Vertimas "ir tik tada" Korėjiečių kalba:


  žodynas Lietuvos-Korėjiečių

Tada - vertimas : Tada - vertimas : Tada - vertimas : Tada - vertimas : Tada - vertimas : Tada - vertimas : Ir tik tada - vertimas :
Raktažodžiai : 그때 다음 그럼

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Tik tada bus garantija.
그렇게 증언하면 선장 자리가 보장돼
langelis, ir tada padėkite jį į Petri lėkštelę, ir tada jums leidžia tik pasikartojančius.
배아줄기세포를 하나 떼어다가 배양 접시에 놓고 분열을 시킵니다
Aš buvau tik Princui tada.
난 단지 황태자 그때되었습니다.
Tik tada jo pirštai atsipalaiduoja.
그런 다음만 자신의 손가락으로 휴식을 취하 않았다.
Tik tada aš juos sukonstruodavau.
그런 과정을 다 걸치고 난 후에야 실제로 발명품을 만들죠.
Tik greitai, o tada išeisi.
알았어 대신 빨리 끝내고 가
Pribaikit gyvatę ir tada liks tik jis. Atsiversiu pabaigoje
뱀을 죽이고, 그 자만 남겨 둬.
Tik kelias minutes, tada pilsime lateksą.
2,3분 있다가 라텍스를 부으면
Tik ne tada, kai dirbu aš.
제 배는 안 그랬어요
Kaip tik tada man tavęs gaila.
하도 딱해 보여서 옆에 있어드린 거죠
Tik tada, kai dulkinau tavo močiutę.
너네 할머니 따먹을 때 봤지
Tik ne tada, kai sėdi soste.
왕좌에 앉았을 때는 그럴 필요 없어
Ir tada?
그래서?
Ir tada...
그랬더니...
Ir tada ?
그리고 그런가?
Ir tada...
그리고...
Ir tada...
애들은 등교했죠
Ir tada...
그리고 언제였더라...
Ir kas tada? Tada, niekas.
그리고요?
Net ir tada ji buvo tik tarp moterų liaudies įskaityta.
그때도 그것은 단지 여성 민속 사이 입금했습니다.
Aš taip tik atrodo ir sako Kas aš esu tada?
난 단지까지보고 난 그럼 누가이다 라고할까요?
Mes galėjome tik pasakyti minus ir tada padauginti iš 2
우리는 그냥 마이너스를 먼저 계산한 다음 2를 분배해도 되었을 것입니다.
Tada Blight atsitrenkė į energijos lauką. Tik tok. Tik tok.
그 때 브라이트(7구역 남자)가 전자력장과 충돌했어
Tik ne tada, kai ji stengiasi prasimaitint.
식탁에 놓을 음식 때문에 고군분투하던 때는 아니었지
Tik tada, kai pats tai padarau merginoms.
여자랑 사랑할때 내는 소리는 괜찮아.
Tik tada, jei aš klystu. Nagi, Bobai.
내가 틀렸다면 실수겠죠
Tik nuo tada, kai susidėjau su tavimi.
자네랑 다니며 그렇게 됐어
Padėkosiu tik tada, kai iš ten ištrūksim gyvi ir sveiki, Romai.
여기서 멀쩡히 벗어나기 전까진 아무에게도 고마워 하지 않을 겁니다
Tada troškau tik vieno kad ji saugiai augtų laiminga ir sveika.
테사가 행복하고 건강하게 자라기만을 바랐어
Irtada?
그리고 그 다음엔?
Ir tada taip.
그리고 나서는 이것과 같았지요.
Ir tada beždžionės.
다음은 원숭이들
Tada ir prasidėjo.
그런 식으로요
Na, yra tik viena viltis, tada Kas tai?
글쎄, 한 희망은 그때, 저기. 그게 뭐야?
Tada į kieno katės dėžutę ką tik nusilengvinau?
내가 똥싼 모래박스는 누구 건데?
Aš gyvenau tada kaimo pakraštyje, irtik prarado save per Davenant
나는 그 마을의 가장자리에 살고, 그리고 Davenant의를 통해 자신을 잃었습니다
Ir tada b 6 b 1, kad tik bus b (6 1).
그리고 b 6 b 1 은 b (6 1)이 될 것입니다
Tada Simonas Petras sušuko Viešpatie, ne tik mano kojas, bet ir rankas, ir galvą!
시몬 베드로가 가로되 주여 내 발 뿐아니라 손과 머리도 씻겨 주옵소서
lentelių ir brūkšnys visur dodging padavėjų, vadybininkų ir chuckers, tik tada, kai norite sėdėti ir virškinti.
테이블과 이곳 저곳을 모두 대쉬 필요하면 웨이터, 매니저, 그리고 는거야 chuckers 아웃, 당신이 가만히 앉아 소화 원하는 경우.
Tada prasideda meilė. Tada prasideda ir formuojasi struktūra.
바로 그때 사랑을 알게 됩니다. 바로 그때 규율을 배웁니다.
Kartais dabar ir tada.
가끔 가끔.
Ir tada jis suprato.
그리고 저는 루이스가 깨닫는 것을 보았습니다.
Ir tada aš įklimpau.
이쯤되니 이런 생각에 정말 빠져들었습니다.
Ir tada ji sako
그러더니 아이가 말하길, 엄마,
Ir tada sužinotumėt atsakymą.
우리가 이곳에 2를 넣는 다면 이것은 두개의 10을 의미해요

 

Susijusios paieškos: Tada Ir Tik Tada, Jei - Ir Tik Tada - Tik Tada - Tik Tada, Kai - Tada - Nuo Tada - Jei ... Tada - Bet Tada - Net Ir Tada - Tada Vėl -