Vertimas "pranešimas ištaisyti" Graikų kalba:


  žodynas Lietuvos-Graikų

Ištaisyti - vertimas : Ištaisyti - vertimas : Pranešimas - vertimas : Ištaisyti - vertimas : Ištaisyti - vertimas : Ištaisyti - vertimas : Pranešimas - vertimas : Pranešimas ištaisyti - vertimas : PRANEŠIMAS - vertimas : Pranešimas - vertimas :

Ads

  Pavyzdžiai (Išorinių šaltinių, o ne peržiūrėjo)

Tikiuosi, kad galima tai ištaisyti per balsavimą, vyksiantį po dviejų savaičių, kad pranešimas galiausiai būtų suderintas.
Ευελπιστώ τ αυτό α διορθωθεί αά την ηοοί σε ύ εβδομάδες, ούτως ώτ η έθσ να ία τελικώς ιορπμν.
Tai reikia ištaisyti.
Αυτό πέε να ιρωε.
Aš galiu ištaisyti.
Μπορώ α το κν.
Ištaisyti problemą ir patikrinti.
Διορθώστε ο πρόβλημα κι ελέγξτε αά.
Dabar galima ištaisyti situaciją.
Είμαστε πτλυ σε έη να class='bold'οθσυε</b> αυτή τν κατάσταση.
Šiuos trūkumus būtina ištaisyti.
Οι ελίες που νφρηα παραπάνω α πρέπει ν διορθωθούν.
Tai dar galime ištaisyti.
Μπορούμε αόη να τ επανορθώσουμε ατ.
Šią padėtį reikės ištaisyti.
Αυτή η πολιτική πέε να πσρε.
Turime šią padėtį ištaisyti.
Αυτό πέε να ο lass='bold'>διορθώσουμεb>.
Turime ištaisyti keletą dalykų.
Πρέπει ν class='bold'>διορθώσουμε μρκ πράγματα.
Dabar laikas tai ištaisyti.
Τώρα ενι καιρός ν το <b class='bold'>ιρώομ> αυτό.
Šią klaidą reikia ištaisyti.
Αυτό ενι κάτι πυ lass='bold'>διορθώνεταιb>.
Mes galime tai ištaisyti.
Αυτό class='bold'οθντι</b>.
Kaip modeliai. Pamėginsim ištaisyti.
Παραείναι οτλ, αάαα.
Galiu tai ištaisyti, Keit.
Θα τ class='bold'>διορθώσωb>, Κέιτ.
Bandau viską ištaisyti. Kaip?
Προσπαθώ ν το <b class='bold'>ιρώω</b> όλο υό.
Tačiau gali tai ištaisyti.
Αλλά μοες να εαοθσι.
Reikėtų ištaisyti šią klaidą.
Απαιτείται η διόρθωση τυ εν λγ σφάλματος.
Šias klaidas būtina ištaisyti.
Τα σάμτ αυτά α πρέπει ν διορθωθούν.
Šias klaidas reikia ištaisyti.
Τα ε λόγω άη πρέπει ν διορθωθούν.
Pranešimas Vagono išleidimo pranešimas
Μήνυμα γωτπίσς παράδοσης οτμξς
Pranešimas Vagono išvykimo pranešimas
Μήνυμα γωτπίσς αναχώρησης φράαα
Pranešimas Vagono atvykimo pranešimas
Μήνυμα γωτπίσς άφιξης φράαα
Pranešimas Vagono pristatymo pranešimas
Μήνυμα γωτπίσς παράδοσης οτμξς
Pranešimas Vagono perdavimo pranešimas
Μήνυμα γωτπίσς ανταλλαγής φράαα
Pranešimas Nr. Pranešimas dėl
Κοινοποίηση ρθ.
Ar mokaisi ištaisyti savo klaidas?
Μθίεε να δοθντ τα άη σας
Jis ištaisyti ją penktadienį Besemeris.
Την ιρωε, η Παρασκευή σι Τόμας.
Vienintelis būdas ištaisyti blogėjančią eismo.
Μόνο τόο για ν διορθωθεί ειενσ της κκοοίς.
Sugavimo klaidų ir jas ištaisyti.
Λάθη λεμτν και α διορθώσετε.
Mes būtinai turime tai ištaisyti.
Πρέπει εεγνω να πτυθί αυτό.
Norėtume ištaisyti šią klaidą žodžiu.
Ως ε τούτου, θα θλμ να ο lass='bold'>διορθώσουμεb> δ προφορικά.
Tokią padėtį reikia skubiai ištaisyti.
Αυτό πέε να πκτσαε επειγόντως.
Šie pažeidimai turi būti ištaisyti.
Αυτές ρπι να δοθθύ.
Komisija turi ištaisyti šią padėtį.
Επιτροπή ρπι να ξκθρσι την αάτσ.
Norime ištaisyti praeityje padarytas klaidas.
Θέλουμε α ξεπεράσουμε α σφάλματα τυ παρελθόντος.
Turime galimybę ištaisyti savo klaidas.
Έχουμε τν ευκαιρία ν class='bold'>διορθώσουμε τ λάθη α.
Dabar tai turime skubiai ištaisyti.
Αυτό ενι κάτι πυ πρέπει ν class='bold'>διορθώσουμε τρ επειγόντως.
Visi anksčiau nustatyti trūkumai ištaisyti.
Όλα α κενά πυ εντοπίστηκαν σο παρελθόν έον διορθωθεί.
Ir aš noriu viską ištaisyti.
Και έω να εαοθσ.
Bet tai galima lengvai ištaisyti.
ω αυτό <b class='bold'>ιρώεα> εύκολα.
Tau nurodysiu, kaip ištaisyti klaidas
Θα συ πω πς να δοθσι τα ργαα.
Ar galiu ištaisyti pirmąją nesėkmę?
Ξέρω πς μάλλον άγσ έξι χόι, λά θα μυ δώσεις πσ το ρτ μείον
imasi būtinų priemonių pažeidimui ištaisyti
Κατ'υό τον τόο, ο δεσμεύσεις άε λιγότερο αετγέη χώρας μλυ που οίοτι στο λίι της κτγρα Α θ αποτελέσουν ααόπσο μέρος η παρούσας υφνα.
Todėl reikia ištaisyti šią klaidą.
Ως ε τούτου, είναι κπμ να ιρωε το ν λόγω σάμ.

 

Susijusios paieškos: Ištaisyti - Rasti Ištaisyti - Pranešimas - Klaidos Pranešimas - Pranešimas Spaudai - Reklaminis Pranešimas - Pranešimas Pr. - Teisinis Pranešimas - Tarpinis Pranešimas - Pranešimas Apie Defektus -