Vertimas "yra teikti pasiūlymus dėl" Katalonų kalba:


  žodynas Lietuvos-Katalonų

Dėl - vertimas : Dėl - vertimas : Dėl - vertimas :
Per

Dėl - vertimas : Teikti - vertimas :
Fer

Dėl - vertimas : Dėl - vertimas : Teikti - vertimas : Teikti - vertimas : Dėl - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Įgalinti pasiūlymus
Habilita els suggeriments
Teikti pirmenybę
Prefereix
Naudoti vertimo atminties pasiūlymus
Utilitza el suggeriment de la memòria de traducció
teikti pirmenybę pasirinktam įrenginiui
prefereix el dispositiu seleccionat
Jis turi teikti pasitenkinimą.
Ha d'atorgar satisfaccions.
Teikti melagingas žinias Kongresui...
Fer una falsa representació al Congrés és ... És. .. és ...
Jis norės išgirsti mūsų pasiūlymus.
Voldrà saber la meva opinió sobre què hem de fer.
Siųsti Outlook tipo pseudo alternatyvius pasiūlymus
Envia pseudo contrapropostes semblants a les de l' Outlook
Aplinkos klausimams taip pat taikytinažmonių iniciatyvos teisė, pagal kurią Komisija gali teikti pasiūlymus, to pageidaujant ne mažiau nei 1000000 asmenų.
El nou dretd iniciativa popular (un milió de ciutadans com a mínim) pot forçar la Comissió Europea a realitzar una proposta en matèria de medi ambient.
Taip yra dėl technologijų.
És per la tecnologia.
Kokioms dainoms teikti prioritetą grojant atsitiktine tvarka
Quines peces o àlbums s' han d' afavorir en el mode Aleatori
Teikti pirmenybę HTML formatui prieš įprastą tekstą
Prefereix HTML sobre text pla
laiptais į viršų ir p. Teddy Henfrey pasiūlymus.
les escales i els suggeriments del senyor Teddy Henfrey.
Dėl jūsų verslo, mama yra miręs.
A causa del seu negoci, mare és morta.
Bet yra dalykų, dėl kurių vertėtų jaudintis.
Però hi ha coses que preocupen.
Amberiai yra žinoma dėl savo ištikimybės šeima.
Els Umber són una casa famosa per la seva lleialtat.
Galima būti hedonistu, t.y. didžiausią reikšmę teikti gyvenimo malonumams.
Pots ser hedonista en el present, és a dir que et centres en els plaers de la vida, o fatalista en el present no importa, la teva vida està controlada.
Dėl
Bifurca
Taip yra ne dėl to, kad Venera yra truputį arčiau Saulės.
No és perquè Venus es trobi més a prop del Sol.
Yra tik vienas klausimas, dėl kurio turiu reikalauti.
Només hi ha un punt en què he insistir.
Jų manymu viskas yra puolę dėl uždrausto vaisiaus.
Tot el que diuen cau a causa de la fruita prohibida.
Ar tai dėl fakto, kad tai yra atėjūnai?
És el fet que sigui un atac intencionat de, entre cometes, estrangers?
Taliai yra sukilėliai, nes kovoja dėl savo namų?
Els Tully són rebels perquè lluiten per casa seva?
Taip yra todėl, kad mūsų pačių vaikai yra tokie vertingi ne dėl to, kokie jie yra, o dėl mūsų pačių, dėl to, kaip jie susiję su mumis. Dėl jiems paskirto laiko ir tarpusavio ryšio.
Això és perquè els nostres fills són tan valuosos, no per qui són, sinó per nosaltres, perquè estan molt connectats a nosaltres i pel temps i la connexió.
Na ir trečiasis dalykas dėl išsilavinimo yra tas, kad išsilavinimas yra individualus.
I la tercera cosa sobre la intel ligència és, que es diferent.
Dėl ko?
De quina cosa se'ls acusava?
Dėl ko?
De què?
Dėl ko?
Per què?
Dėl manęs.
Per mi.
Dėl Saros...
Sobre la Sarah.
Dėl ko?
Sobre què?
Dėl ateities.
Sobre el futur.
Taigi, sritis yra atskirtos dėl kažkokių labai svarbių priežasčių.
Hi ha d'haver una raó cabdal que en justifiqui la divisió.
Taip yra dėl to, kad mes pastoviai skleidžiame mikrobus.
I això és perquè nosaltres sempre estam vessant microbis.
Augimas yra ribotas dėl nepakankamų resursų, kurie nepatenkina paklausos.
El creixement està limitat per el recurs essencial amb menor disponibilitat.
Tai yra dėl ko mes turime kovoti, kad išlaikytumėm.
És per això que ens cal lluitar dur per tal de mantenir ho en l'estat actual.
Ožkos, kaip ir piemenys, yra žinomi dėl gyvenimiško būdo.
Les cabres, i també els pastors, són coneguts per el seu temperament tou.
Ne, yra priežastis dėl kurios tu vis dar čia.
No, hi ha d'haver una raó perquè siguis encara aquí.
Susitariama dėl deklaracijos dėl ES ateities.
S acorda una declaració sobre el futur de la UE.
Jaudinkis dėl savęs, ne dėl manęs.
Preocupa't per tu mateixa, no et preocupis per mi.
Europos Komisija Privalo peržiūrėti mūsų pasiūlymus kai pasieksime privalomą milijono parašų ribą
La Comissió Europea ha de considerar les nostres propostes quan assolim el milió de firmes que calen
Jie priima, keičia arba atmeta pasiūlymus, kuriuos gamina ši bauginamai didelė sistema.
En època d eleccions, l Eurocambra és una capsa buida que els electors poden omplir amb els diputats al Parlament Europeu en els quals dipositen la seva confiança.
Atviri duomenys yra svarbūs dėl keletos skirtingų priežasčių ir jos visos yra lygiavertės.
Les Dades Obertes són importants per moltes i diverses raons i cap d'elles és més important que una altra.
Vis dėl to nebuvo, dėl ko jaudintis.
No obstant això, no cal preocuparse'n.
Po daugiau kaip metus trukusių diskusijų Konventas pasiekė bendrą sutarimą Konventas bendrai dėl Europos Vadovų Tarybai pateiktino Konstitucijos projekto.sutarė teikti Konstitucijosprojektą svarstyti būsimaitarpvyriausybineikonferencijai
Després de més d un any de debats, la Convenció va assolir un consens pertransmetre un projecte de Constitució al Consell Europeu.

 

Susijusios paieškos: Tobulinimo Pasiūlymus - Alternatyvius Pasiūlymus - Data Pasiūlymus - Dėl (dėl To) - Yra Dėl To, ... - Teikti Informaciją - Turi Teisę Teikti - Teikti Paramą - Pasiliekame Teisę Teikti - Teikti Sb. Su Sth. -