Vertimas "atsitikti dėl nelaimingo atsitikimo" Korėjiečių kalba:


  žodynas Lietuvos-Korėjiečių

Dėl - vertimas : Dėl - vertimas : Dėl - vertimas : Dėl - vertimas : Atsitikti - vertimas : Dėl - vertimas : Dėl - vertimas : Dėl - vertimas : Dėl - vertimas : Dėl - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Be mano darbą, nelaimingo atsitikimo,
내 작품뿐만 아니라, 사고
Per daugelį metų jie išleido milijonus, kurdami aplinkai draugiškos įmonės įvaizdį, bet pakako vieno nelaimingo atsitikimo.
오랫동안 그들은 백만 파운드를 사용했습니다 친환경 브랜드라는 신용을 만드는 것에 말이죠, 하지만 작은 하나의 사고가 있었죠.
Kaip tai galėtų atsitikti?
자 이게 어떻게 나타났을까요?
Ar taip gali atsitikti?
그런 일이 있을 수 있어?
Tai neturi atsitikti tik virusų.
내포작용은 바이러스에만 작용하지 않습니다
Tas pats gali atsitikti medicinos sferoje.
이런 상황은 의료 영역에서 일어날 수 있어요.
Tiesa? Tas pats gali atsitikti biržoje.
그렇죠? 이 상황은 주식시장에서 일어날 수 있어요.
Nes vieną dieną gali taip atsitikti.
왜냐면 언젠가는 그래야 할 거야
Po perkūnais. Kaip tai galėjo atsitikti?
어쩌다 일이 이렇게 됐나?
Gerai pagalvojus, tas pats gali atsitikti ir medicinos sferoje.
이렇게 생각하면, 이런 상황은 환자의 입장에서도 일어날 수 있어요.
Ten buvo daug blogiau dalykų, kad gali atsitikti vyro.
남자 일어날 수 더 많은 것들이 있었다.
Įsivaizduokime kas būtų atsitikti jei mes turėjo neigiamos 2 3
2 3 식을 살펴보겠습니다
Tai neturėjo atsitikti, taigi nepasakok man pasakų, mes tave stebėsime.
우리가 만난 것에 대해 떠들지마 계속 지켜볼 거야
Vis bijojau, kad man gali atsitikti kokia nelaimė ar kažkas panašaus.
제가 무슨 사고라도 당하지 않을까 항상 두려웠죠.
Dėl žmonos? Dėl karo.
이리와!
Dėl visko. Dėl visko.
거짓말하는게 아녜요
Juk gali atsitikti, kad kokia nors grupė rimtai organizuosis, pasirodys ir norės balsuot?
만약에 실제로 어떤 그룹의 사람들이 제대로 뭉쳐서 단체로 투표를 해버리면 어떻게 할 것인가요?
Ir kai kitą kartą Kongresas balsuos dėl Pentagono biudžeto, skirdamas jūrų pėstininkams tik 10 , gali atsitikti taip, kad prarasite savarankiškumą ir tapsite Karinio laivyno dalimi.
그렇게 다음 회기 국방 예산 심의에서 해병 예산 10 가 성가시게 보이기 시작하고 그 결과 해병은 해군 소속이 되겠죠
Dėl ko? Dėl darbo? Taip.
그래
Tai yra tai, Aš atsitikti žinoti tiesiog dalykas ar du apie šį Nematomas žmogų.
그 사실은 난 일이 이 투명 인간에 대한 단지 한 두 가지를 알고.
Aš sutinku, kad kiekvienas iš 100 variantų gali man atsitikti ir apspręsti turto dydį.
이 100가지 중 어떤 것이라도 나에게 일어날 수가 있고, 나의 부를 결정하게 될 수가 있어. 입니다.
Ne, tik šiuos atsitiktinius neanalizuoji pasikeitimų, įvykusių ir virusų mutacijos ir bakterijų atsitikti dažnai.
그저 무작위의 변이가 있었고 이런 변이는 바이러스나 박테리아에게는 빈번하게 일어납니다.
Taigi, nors visata ir tęsiasi amžinai, yra baigtinis skaičius dalykų, kurie gali atsitikti visatoje.
그래서 우주가 영원히 지속하더라도 우주에 존재할 수 있는 것들은 한정돼 있습니다.
Tai dėl sistemos, tai dėl struktūros.
시스템의 문제이고, 조직의 문제입니다.
Tai dėl ryšio. Tai dėl santykių.
그것은 연결입니다. 관계고요.
Tai ginčai dėl žodžių, dėl metaforų.
이건 단지 말싸움이고 상징에 관한 토론일 뿐입니다.
Dėl sveikatos? Tiesą sakant, dėl pinigų.
여기서 오래 일했다고 들었소
Tada Petras, pasivadinęs Jį į šalį, ėmė drausti Jokiu būdu, Viešpatie, Tau neturi taip atsitikti!
베드로가 예수를 붙들고 간하여 가로되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 주에게 미치지 아니하리이다
(Juokas) Ir gali atsitikti visiškai priešingai, atvirkščiai.Todėl man iš tiesų patinka kurti žmonių garsų portretus.
(웃음) 정반대의 경우가 나타나기도 하고요. 저는 사람들의 소리로 초상화를 만드는 것을 매우 좋아하는데
Dėl ko?
무엇 때문에 고소를 당한 것일까요?
Dėl sūnaus?
사생활 보호도 필요하고요
Dėl to.
아니, 아니야
Dėl ko?
Henry's right.
Dėl manęs.
위해
Dėl Saros...
사라 얘기가 나와서 말인데
Dėl jo.
이 자 때문이야
Dėl ko?
뭐가 미안한데? .
Dėl mūsų.
우릴 위해서.
Dėl visko.
헤이미치씨
dėl tavęs.
자네에 대해...
Dėl jų.
저들을 위해...
Dėl ko?
뭐에 미쳤는데?
Dėl Nojaus.
노아 때문에요
Dėl jų.
자식들을 위해서요
Dėl tavęs.
당신을 위해

 

Susijusios paieškos: Mirties Dėl Nelaimingo Atsitikimo - Nelaimingo Atsitikimo Darbe - Atsitikti - Dėl (dėl To) - Dėl - Būti Dėl - Derybos Dėl Sutarties - Dėl Saugumo Priežasčių - Dėl Tikslo - Dėl Datos -