Vertimas "pagalba vilkstinė" į ispanų kalbą:


  žodynas Lietuvos-Ispanų

Pagalba - vertimas : Pagalba - vertimas : Pagalba - vertimas : Pagalba - vertimas : Pagalba - vertimas : Pagalba - vertimas : Pagalba - vertimas : Pagalba - vertimas : Pagalba - vertimas : Pagalba - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Čia yra skiemenų vilkstinė wheat (kviečiai) vienas prairies (prerijos) du
Hay una procesión de sílabas 'trigo', uno 'praderas', dos
Aukštos viršų galantiškas mano džiaugsmas turi būti mano vilkstinė slaptą naktį.
Que a la alta cima de juanete de mi alegría Debe ser mi convoy en la noche secreta.
Jie planavo savo kelionę į mažiausio, Travelled ieškojote internete ir laivų žurnalų ir sudarė vilkstinė.
Ellos planearon su viaje a los más pequeños, Viajó buscado en Internet y revistas barco y formó un convoy.
Dešimtys vyrų, moterų, ir vaikų, gyvenančių palei maršrutą, kuriuo keliavo vilkstinė, savo gyvenimą praturtino dėl ryšių su Jėzumi, jiems įprastos vilkstinės nepaprastu vedliu.
Veintenas de hombres, mujeres y niños, que habitaban a lo largo de la ruta seguida por la caravana, vivieron vidas más ricas como resultado de su encuentro con Jesús, que fue para ellos el extraordinario conductor de una caravana ordinaria.
Projektas buvo ji mano atsakomybe, Pasirinkite šalį, ar Skautai, organizuoti įrodymus ir įvykio metu sukelti būdas, Technikos direktorius koordinuoja personalo renginio, kuris po vilkstinė.
El proyecto lo tenía bajo mi responsabilidad, Elija el país, hacer el scouting, organizar las pruebas y durante el evento conducen la manera, Director técnico del evento, coordinación de personal que siguieron el convoy.
Pagalba jaunimui pagalba ateičiai
Ayudar a los jóvenes, ayudar al futuro
Pagalba turi būti pagalba.
La ayuda debe ser ayuda.
USEregioninė pagalba (1606)pagalba modernizavimui (1606)pagalba pardavimui (1606)pagalba pramonei (1606) nacionalinė statistika pagalba regioninei plėtrai
RTdesequilibrio regional (1616)
Pagalba ir Visuotinė techninė pagalba
Asistencia y Soporte Tecnico Global
Humanitarinė pagalba (23 Humanitarinė pagalba)
Seguridad y salvaguardia de las libertades
Esama pagalba arba neteisėta pagalba
Ayuda existente o ayuda ilegal
Nauja pagalba, dar nesama pagalba
Nueva ayuda, no ayuda existente
Ta vilkstinė, prie kurios Jėzus prisijungė kaip jos vedlys, keliavo iš Jeruzalės per Damaską ir palei Urmijos ežerą, toliau per Asiriją, Mediją, ir Partą į Kaspijos jūros pietryčių regioną.
La caravana a la que Jesús se había unido como guía iba desde Jerusalén hasta la región sudoriental del Mar Caspio, pasando por Damasco y el Lago Urmia, y atravesando Asiria, Media y Partia.
Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju, rekonstrukcijos pagalba
Multisectorial transversal medio ambiente, otros
pagalba
ayuda
Pagalba
Soporte
Pagalba
Ayuda
Pagalba
Ayuda
Pagalba
Asistencia
PAGALBA
AYUDA
Pagalba
La ayuda
Pagalba
Ayuda
Pagalba
Ayudas
Pagalba
La ayuda
PAGALBA
AYUDAS
Pagalba,
Ayudas notificadas
Pagalba
Echando una mano
PAGALBA
ESPAÑA
Pagalba?
Ayuda?
Pagalba...
Ayuda.
Pagalba
Las ayudas
Pagalba
Presencia de ayuda
Humanitarinei pagalba ir pagalba nepaprastosios padėties atveju
Ayuda humanitaria y ayuda de emergencia
d) humanitarinė pagalba ir pagalba ypatingais atvejais
d) ayuda humanitaria y acciones de urgencia
Nauja pagalba apibrėžiama kaip visa pagalba, t.y. pagalbos sistemos ir individuali pagalba, kuri nėra egzistuojanti pagalba, įskaitant egzistuojančios pagalbos pakeitimus.
Nueva ayuda toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existentes.
Pagalba gyvulininkystei(vykdomi šie veiksmai teikiamatiesioginė pagalba galvijininkystei arba pagalba gyvulininkystės produktų inovacijai ir kokybei).
España (Islas Canarias) ο ayudas al sector de la carne de vacuno, ovino y caprino en forma de pagos directos a los productores ο ayudas a los productores de plátanos.
Humanitarine pagalba ir pagalba nepaprastosios padėties atveju siekiama
La ayuda humanitaria y de emergencia se destinará a
Siūlau pagalba ir dvasinio ir etinio pagalba nariams.
Ofrecer ayuda y la asistencia espiritual y ética de los miembros.
Pagalba N 145 2004.Pagalba N 33 2004.
Ayuda a organizaciones de productores España (201).
USEregioninė pagalba (1606) namų darbininko darbas pagalba restruktūrizavimui
NT1Grupo de los NT1necesidades fundamentales
Suteikta pagalba turėjo būti laikoma realiai egzistuojančia pagalba.
La ayuda concedida debía haber sido considerada ayuda existente.
Anot LDCOM, valstybės suteikta pagalba yra restruktūrizavimo pagalba.
Según LDCOM, la ayuda organizada por el Estado constituye una ayuda de reestructuración.
c) nauja pagalba tai visa pagalba, t. y. pagalbos sistemos ir individuali pagalba, kuri nėra egzistuojanti pagalba, įskaitant egzistuojančios pagalbos pakeitimus
c) nueva ayuda toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existentes
Prieš šiuos dokumentus, nedrąsiai, radijo ir TV pradėti kalbėti su vis dažniau aptariamas šiame neįtikėtinai apnašas, o dešimtys tūkstančių afrikiečiai yra pilamas iš kelio pusėje (kur yra) dalyvauti asmeniškai vilkstinė Kvailių ištrauka.
Antes de los documentos, con timidez, luego radio y televisión hablar con cada vez más preocupados por esta incursión increíble, mientras que decenas de miles de africanos se vierten por el lado de la carretera (donde hay) para asistir en persona en el paso de la caravana de los locos.
HUMANITARINĖ PAGALBA
AYUDA HUMANITARIA

 

Susijusios paieškos: Pagalba - Su Pagalba - Pirmoji Pagalba - Pagalba Internete - Techninė Pagalba - Pagalba Sau - Pagalba Telefonu - Teisinė Pagalba - Humanitarinė Pagalba - Plėtros Pagalba -