Vertimas "Tai sutampa su" Indoneziečių kalba:


  žodynas Lietuvos-Indoneziečių

Sutampa - vertimas : Sutampa - vertimas : Sutampa - vertimas : Sutampa - vertimas : Sutampa - vertimas : Sutampa - vertimas : Sutampa - vertimas : Tai sutampa su - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Sutampa su išvestimi
Sama dengan keluaran
Jo,tai sutampa.
Itu masuk akal.
Sutampa.
Klop.
Sutampa.
Visual cocok.
Slaptažodžiai sutampa
Sandi cocok
Viskas sutampa.
Jadi dia seorang pengedar.
Tikrai sutampa.
Tak cocok.
DNR sutampa.
DNA cocok.
Dalis informacijos sutampa.
Sebagian informasi ini benar.
Gerai, viskas sutampa.
Ini masuk akal.
Abi pusės sutampa.
Dua bagian telah bersatu.
Laiške išdėstyti faktai sutampa su balistikos išvadomis.
Balistik, semua yang dia katakan dalam suratsurat cocok.
Riversaido žudiko rašysena sutampa su Zodiako rašysena.
Tulisan tangannya itu Permainan Zodiac.
Aha. Taip, pone tai visiškai sutampa su kai kuriais mano atradimais.
Tuan, Itu tentu saja akan dijaga dengan beberapa penemuanku.
Tai tik precizijos dėka jie kartais sutampa.
Sekarang hanyalah pada saat yang tepat ketika mereka sejajar.
Sutampa visa lango klasė
Cocokkan seluruh kelas jendela
Kruša, tornadai, viskas sutampa.
Hujan es, tornado, semuanya cocok.
Duomenys apie dantis sutampa.
Giginya sangat cocok.
Visa istorija sutampa. Taip.
Cocok dengan ceritanya.
Silvija Oster, viskas sutampa.
Sylvie Oster, I.D. positif
Atrodo, jog numeriai sutampa.
Sepertinya VIN nomor cocok.
Kaip matai, antspaudai sutampa.
Sidik jarinya cocok.
Gama spinduliuotės rodikliai sutampa su Selvigo ataskaitomis apie Teseraktą.
Pembacaan gamma jelas konsisten dengan laporan Selvig tentang Tesseract.
Sutampa dvi viršutines atliekų kortos.
Cocok dengan dua kartu teratas pada sampah.
Tavo ir žmonių problema sutampa.
Kau dan rakyatnya punya masalah yang sama.
baisu? Bet jei viskas sutampa...
Penumpang diracun demi emasnya?
Gerai, bet ar rašysenos sutampa?
Yeah, tapi itu ...
Pone Greismitai. Dauguma elementų sutampa.
Mr Graysmith, sebagian besar tulisan dicontoh cocok .
Visi sektoriai sutampa. Ar tu tikras?
Semua sektor berbarengan.
Šis pavyzdys sutampa su panaikintais čekiais ir prašymu priimti į darbą?
Sampel ini sesuai dengan pembatalan cek dan aplikasi? Sempurna.
Kitos kur kas prasčiau. Raudona spalva. Ji sutampa su jos lūpdažiu tai norima ar neapgalvota asociacija.
Bayangan merah sesuai lipstiknya ... sebuah asosiasi bawah sadar, atau satu dia sengaja melakukannya.
Dabar p. Grino ir mūsų interesai sutampa.
Greene dan kita sekarang sama.
Kas skausmingo akto, kad turi būti skystosios šulinių! sutampa su atidaryti šulinius ašarų.
Apa tindakan yang harus sedih sampai menutupi sumur! bertepatan dengan pembukaan sumur air mata.
Mano ūgis 1,88 m... sveriu 84 kg. Toks svoris sutampa su jūsų ūgiu.
Kolesterol anda juga
Sutampa.. Žemėlapis mums parodys paskutinių Blaclwood'o vieksmų vietas.
Sesuai dengan posisi peta, berarti kita sudah tahu dimana aksi Blackwood selanjutnya.
Atsekėme, kad tai buvo iš Bario Reibo telefono tai sutampa į namą buvo įsilaužta 23 30.
Beberapa panggilan di lakukan antara 09 00 dan tengah malam. Ada 3 panggilan yang dilakukan oleh Barry Rabe dari ponselnya.
Ir ši kasvalandinė paklausa sutampa beveik visų metų laikotarpiu.
Dan Anda dapat memenuhi kebutuhannya setiap saat, hampir sepanjang tahun.
Praeitis, dabartis. ... ir ateitis is dalies sutampa ir susikerta.
Masa lalu, masa kini dan masa depan saling berlapis, dan saling bersilang.
Nuo 1 969 kiekvienas ciklas dažnai sutampa su nužudymu, gautu laišku arba neišspręsta žmogžudystės byla.
Lebih sering dari pada tidak, setiap siklus sejak '69 sesuai dengan pembunuhan atau dengan salah satu huruf, atau pembunuhan yang belum terpecahkan.
Bakterijos taip pat turi receptorius ląstelių paviršiuje, kurie sutampa kaip spyna ir raktas su tomis molekulėmis.
Dan bakterinya juga memiliki reseptor di permukaan selnya yang pas seperti gembok dan kunci dengan molekul tersebut.
O čia yra padidinta parašo nuotrauka kuri sutampa su parašu ant laiškų, rašytų poniai Simon tai numato padirbinėjimo galimybę Luizijanos valstijoje.
Sekarang, di sini adalah pembesaran bahwa tanda tangan yang sama yang cocok tanda tangan pada suratsurat yang ia menulis kepada Mrs Simon yang membahas kemungkinan menipu negara besar Louisiana.
Tu taip arti Alesos, dvi pusės sutampa vėl, pasaulis keičiasi.
Kau sangat dekat dengan Alessa... Dua bagian bertemu lagi, Itu akan merubah dunia.
Su liudininkais. Tai
Sudah kuperiksa.
Ne, tai Su...
Tidak, lihat, itu ...
Aš nenusimanau apie rašysenas, bet Šervudas sako, kad jos sutampa, tiesa?
Dengar, aku tidak tahu tentang tulisan tangan, tapi Sherwood bilang itu cocok, kan?

 

Susijusios paieškos: Sutampa - Tai - Tai Yra - Tai Reiškia - Tai Priemonės - Kaip Tai - Visa Tai - Už Tai - Imtis Pr. į Tai, - Apie Tai -