Vertimas "pagal mane" Italijos kalba:


  žodynas Lietuvos-Italų

Pagal - vertimas : Pagal - vertimas : Pagal - vertimas : Mane - vertimas : Pagal - vertimas : Pagal - vertimas : Pagal - vertimas : Pagal - vertimas : Pagal - vertimas : Pagal - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Pagal mane!
A modo mio!
Ji pagal mane.
Quella è quasi alta come me.
Pagal mane jis nesuprato.
Non credo che capisca.
Pagal mane, tai kažkas įdomaus.
Mi sa che c'é dietro una storia interessante.
Rasite mane Langham pagal pavadinimas grafo von Kramm .
Mi troverete presso il Langham sotto il il nome del conte Von Kramm.
Sakoma, kad tai tik keli km. pagal mane.
Dicono che è a pochi km. da me.
Na, štai ir atėjome. Pagal mane, mes perrašėme istoriją.
Stiamo riscrivendo la storia, io e te.
Domas mane išmokė vieno Svarbiausia taisyklės, pagal kurias gyveni.
Una cosa che ho imparato da Dom è che nulla importa se non hai un codice.
Pagal mane, tu nemažai paaugai Per paskutines keleta dienų.
Penso tu sia diventato piu' alto, in questi ultimi pochi giorni.
Viešpats teis tautas. Teisk mane, Viešpatie, pagal mano teisumą, pagal nekaltumą, kuris yra manyje.
L'assemblea dei popoli ti circondi dall'alto volgiti contro di essa
Sprendžiu, kaip atrodau pagal tai, ar mane įleidžia į klubą.
Riesco sempre a capire se sto cercando una buona a seconda se abbiamo o no entrare
Mane, mane!
Io, io!
Mane, mane.
Me! Me!
8 Viešpats teis tautas. Teisk mane, Viešpatie, pagal mano teisumą, pagal nekaltumą, kuris yra manyje.
8 L Eterno giudica i popoli giudica me, o Eterno, secondo la mia giustizia e la mia integrità.
Išrink mane, mane.
Scegli me.
Bet jūs niekada trankyti mane ar imtis man pagal, pareikšti griaustinį
Ma non sarai mai battere me down o mi prende sotto, portare il tuono
Atriškite mane. Atriškite mane.
Slegatemi, slegatemi.
Paleisk mane! Paleisk mane!
Vieni fuori e battiti!
Pas mane, pas mane.
Le chiavi. Faccio io.
Pastumk mane. Pastumk mane.
PARLA IN GIAPPONESE
Paleisk mane! Paleisk mane!
Mettimi giù!
Luji, mane... mane pykina!
Louis, ho voglia di vomitare.
Jūsų mamos verčia mane išmesti savo pamokos planą ir mokyti pagal jų.
Il programma di oggi è stato imposto dalle vostre madri.
inau, kad jis mane mylejo bet jo mona tapau tik pagal pavarde.
Vinn Sapevo che mi amava. Ma sono diventata sua moglie solo di nome.
Pažiūrėk į mane, pažiūrėk į mane, pažiūrėk į mane!
Guardami, guardami!
16 23 Ir nusigręžimas, Jėzus pasakė Petrui Get už mane, Šėtonas Jūs esate kliūtimi mane. Dėl nesate elgiasi pagal tai, kas yra iš Dievo, bet pagal tai, kas vyrų.
16 23 E voltare le spalle, Gesù disse a Pietro Lungi da me, Satana siete un ostacolo per me. Per voi non comporti secondo ciò che è di Dio, ma secondo ciò che è degli uomini.
Nagi, užmušk mane. Užmušk mane.
Uccidimi, avanti!
Užpilk mane, Džėjau. Užpilk, mane .
Sciacquonami, Jay, sciacquonami .
Gelbėk mane, Dieve. Išvalyk mane.
Dio, perdona mio peccato.
Balsuok už mane. Už mane.
Vota per me!
Prisimink mane, žiūrėk į mane.
Mi conosci, ricordati di me, guardami.
Nušauk mane, nagi, nušauk mane.
Sparami. Dai, sparami. Spara!
O kas man atsitiko, tai aš nusipirkau, pagal mane, labai brangių batų porą.
Fino a quando non ho comprato quello che per me era un paio di scarpe molto costose.
Na, pagal mane, pone, visa misija yra rimta klaida skirstant vertingus karinius resursus.
Be', come la vedo io, signore, l'intera operazione è un serio sperpero di preziose risorse militari.
O jei jie mane susekė ne pagal mašiną? Svari priežastis, kad likčiau gyvas.
Forse c'è qualcun altro che fa la spia, meglio risparmiarmi.
Ar suprantate mane? Ar girdite mane?
Ha capito cosa ho detto?
Pažiūrėk į mane. Pažiūrėk į mane.
Guarda me.
Stiprina mane, taip, ji drąsina mane.
Mi dà forza
Nežiūrėk į mane! Nežiūrėk į mane!
Non mi guardare o sparo!
Tu mane palikai. Tu mane palikai.
Mi hai lasciato!
Žiūrėk į mane. Žiūrėk į mane.
Guardami!
Įtikinkit mane. Padarykit mane jūsų broliu...
Commuovetemi, fatemi sentire vostro fratello.
Pasiimkite mane kartu! Pasiimkite mane kartu!
Dovete portarmi via con voi!
Jis išvedė mane į platybes ir išlaisvino mane, nes Jis pamėgo mane.
Egli mi trasse al largo mi liberò, perché oggetto della sua benevolenza
Jis išvedė mane į platybes ir išlaisvino mane, nes Jis pamėgo mane.
Mi assalirono nel giorno di sventura, ma il Signore fu mio sostegno

 

Susijusios paieškos: Mane - Mane Domina ... - Visada Mane! - Prašome Laikykite Mane - Ateiti Pas Mane - Pagal - Pagal Kurį - Pagal Tradiciją - Pagal Užklausimą - Pagal Naudojimo -