Vertimas "savivaldybių valymo įrenginiai" Graikų kalba:


  žodynas Lietuvos-Graikų

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Patikrinti valymo įrenginiai
Ελεγχθέντε σταθοί
Vandens valymo įrenginiai
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδάτων
Valymo ir gėlinimo įrenginiai
ιυλιστήρια και ονάδε αφαλάτωση
Komunalinių nuotekų valymo įrenginiai
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων
Vandens nutekamųjų vamzdžių tinklai ir valymo įrenginiai
Συνδυασό δικτύων αpiοχέτευση και εγκαταστάσεων εpiεξεργασία λυάτων
Valymo vandeniu įrenginiai su įmontuotu varikliu, su kaitinimo įtaisu
Αντλίες χειροκίνητες για υγρά (εκτός των διακρίσεων 841311 και 841319)
a)Pradėjus veikti miesto nuotekų valymo įrenginiams tikrai jau turėtų veikti ir parengtinio pramoninių nuotekų valymo įrenginiai.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ α)Η piροεpiεξεργασία των βιο ηχανικών λυ ά τωνpiρέpiειναγίνεταιήδηpiριναpiότην έναρξη λειτουργία του σταθ ού εpiεξεργα σία αστικών λυ άτων.
Vykdantšią politiką valymo įrenginiai yra bendrai finansuojami pasitelkiant du finansinius instrumentus Sanglaudosfondąir ERPF10.
Κατά την ένταξη, τα έργα αυτά ετατράpiηκαν σε έργα του Τα είου Συνοχή .
Dujų (išskyrus orą) filtravimo arba valymo įrenginiai ir aparatai, veikiantys naudojant skystąjį procesą
Στροβιλοκινητήρες, με ωθητική δύναμη 25 kN αλλά 44 kN
Butelių arba kitų talpyklų plovimo, valymo arba džiovinimo įrenginiai (išskyrus indų plovimo mašinas)
Στρόβιλοι δι' αερίου, με ισχύ 5000 kW αλλά 20000 kW (εκτός από στροβιλοκινητήρες και στροβιλοπροωθητήρες)
Tokiais atvejais ateities poreikiams pritaikytas valymo įrenginių projektas gali būtiekonomiškas,tačiau dėl jo valymo įrenginiai laikinai gali veikti ne visu pajėgumu.
Στι piεριpiτώσει αυτέ , ο σχεδια σ ό των σταθ ών εpiεξεργασία ε γνώ ονα το έλλον piορείναείναιοικονο ικάαpiο δοτικό , αλλάενδέχεται να ειώσει piροσω ρινάτο δυνα ικόλειτουργία των σταθ ών αυτών.
Skysčių filtravimo arba valymo įrenginiai ir aparatai, skirti gėrimams filtruoti arba valyti (išskyrus vandenį)
Υδραυλικοί στρόβιλοι και υδραυλικοί τροχοί, με ισχύ 1000 kW και έως 10000 kW (εκτός από τις υδραυλικές κινητήριες μηχανές και τους υδραυλικούς κινητήρες της κλάσης 8412)
Tokiais atvejais ateities poreikiams pritaikytas valymo įrenginių projektas gali būti ekonomiškas, tačiau dėl jo valymo įrenginiai laikinai gali veikti ne visu pajėgumu.
Στι piεριpiτώσει αυτέ , ο σχεδιασ ό των σταθ ών εpiεξεργασία ε γνώ ονατο έλλον piορεί να είναι οικονο ικάαpiοδοτικό ,αλλάενδέχεταινα ειώ σει piροσωρινά το δυνα ικό λειτουργία των σταθ ών αυτών.
Tokiais atvejais ateities poreikiams pritaikytas valymo įrenginių projektas gali būti ekonomiškas, tačiau dėl jo valymo įrenginiai laikinai gali veikti ne visu pajėgumu.
Στι piεριpiτώσει αυτέ , ο σχεδιασ ό των σταθ ών εpiεξεργα σία εγνώ ονατο έλλον piορείναείναι οικονο ικάαpiοδοτικό ,αλλάενδέχεταινα ειώσει piροσωρινά το δυνα ικό λειτουργία των σταθ ών αυτών.
Nepriklausomai eksploatuojami pramonės nuotekų valymo įrenginiai, naudojami vienai ar kelioms šiame priede nurodytoms veiklos rūšims
Αυτόνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων που εξυπηρετούν μια ή περισσότερες δραστηριότητες του παρόντος παραρτήματος
Savivaldybių skaičius
C Α ρ ι θ È ό Â δή È ων
Savivaldybių tinklas
ίκτυο δήων
Lietuva Rail Baltica, Vilniaus nuotekų dumblo valymo įrenginiai, kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN 2
Λιθουανία Σιδηροδρομική γραμμή Βαλτικής (Rail Baltica), επεξεργασία της ιλύος λυμάτων στο Βίλνιους, ευρυζωνικό δίκτυο σε αγροτικές περιοχές (RAIN 2)
AUDITO RŪMŲ AUDITO METU PATIKRINTI NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI, SUSKIRSTYTI PAGAL JŲ BUVIMO VIETĄ IR FINANSAVIMO ŠALTINĮ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΕΡΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΑ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΗΣΗΣ
Dujų (išskyrus orą) filtravimo arba valymo įrenginiai ir aparatai, veikiantys naudojant katalitinį procesą (išskyrus izotopų separatorius)
Στροβιλοκινητήρες, με ωθητική δύναμη 44 kN αλλά 132 kN
Valymo vandeniu įrenginiai su įmontuotu varikliu, be kaitinimo įtaiso, kurių variklio galia didesnė kaip 7,5 kW
Αντλίες καυσίμων, λαδιού ή υγρού ψύξης για κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση (εκτός των αντλιών εκτόξευσης)
Buvo sukurtos 39 vandens tiekimo sistemos ir 11 kanalizacijos sistemų, tai pat pastatyti 8 vandens valymo įrenginiai.
Είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 39 συστημάτων ύδρευσης και 11 συστημάτων αποχέτευσης, περιλαμβανομένων 8 μονάδων επεξεργασίας λυμάτων.
Naujieji miesto nuotekų valymo įrenginiai, išsiplėtę 42 000 m² teritorijoje, numačius dar papildomą 100 000 m² plotą
, και piεριβάλλεται αpiό άλλα 100 000 2
Oro filtravimo arba valymo įrenginiai ir aparatai (išskyrus izotopų separatorius ir vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrus)
Στροβιλοκινητήρες, με ωθητική δύναμη 25 kN
Valymo vandeniu įrenginiai su įmontuotu varikliu, be kaitinimo įtaiso, kurių variklio galia ne didesnė kaip 7,5 kW
Αντλίες εκτόξευσης με εμβολοφόρο κινητήρα ανάφλεξης με ηλεκτρικούς σπινθήρες
Įrenginiai
Συσκευές
Įrenginiai
Συσκευές τμημάτων
Įrenginiai
Συσκευές
Įrenginiai
Διασυνδέσεις
Savivaldybių skaičius 17
Αριθό δήων 17
Savivaldybių skaičius 6
Αριθό δήων 6
Savivaldybių skaičius 4
Αριθό δήων 4
Savivaldybių skaičius 11
Αριθό δήων 11
Savivaldybių skaičius 7
Αριθό δήων 7
Savivaldybių skaičius 15
Αριθό δήων 15
Savivaldybių skaičius 68
Αριθό δήων 68
Savivaldybių skaičius 94
Αριθό δήων 94
Savivaldybių skaičius 1
Αριθό δήων 1
Savivaldybių skaičius 9
Αριθό δήων 9
Savivaldybių skaičius 27
Αριθό δήων 27
Savivaldybių skaičius 26
Αριθό δήων 26
Savivaldybių skaičius 16
Αριθό δήων 16
Savivaldybių skaičius 14
Αριθό δήων 14
Savivaldybių skaičius 2
Αριθό δήων 2
Savivaldybių skaičius 51
C Α ρ ι θ È ό Â δή È ων 51

 

Susijusios paieškos: Nuotekų Valymo įrenginiai - Vandens Valymo įrenginiai - Valymo įrenginiai - Geriamojo Vandens Valymo įrenginiai - Išmetamųjų Dujų Valymo įrenginiai - Atliekos Oro Valymo įrenginiai - Savivaldybių Institucijos - Savivaldybių Teismas - Savivaldybių Teisė - Savivaldybių Teatrai -