Vertimas "teritorijų planavimo" į japonų kalbos:


  žodynas Lietuvos-Japonijos

Planavimo - vertimas : Planavimo - vertimas : Teritorijų planavimo - vertimas : Planavimo - vertimas : Teritorijų planavimo - vertimas : Planavimo - vertimas : Planavimo - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Pakeisti planavimo prioritetą
スケジュール優先度を変更
Kalendoriaus ir planavimo programaName
カレンダーとスケジュール管理プログラムName
Būtina prieiga prie šeimos planavimo.
そして 4つ目の条件が最も重要です
Policijos šaltiniai praneša, jog konkuruojančios grupuotės nepasidalino teritorijų.
ライバル組織との 縄張り争いだと
Tiek daug rūpesčių. Daug planavimo ir...
あなたが始めたから
Pagal Jorktauno teritorinio planavimo komiteto nuostatus.
もし地域規制規則 にこだわるなら だ
Tačiau tai reikalauja be galo daug planavimo.
このアイデアは冬に思いついたんですが
Mes nesame milijardų metų evoliucinio planavimo produktas.
予期され計画されていたわけではありません 私たちは継続的な適応プロセスの結果の1つに過ぎないのです
Tai tautų, ideologijų, teritorijų ir tarp jų egzistavusių konfliktų istorija.
イデオロギーの物語があり 領土の物語があり それらの間の衝突の物語があります
Vieno laiško fragmentas ir mėnesiai, metai planavimo baigti.
歳月をかけた計画は ...終わってしまった 国防省の役人のせい その責は負う
Ir aš radau planavimo strategiją, kurią galėčiau pritaikyti biologijoje.
そしてある計画的手法を応用して 生物学的要件に対応することにしました それを基に私は統合的に放牧の 計画管理をする工程を作りました
Išėjimas išorėn visais misijos planavimo etapais kėlė daug diskusijų.
表面を歩く事は 計画全ての段階で 慎重に討議されてきました
Bet tarp keturių klasių ir vestuvių planavimo mano lėkštė buvo pilna.
でも 授業と結婚式の準備で 大忙しだったから
Ir vidutiniškai, vien tik statyboms, prireiks 7,1 metų, neskaitant jokio planavimo laiko.
平均7.1年かかる 計画時間は含まれない 原子力の建設を待っている間にも
p, li white space pre wrap Skirta centrinį procesorių intensyviai vartojantiems neinteraktyviems procesams. Procesas yra vidutiniškai peržiūrimas planavimo sprendimuose.
CPU に負荷のかかる非対話型プロセス向き プロセスは CPU を割り当てる際に少し冷遇されます
Atkreipkite dėmesį į uždelsimą, kuris užima nuo 10 iki 19 metų, skirtą pastatyti atominę elektrinę nuo planavimo iki įvykdymo.
原子力発電所は 計画段階から実際の運用まで 10年 19年は必要で
Ją išplėtojau į tai, ką vadiname holistiniu valdymu ir suplanuotu ganymu, tai planavimo procesas, kuriuo atsižvelgiama į visą gamtos, socialinį, aplinkos ir ekonominį kompleksiškumą.
それを基に私は統合的に放牧の 計画管理をする工程を作りました それを基に私は統合的に放牧の 計画管理をする工程を作りました その手法は自然の持つ複雑さと人間の
Planavimo funkcija ir politikos funkcija liktų su ministerija tiesioginiam paslaugų teikimui reiktų naudoti bet ką, kas veikia bažnyčias, nevalstybines organizacijas, bendruomenes, bet ką, kas veikia.
サービス提供は 現場の 使える組織をすべてを使って 教会 NGO ローカルコミュニティに任せます
Kai tuo tarpu Toronto miestas akivaizdžiai nenori, kad jūs dalyvautumėte miesto planavimo veikloje, nes kitu atveju jų pranešimai atrodytų kaip nors taip su visa informacija pateikta aiškiai ir suprantamai.
市民の参加を望んでいません でなければ こんなふうに わかりやすく情報を公開するはずです

 

Susijusios paieškos: Teritorijų Planavimo - Užterštų Teritorijų - Teritorijų Armijos - Saugomų Jūrų Teritorijų - Apleistų Užterštų Teritorijų - Planavimo Etapas - Maršruto Planavimo - Planavimo Procesas - Planavimo Grupė - Planavimo Programinė įranga -