럼 왜 불렀죠?
Tada... pasuku?
그러곤 돌려요?
Na, tada...
알겠어요 그럼 저는...
Tada keliaujam!
그럼 어서 가요!
Tada kieno?
그러면 누가했지?
Kas tada?
제리 사무실로 쳐들어가는 건 어때요?
tada įtarimas.
그리곤...
Kas tada?
조립하고 나면?
Kas tada?
다음엔?
Kas tada?
다음는?
Tada maisto.
그럼 음식을 주시오.
Nuo tada...
그날부터 지금까지

 

Susijusios paieškos: Tada Ir Tik Tada, Jei - Tada - Nuo Tada - Jei ... Tada - Bet Tada - Ir Tik Tada - Tik Tada - Tik Tada, Kai - Net Ir Tada - Tada Vėl -