Vertimas "avarinis Vaikų priežiūra" Katalonų kalba:


  žodynas Lietuvos-Katalonų

Priežiūra - vertimas : Priežiūra - vertimas : Priežiūra - vertimas : Priežiūra - vertimas : Priežiūra - vertimas : Priežiūra - vertimas : Priežiūrą - vertimas : Priežiūra - vertimas : Vaikų - vertimas : Vaikų - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Kalbos priežiūra
Suport d'idioma
Avarinis išėjimas alėjos gale, kambarys 303.
La sortida d'emergència al final del passadís, habitació 303.
Vaikų darželyje?
Jardí d'infància?
Priežiūra išlaiko jo laikrodis kiekvieną vyras akį,
Cura manté el seu rellotge a l'ull de cada persona gran,
Yra vaikų čia!
Hi ha un nen aquí!
Atvykote aplankyti vaikų?
De visita als fills?
Matau daug vaikų.
Veig tot de criatures.
Čia vaikų susitikimas!
Hem quedat per jugar!
Ačiū Jake ne išdavystė man ir priežiūra Demitry.
Gràcies a Jake per no trair a mi i la cura de Demitry.
Kaukė Kaukė! ką priežiūra smalsių akių Dievas citata iškrypimų?
A visard un visard! el que m'importa el que els ulls curiosos És que cita deformitats?
Anglų vaikų gydymo būdas.
Camí Anglès de tractar als nens.
Kas nenori sveikesnių vaikų?
Qui no vol fills més sans?
Ji labai populiari vaikų tarpe.
Els encanta als nens.
Prisiekiu, aš nemušu vaikų . (Juokas)
De veritat, juro que no dono cops de peu als nens. (Riure)
7 tūkstančiai vaikų per dieną.
Set mil nens al dia.
Vaikų leidykla nedirba su vaikais?
Un editor infantil que no treballava amb nens!
Vaikų mirtingumas yra nauja žalia .
La supervivència infantil és la nova ecologia.
Kaip man išugdyti vaikų atkaklumą?
Com puc fer nens valents?
O kas, jei susilauksi vaikų?
I si tenen fills?
Ir būsiu jo vaikų motina.
i tenir fills amb ell.
Šiandien vaikų diena mūsų darbovietėje!
És el Dia dels fills al treball!
Jis tiap pat turėjo 11 vaikų.
També va tenir onze fills.
Vilkolakių prisikėlimas Tut, Tut, vaikų! Sakė.
Anem, anem, fill! , Va dir la duquessa.
Galbūt turite savo vaikų ir galvojate
Potser teniu els vostres propis fills i penseu
Tačiau jos naudą gauna mažai vaikų.
Però només està adaptada a uns quants nens.
Ar pats turi vaikų? Tai nesvarbu.
Tens fills?
Aš neturėsiu žmonos, neturėsiu žemių, vaikų.
No prendré esposa no posseiré terres, no engendraré fills.
Auginija nenuleis akių nuo jūsų vaikų.
I'Eugenia no perdrà de vista els vostres fills.
Čia, apačioje, vaikų mirtingumas, procentas vaikų, kurie išgyvena vaikystę ir pradeda eiti į mokyklą.
I aquí a baix, la supervivència infantil, el percentatge de nens que sobreviuen a la infantesa fins que arriben a l'escola.
Buvo nustatyti didžiuliai skirtumai įvairiose srityse tarp vaikų, kurie atsispyrė pagundai, ir vaikų, kurie pasidavė.
Hi havia diferències enormes entre els nens que havien resistit i els que havien cedit, en molts aspectes.
Kažkas pasakė Alisa pašnibždėjo, kad tai padaryti visiems priežiūra savo verslo! Ak, gerai!
Algú va dir, Alice va murmurar, que ha fet per tot el món ocupant se dels seus propis negoci! ' Ah, bé!
Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas yra Europos Parlamento atliekama demokratinė Sąjungos priežiūra.
I a més de tot el que s ha dit, cal destacar que el Parlament Europeu és l òrgan de control democràtic de la Unió.
Kad ir kokie jie yra talentingi virtuvėje, kartas nuo karto... Reikalinga suaugusiųjų priežiūra.
Encara són talentosos a la cuina requereixen de la meva supervisió.
Bet, mama, tu juk negali turėti vaikų.
Però mama, tu no pots tenir fills .
Nusprendžiau turėti savo vaikų dirbdamas šiame projekte.
Vaig decidir tenir fills quan estava treballant en aquest projecte.
Dauguma vaikų yra visiškai ir nepagydomai akli...)
La majoria dels nens són totalment cecs de forma irreversible...)
Ar matote, metams bėgant vaikų mirtingumas mažėja?
Ho veieu?, així que els anys passen, la supervivència infantil creix.
Ar nešiojiesi savo vaikų nuotraukas, agente Gideonai?
Això es irrellevant. Porta fotos dels seus fills, agent Gideon?
Mes radom ją užkastą po vaikų bokšteliu.
L'hem trobada enterrada sota la glorieta dels nens.
Vaikų žaidimas palyginus su tų ryklių darbeliais.
Sóc Bambi, comparat amb aquests delinqüents.
Atsitinka štai kas du trečdaliai vaikų pasiduoda pagundai.
El que passa és que dues terceres parts dels nens cedeixen a la temptació.
Esu kanadietė, ir esu jauniausia iš septynių vaikų.
Sóc canadenca i la petita de set germans.
Taigi tėvų nuodėmės yra perkeliamos ant vargšų vaikų.
I així els pecats dels pares són revisitats pels pobres nens.
... padeda mums rasti vaikų, galinčių dalyvauti Prakash projekte.)
... ens ajuda a trobar nens que poden prendre part en el Projecte Prakash).
Mes gydome daug daugiau vaikų negu dalyvauja tyrimuose.
Treballem amb menys nens dels que en realitat tractem.

 

Susijusios paieškos: Vaikų Priežiūra - Avarinis - Avarinis Apšvietimas - Avarinis Maitinimas - Avarinis Planas - Avarinis Nusileidimas - Avarinis Stabdys - Avarinis Elektros Generatorius - Avarinis Išjungimas - Finansinė Avarinis -