Vertimas "jautri bet neklasifikuojamos" Korėjiečių kalba:


  žodynas Lietuvos-Korėjiečių

Jautri - vertimas : Neklasifikuojamos - vertimas :
Raktažodžiai : 세포 예민 스프링 코일

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Bet tai jautri tema. Tai skaudu.
그러나 그것은 심장이 멎을 듯 한, 매우 놀라운 일입니다.
Mieloji, jūs pernelyg jautri.
당신 너무 예민
Aš atjaučianti ir jautri.
어떻게 그런 말을 해?
Sulaužysi spyruoklę, ji labai jautri.
오... ! 스프링 코일 떨어져 나가겠다.
Pati žinai, kokia ji jautri.
예민하잖아
Sekantis darbas garsui jautri instaliacija, kurią meiliai pavadinome Pigmėjais .
다음 작품은 소리에 민감한 설치 작품입니다. 우리가 애칭으로 '피그미족'이라고 부릅니다.
Pasakyk jam, kad pasaulis yra švelni ir jautri vieta.
얘가 막무가내 인거야
Kiekviena ląstelė tuo pat metu yra raumens ląstelė, nervinė ląstelė ir šviesai jautri ląstelė.
각각의 세포가 근육 세포이자 신경 세포이자 시각 세포
Jautri ir išlepinta moteris, nepratusi vaikščioti basa, bus negailestinga savo mylimam vyrui, sūnui ir dukteriai
또 너희 중에 유순하고 연약한 부녀 곧 유순하고 연약하여 그 발바닥으로 땅을 밟아 보지도 아니하던 자라도 그 품의 남편과 그 자녀를 질시하여
Bet, bet, bet...
안돼 하
Bet...
하지만..
Bet?
하지만?
bet...
저기요, 오늘 도와 준 건 고맙게 생각하는데요
Bet...
그치만..
Bet...
근데...
bet...
그건 우리가 시저를 죽인 줄 알고...
Bet...
제길. 1번 카메라.
Bet...
도저히
Bet...
그런데...
Bet...
근데
Kirjataimams, Bet Gamului, Bet Meonui,
기랴다임과 벧가물과 벧므온과
Taip, bet... bet ji nebloga.
그러게, 하지만 그녀가 잘못한 것만도 아냐.
persekiojami, bet nepalikti parblokšti, bet nežuvę.
핍박을 받아도 버린 바 되지 아니하며 거꾸러뜨림을 당하여도 망하지 아니하고
Bet jis nenorėjo, bet kokia kaina.
그러나 그는 어떤 가격에 그것을하지 않았을.
Tai sakytu bet kas, bet kas.
돌아버렸을 거야 아픈 과거 없는 사람이 어딨어요?
Bet kas? Kažkas yra, bet kas?
뭐지, 뭐가 있었지?
Bet kas
임의
Bet koksQFontDatabase
임의QFontDatabase
, bet gautas
, 그러나 다음이 들어옴 '
Bet kaip
하지만 어떻게
Bet kaip?
하지만 어떻게?
Bet kam?
하지만 누구에게?
Bet kas?
하지만 뭐?!
Bet nesusitvarkiau.
그런데 아니더라구요.
Bet ne.
분발하다 스스로에 잡아. 하지만 안돼.
Bet nepiktybinis.
는 내가 공공 장소에서 세 사람이 가만있지 않을 꺼야. 난
Gerai, bet ...
좋아, 하지만.. 어쩔 수 없어!
bet nebūtina.
논리적이긴 하나 불필요했다
bet sveikas.
머리가 빙빙 돌고 푹 젖은 것 빼고 나머진 견딜만해요
Atleiskite, bet...
괜찮아
Puiku, bet...
잘됐네, 근데...
Bet sakykim...
하지만 만약 내가 슬리데린에 들어가면...
Bet kodėl?
왜요?
Bet ji...
하지만 그녀가...
Bet ką.
냅킨?

 

Susijusios paieškos: Neklasifikuojamos - Drėgmei Jautri - Temperatūrai Jautri - Bet Koks - Ne Tik ... Bet Taip Pat - Bet Kuriuo Metu, - Ne Bet Koks - Bet Kada - Bet Kur - Bet Kada, Nes -